• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 6 matches

by notviet011
Thu 22/12/2011 12:29 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Sửa code lại giúp e chường trình trả lời câu trắc nghiệm
Replies: 4
Views: 959

Re: Sửa code lại giúp e chường trình trả lời câu trắc nghiệm

e đưa froject và form ne`, a xem va sửa lại giúp e: cho nó hiển thị đồng hồ đếm ngược và trả lời rồi k được chọn câu trả lời khác nữa.....hay là làm hoàn chỉnh theo ý a cũng được! thank u!
http://www.mediafire.com/?b3vu5i1kkp94zwe
by notviet011
Wed 21/12/2011 12:51 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Sửa code lại giúp e chường trình trả lời câu trắc nghiệm
Replies: 4
Views: 959

Re: Sửa code lại giúp e chường trình trả lời câu trắc nghiệm

e chỉ có code của thầy như vậy rồi sửa lại theo yêu câu của thầy à. a chỉ cần vẽ hai listbox, hai option, hai timer và 1 cái text, 1 label ---->> chép code vào và chạy à....
nếu a bít thì giúp e sữa lại theo yêu cầu ở trên giúp e --->> thank a nhju!!!
by notviet011
Tue 20/12/2011 10:10 pm
Forum: [.NET] Mã nguồn chương trình tiện ích
Topic: Quiz Test - Phần mềm thi trắc nghiệm
Replies: 8
Views: 9616

Re: Quiz Test - Phần mềm thi trắc nghiệm

"vn72259" cho mình xin code đồng hồ đếm ngược đi......thank u!
by notviet011
Tue 20/12/2011 9:52 pm
Forum: [.NET] Mã nguồn chương trình tiện ích
Topic: Quiz Test - Phần mềm thi trắc nghiệm
Replies: 8
Views: 9616

Re: Quiz Test - Phần mềm thi trắc nghiệm

gà con chip chip..
cho hỏi chạy file nào z?^^
by notviet011
Tue 20/12/2011 9:36 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Sửa code lại giúp e chường trình trả lời câu trắc nghiệm
Replies: 4
Views: 959

Sửa code lại giúp e chường trình trả lời câu trắc nghiệm

[vb]Private Sub List1_Click() If (Option2.Value = True) Then If (List2.ListIndex = 0) And (List1.ListIndex = 2) Then Timer1.Interval = 0 Text1.Text = "Chuùc möøng ! baïn ñaõ traû lôøi ñuùng" ElseIf (List2.ListIndex = 1) And (List1.ListIndex = 1) Then Timer1.Interval = 0 Text1.Text = "...
by notviet011
Tue 20/12/2011 9:16 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: xin code chương trình trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Replies: 0
Views: 682

xin code chương trình trả lời câu hỏi trắc nghiệm

mình đang làm đề tài viết chương trình trò chơi trả lời câu trắc nghiệm cho lớp.....gồm một listbox1 liệt kê các câu hỏi và một listbox các câu trả lời và hai text.....text1 là phần thông báo trả lời đúng hay sai text 2 dùng để hiển thị thời gian.....mong được sự giúp đỡ của các bạn

Go to advanced search