• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1 kết quả

gửi bởi minadung
T.Bảy 31/03/2012 11:47 am
Chuyên mục: [ASP.NET] Mã nguồn
Chủ đề: Mã nguồn bán hàng tựa PhongVu.vn
Trả lời: 18
Xem: 21867

Re: Mã nguồn bán hàng tựa PhongVu.vn

Mình chạy và bị lỗi này Error 31 Could not load file or assembly 'CrystalDecisions.CrystalReports.Engine, Version=10.5.3700.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=692fbea5521e1304' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. C:\Users\Administrator\Desktop\Downoad\PhongVuApp\Ph...

Chọn tìm kiếm nâng cao