• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 161 kết quả

gửi bởi PAPYRON
T.Ba 23/04/2013 8:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: gộp 2 dự án làm 1???
Trả lời: 4
Xem: 861

Re: gộp 2 dự án làm 1jQuery18207443485788535327_136667877244

1 file exe thôi. Vd bạn có integer a (public a as integer) trong moudule1 của Project X, sub b trong moudule2 của Project Y. Trước hết thì phải add reference của project X. Project --> Add ref --> tab projects --> X --> ok trong sub b của project y thì [vbnet] x.module1.a = 45 [vbnet] Là xong.
gửi bởi PAPYRON
T.Ba 23/04/2013 7:58 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về Point
Trả lời: 2
Xem: 507

Re: Hỏi về Point

Thế này đi cho tiện:
[vbnet]
dim a as new point(20,60)
[/vbnet]
gửi bởi PAPYRON
T.Ba 23/04/2013 7:54 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đường dẫn tới ảnh trong vb.net
Trả lời: 2
Xem: 865

Re: Đường dẫn tới ảnh trong vb.net

Hay là add vào resource cũng đc. Mình hay add vào resource cho đỡ mất công gõ path. Add image trong project properties --> resources --> add resources (↓) --> add existing file... rồy chọn tất cả file hình. Sau khi add vào resources rồy thì, vd mình có resources bmp1 thì chỉ cần [vbnet] PictureBox1....
gửi bởi PAPYRON
T.Bảy 20/04/2013 7:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: gộp 2 dự án làm 1???
Trả lời: 4
Xem: 861

Re: gộp 2 dự án làm 1???

trong cái solution explorer click phải tên solution --> add --> existing project rồi chọn đến file vbproj hay csproj (file chứa thông tin project)
gửi bởi PAPYRON
T.Sáu 12/04/2013 3:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách Set Windows Class cho chương trình
Trả lời: 3
Xem: 734

Re: Cách Set Windows Class cho chương trình

cái này thì... hình như là ko đc vì việc này nó thuộc về windows rồu. (mình đoán là window handle)
gửi bởi PAPYRON
CN 07/04/2013 8:25 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách Set Windows Class cho chương trình
Trả lời: 3
Xem: 734

Re: Cách Set Windows Class cho chương trình

Là sao? ý bạn là Windows Application hay Class Library?
Project --> (tên project) Properties --> thẻ Application --> chọn Class Library hoặc Windows Application trong Application type.
* Class library project thì không khởi chạy đc vì nó là dll chứ ko phải exe.
gửi bởi PAPYRON
T.Ba 02/04/2013 9:18 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp về Try...catch...end try !
Trả lời: 6
Xem: 2792

Re: Giúp về Try...catch...end try !

bạn <binkute> àh
rất cảm ơn bạn đã cho thêm 1 vd.
nhưng mà trong .net thì 9/0 = NaN chứ ko lỗi.
gửi bởi PAPYRON
T.Bảy 30/03/2013 10:57 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file ảnh thông qua save dialog !
Trả lời: 25
Xem: 2651

Re: Tạo file ảnh thông qua save dialog !

Like.
gửi bởi PAPYRON
T.Sáu 29/03/2013 9:06 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp về Try...catch...end try !
Trả lời: 6
Xem: 2792

Re: Giúp về Try...catch...end try !

Đơn giản là: [vbnet] Try <câu_lệnh1> catch <câu_lệnh2> End try [/vbnet] Nếu <câu_lệnh1> gây ra lỗi, thay vì crash thì nó sẽ chạy sang <câu_lệnh2>. thường thì <câu_lênh1> là chơi với lửa. <câu_lênh2> xảy ra khi bị bỏng và cần sơ cứu (các thao tác sơ cứu). Và tất nhiên là theo điềukiệntiêuchuẩn (1mol ...
gửi bởi PAPYRON
T.Sáu 29/03/2013 9:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp về Try...catch...end try !
Trả lời: 6
Xem: 2792

Re: Giúp về Try...catch...end try !

chắc trên fb không tiện... Đặt vấn đề: bình thường nếu gặp lỗi, app sẽ crash. bi giờ có: try...catch...endtry, nó sẽ ko crash nữa. Say đêy là vd đơn giản, bạn để nó trong event sub load() của form. Chạy là crash: [vbnet] dim g as graphics g.drawline(pens.red,1,1,10,10) [/vbnet] đoạn côde trên chọi r...
gửi bởi PAPYRON
T.Sáu 29/03/2013 2:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file ảnh thông qua save dialog !
Trả lời: 25
Xem: 2651

Re: Tạo file ảnh thông qua save dialog !

