• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 6 matches

by awakealove
Thu 19/10/2017 8:49 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Replies: 198
Views: 144432

MailMerge Trong Word VBA code Xin Giúp đỡ

Em có: - File word tên MMerge.doc - File excel tên Source.xls Yêu cầu: 1. Khi mở file MMerge.doc lên thì tự động set DataSource cho File word từ file excel Source.xls (Sheet1) để dùng trộn thư 2. Trên file word MMerge.doc có 1 nút lệnh tên CmdExp, khi click nút này thì sẽ tự động lưu ra file word mớ...
by awakealove
Mon 18/01/2016 3:42 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm sao giao tiếp được VB6 với Scanner?
Replies: 0
Views: 862

Làm sao giao tiếp được VB6 với Scanner?

Tôi có ý tưởng viết 1 ứng dụng để quản lý tài liệu, có lưu lại bản sao thông qua Scanner. Tôi muốn khi click vào 1 command button trên form thì máy scan tự động quét và lưu vào đường dẫn đã chỉ định (c:\ScanTL) với tên mình định nghĩa (Scan001.jpg)
Có cao thủ nào biết về vấn đề này xin chỉ giáo với!
by awakealove
Mon 25/03/2013 6:45 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về theme Winxp
Replies: 11
Views: 3895

Re: Hỏi về theme Winxp

Bác Phú và các bạn cho em hỏi 1 tí về Theme XP: Tạo Form1 Private Sub Form_Load() if KiemTraTheme = "Windows Classic" then Msgbox "Windows đang xài Classic theme" else Msgbox "Windows chưa active Classic theme" end if End Sub Function KiemTraTheme () 'Lệnh xử lý End Fun...
by awakealove
Mon 24/12/2012 2:11 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: QR Code
Replies: 0
Views: 1407

QR Code

Hiện nay người ta thường dùng BarCode và QR Code để tạo mã vạch cho các ứng dụng Quản lý ... dùng để máy quét mã vạch xử lý theo mục đích người lập trình với mục đích nhập liệu nhanh chóng, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp, .... @@. BarCode thì đơn giản rồi tui không bàn tới nữa, mà chỉ bàn lu...
by awakealove
Tue 10/01/2012 8:05 pm
Forum: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Topic: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]
Replies: 55
Views: 33462

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Hi Hưng! mình muốn kết nối ADO với Access vào UniDataGrid bằng biến Recordset được không? giống như DataGrid của VB6 đó! Ví dụ: trên DataGrid mình làm như sau: 'Thực hiện connecttion đến CSDL Dim Rst as New ADODB.Recordset Rst.Open TenBang, Cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable Set DataGri...

Go to advanced search