Search found 24 matches

by end_lesslove2012
Thu 12/02/2015 2:13 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Hỏi]Di chuyển 1 form theo 1 chương trình
Replies: 0
Views: 668

[Hỏi]Di chuyển 1 form theo 1 chương trình

Mấy bạn cho mình hỏi: Làm thế nào để di chuyển 1 form theo 1 chương trình nhất định.Ví dụ như khi mình di chuyển cửa sổ Google Chrome về bên trái bao nhiu pixel thì form của mình cũng di chuyển về bên trái bấy nhiu pixel, có nghĩa là form sẽ di chuyển nếu cửa sổ Chrome di chuyển ấy. Sr tại mình là d...
by end_lesslove2012
Wed 05/03/2014 5:34 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Trung tâm học VB.Net
Replies: 1
Views: 1073

Trung tâm học VB.Net

Mấy bạn cho mình hỏi gần Q7 HCM có trung tâm nào dạy VB.NET không ạ ? :((
Mình đi tìm mãi chẳng có
Mình xin cảm ơn !!
by end_lesslove2012
Thu 13/02/2014 6:16 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xử lí sự kiện keyboard ngoài form
Replies: 1
Views: 890

Xử lí sự kiện keyboard ngoài form

Cái này ở trong form thì khá đơn giản nhưng ở ngoài form thì mình không biết làm thế nào cả =((
Cụ thể, ví dụ mình muốn chương trình khi người ta gõ abc thì sẽ tự động chuyển (replace) thành abc.com
Mọi người giúp mình với :(( :((
by end_lesslove2012
Mon 27/01/2014 5:08 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đinh dạng số
Replies: 6
Views: 1377

Re: Đinh dạng số

Ủa mình làm bình thường mà
Mà hình như xài dấu nháy kép đằng sau thui
  1.  'Trả về 5,456,756
  2.         tt = Format(5456756, "#,###")
by end_lesslove2012
Sun 05/01/2014 5:09 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần giúp về xử lý bàn phím
Replies: 4
Views: 952

Re: Cần giúp về xử lý bàn phím

Chưa tối ưu code lắm nhưng đủ dùng phải không bạn :D Bạn nhớ bật thuộc tính key preview là true nhé [vbnet]Public Class Form1 Dim lb As Byte = 0 Private Sub Form1_KeyPress(sender As Object, e As KeyPressEventArgs) Handles Me.KeyPress 'Kiểm tra xem người dùng có ấn phím 1 hay không If e.KeyChar = Chr...
by end_lesslove2012
Sun 05/01/2014 4:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Muốn lưu lại các giá trị trên Form
Replies: 3
Views: 1610

Re: Muốn lưu lại các giá trị trên Form

Vô phần Project Properties thêm các settings cho từng đối tượng (Textbox thì kiểu dữ liệu là String, Checkbox thì kiểu dữ liệu là Boolean, etc...) Đây là code demo: [vbnet]Public Class Form1 Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click 'Lưu các thiết lập 'Đây là ...
by end_lesslove2012
Sun 05/01/2014 1:14 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Update dữ liêu từ Listbox vào Database Access
Replies: 1
Views: 671

Update dữ liêu từ Listbox vào Database Access

Ví dụ mình có đoạn code sau [vbnet] Dim DT As New DataTable Dim i As Integer DT.Columns.Add("Tên") For i = 0 To 10 DT.Rows.Add(i.ToString()) Next ListBox1.DataSource = DT ListBox1.DisplayMember = "Tên" ListBox1.ValueMember = "Tên"[/vbnet] Bây giờ mình muốn Update dữ liê...
by end_lesslove2012
Fri 01/11/2013 10:09 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Mở file mặc định là chương trình của mình
Replies: 1
Views: 667

Mở file mặc định là chương trình của mình

Ví dụ có file .txt thì khi bấm vào nó sẽ bật chương trình Notepad lên để đọc file
Vậy nếu mình tạo 1 chương trình vb.net có chức năng giống như Notapad và khi bấm vào file .txt nó sẽ bật chương trình của mình lên để đọc thì phải làm thế nào ? :((
Mọi người giúp với
by end_lesslove2012
Sat 12/10/2013 7:45 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xử lí sự kiên Form_Closing
Replies: 2
Views: 804

Xử lí sự kiên Form_Closing

[vbnet]Private Sub Form1_FormClosing(sender As Object, e As FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing If Bolchange = True Then Dim msg As Double Msg = MessageBox.Show("Do you want to save this document ?", "Save Document", MessageBoxButtons.YesNoCancel, MessageBoxIcon.Question...
by end_lesslove2012
Sat 06/07/2013 10:50 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xoá 1 nội dung trên Tetbox
Replies: 1
Views: 651