[vbnet] Private Sub BtnSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BtnSave.Click Dim s As New SaveFileDialog 'Tạo class dùng để lưu file s.Filter = "ảnh PNG | *.png" 'bình tĩnh, Cái combobox FileType ở dưới í màh If s.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResu...
gửi bởi PAPYRON
T.Năm 28/03/2013 9:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file ảnh thông qua save dialog !
Trả lời: 25
Xem: 2651

Re: Tạo file ảnh thông qua save dialog !

thdt í àh?
forum mềnh có box cho vba í là lt 3 cái macro cho excel
gửi bởi PAPYRON
T.Năm 28/03/2013 12:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file ảnh thông qua save dialog !
Trả lời: 25
Xem: 2651

Re: Tạo file ảnh thông qua save dialog !

fb của mềnh là Nhox Pa Gai / welschiez gutmann / sống tại berlin đức. thì 1 tk caulacbovb, môt cái trên msdn http://social.msdn.microsoft.com/profile/z%C3%A9n%C3%B4c%C3%B4-%C4%91ing%20r%C3%A8publ%C3%ADc%20m%C3%A9m%20b%C3%A8r%20at%20long%20kh%C3%A1nh/ với 1 cái trên vbforums (cũg papyron). lúc đầu mề...
gửi bởi PAPYRON
T.Tư 27/03/2013 7:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file ảnh thông qua save dialog !
Trả lời: 25
Xem: 2651

Re: Tạo file ảnh thông qua save dialog !

và (g là obj graphics, vẽ trên hình gốc) [vbnet] Dim f As New Font("Segoe UI", 12) 'Kêu chú system gán cái font "Segoe UI" với kích cỡ 12 (giống trong word í màh) vào object F g.DrawString("WTF", f, Brushes.White, 100, 100) 'nói obj graphics g thảo môt hàng chữ thiệt đz...
gửi bởi PAPYRON
T.Tư 27/03/2013 7:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file ảnh thông qua save dialog !
Trả lời: 25
Xem: 2651

Re: Tạo file ảnh thông qua save dialog !

ae ăn mừng :D mềnh cũng tự học vb từ hồi lớp 7!!! Bị bố mẹ la quá chừng :D [vbnet] Private Sub DrawLabelToBitmap(ByVal L As Label, ByVal B As Bitmap, ByVal Pos As Point) Dim x As New Bitmap(L.Width, L.Height) 'tạo ra miếng giấy mới để vẽ, kích thước = cái label (L.width, L.height) Dim bds As Rectang...
gửi bởi PAPYRON
T.Ba 26/03/2013 12:14 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file ảnh thông qua save dialog !
Trả lời: 25
Xem: 2651

Re: Tạo file ảnh thông qua save dialog !

Còn không muốn mess với cái label (vì bạn chưa/quên đặt thuộc tính BackgroundColor của label là Transparent để hình vẽ ra xấu) thì cứ dùng cách của bạn DoremonA, tóm lại nó như thế này, với g là obj graphics: [vbnet] Dim f As New Font("Segoe UI", 12) 'Tên font g.DrawString("WTF",...
gửi bởi PAPYRON
T.Ba 26/03/2013 12:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file ảnh thông qua save dialog !
Trả lời: 25
Xem: 2651

Re: Tạo file ảnh thông qua save dialog !

Mềnh cũng có sub thế này: [vbnet] Private Sub DrawLabelToBitmap(ByVal L As Label, ByVal B As Bitmap, ByVal Pos As Point) Dim x As New Bitmap(L.Width, L.Height) Dim bds As Rectangle = New Rectangle(0, 0, L.Width, L.Height) L.DrawToBitmap(x, bds) Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(B) g.DrawImage(x...
gửi bởi PAPYRON
T.Hai 25/03/2013 12:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vẫn đề nhập số vào textbox cần giúp đỡ
Trả lời: 4
Xem: 854

Re: Vẫn đề nhập số vào textbox cần giúp đỡ

Như bạn <akira> nói: Int16 tức là số nguyên 16 bít (-32,768 tới 32,767) Int32 tức là số nguyên 32 bít (-2,147,483,648 tới 2,147,483,647) Còn số kiểu 7.5 như bạn <anhhieutkf> thi dùng được Single, Đôuble với Decimal. À khi gán số cần chú ý tới giới hạn, nếu quá giới hạn là nó bay ra lỗi OverflowExcep...
gửi bởi PAPYRON
CN 24/03/2013 1:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file ảnh thông qua save dialog !
Trả lời: 25
Xem: 2651

Re: Tạo file ảnh thông qua save dialog !

Mềnh có đính kèm lên cái project. KHó hiểu chỗ nào, bạn cứ hỏi chỗ đó.
gửi bởi PAPYRON
CN 24/03/2013 12:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file ảnh thông qua save dialog !
Trả lời: 25
Xem: 2651

Re: Tạo file ảnh thông qua save dialog !

[vbnet] newbitmap(PictureBox3.Width, PictureBox3.Height) ' Tạo bmp mới, nói gòy g.DrawImage(img1, New Rectangle(0, 0, PictureBox3.Width, PictureBox3.Height / 2)) ' Bảo object graphic vẽ hình img1 với kích thuớc bằng chiều rộng của picturebox3 (picturebox3.width) và nửa chiều cao của picturebox3 (pic...

Chọn tìm kiếm nâng cao