Xoá 1 nội dung trên Tetbox

Ví dụ mình có 1 đoạn text như sau [vbnet]RemovDup = "<a href="http://1.jpg" ><img src="http://1.jpg" /></a><a href="http://2.jpg" ><img src="http://2.jpg" /></a>"[/vbnet] Mình muốn nó thành như thế này: [vbnet]RemovDup = "<img src="http://1...
by end_lesslove2012
Sat 19/01/2013 7:03 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vấn đề về thư mục
Replies: 3
Views: 1003

Re: Vấn đề về thư mục

Cảm ơn bạn, mình cũng thử viết lệnh Try catch nhưng làm mãi mà lúc xảy ra lỗi thì đoạn mã sẽ dừng ngay, mình muốn nó vẫn tiếp tục quét cho đến khi nào xong thì thôi ấy !
by end_lesslove2012
Sat 19/01/2013 6:08 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Giúp đỡ cài đặt VS 2010
Replies: 3
Views: 1743

Re: Giúp đỡ cài đặt VS 2010

Windows 8 xài VS 2012 cho lành bác ạ
by end_lesslove2012
Sat 19/01/2013 6:05 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vấn đề về thư mục
Replies: 3
Views: 1003

Vấn đề về thư mục

Mình có làm đoạn code lấy tên file trong thư mục nhưng có vấn đề nho nhỏ sau 1.Nếu trong thư mục con có thêm thư mục con nữa thì chương trình không hiển thị 2.Chương trình sẽ bị lỗi nếu quét trúng thư mục được bảo vệ (Folder "System Volume Information") Vậy cho mình hỏi làm sao để lấy tên ...
by end_lesslove2012
Mon 14/01/2013 11:30 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Code tự động ghi nhớ và đăng nhập lần sau
Replies: 11
Views: 3223

Re: Code tự động ghi nhớ và đăng nhập lần sau

Bạn phải add item config, sau đó sử dụng "ConfigurationSettings.AppSettings" để đọc các thiết lập nhé Ví dụ trong file config như sau: [vbnet]<appSettings> <add key="tùm lum tà la" value="blah blah" </appSettings>[/vbnet] Lúc sử dụng: [vbnet]Dim a as string a=Configurat...
by end_lesslove2012
Mon 14/01/2013 8:39 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách tắt máy tính nếu chương trình bị tắt ( VB.net)
Replies: 3
Views: 1158

Re: Cách tắt máy tính nếu chương trình bị tắt ( VB.net)

@PAPYRON Bác chơi câu văn nửa Tây nửa Ta khó đọc quá :(( P/S:Cái câu lệnh shutdown này hình như dùng để tạo shortcut thì phải Thêm tùy chọn nè: shutdown.exe -s Tắt máy tính shutdown.exe -r Khởi động lại máy tính shutdown.exe -l Logoff máy tính ra màn hình chào mừng shutdown.exe -s -t 7 Tắt máy tính ...
by end_lesslove2012
Sun 13/01/2013 9:57 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Code chương trình chạy chữ quảng cáo
Replies: 1
Views: 806

Code chương trình chạy chữ quảng cáo

Thằng bạn nó nhờ mình làm giùm chương trình chạy chữ quảng cáo (chữ chạy qua chạy lại)
Tưởng dễ ai dè lúc làm xong ko như mong mún, chữ chạy rất nhanh cho dù mình chỉnh sự kiện Timer chậm cỡ nào cũng rứa !
Các bác giúp mình với :((
by end_lesslove2012
Sat 05/01/2013 7:14 am
Forum: Ý tưởng của bạn
Topic: Tạo phần mềm diệt virus bằng VB6
Replies: 40
Views: 18499

Re: Tạo phần mềm diệt virus bằng VB6

Sao toàn tuổi trẻ tài cao thế nhỉ !
Mọi người ai cũng nói lớp 8 lớp 9 mà nói chuyện hơn siu nhơn :(
P/S:VB sử dụng nhiều hàm Windows API nên khó xài và khó tạo lắm, xài VB.Net tiện hơn
by end_lesslove2012
Fri 04/01/2013 6:02 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Code tự động ghi nhớ và đăng nhập lần sau
Replies: 11
Views: 3223

Re: Code tự động ghi nhớ và đăng nhập lần sau

Uhm !Chắc mình sử dụng HASH vào cho an toàn :)

Go to advanced search