• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 59 matches

by KGI
Thu 05/06/2014 10:01 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp về html!
Replies: 1
Views: 791

Re: Giúp về html!

Thử xem
[vb]Private Sub Form_Load()
Me.Width = 15000
Me.Height = 11000
WebBrowser1.Width = Me.Width
WebBrowser1.Height = Me.Height
WebBrowser1.Navigate "http://s110.gn.zing.vn/Default.aspx?user=llt2012&key=084a75698826742e91ea10be0ed3f7c0"
End Sub
[/vb]
by KGI
Fri 23/05/2014 5:43 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Auto Login Nick Acc Audition
Replies: 7
Views: 1310

Re: Auto Login Audition

Không biết có phải cái bạn cần ?
http://sanphamnguoikhuyettat.com/forums ... e-Audition
by KGI
Wed 21/05/2014 1:02 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Auto Update danh sách user
Replies: 4
Views: 899

Re: Auto Update danh sách user

Nếu bạn đã viết được check ver (so sánh giữa ver cũ và ver mới qua mạng) thì bạn có thể viết được cách quản lý use qua host
Vì thế không ai hỏi những câu này ! trừ khi bạn chỉ biết copy :D
by KGI
Sun 18/05/2014 5:34 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: [VB6] Cần hướng dẫn code đóng ứng dụng!!
Replies: 5
Views: 1000

Re: [VB6] Cần hướng dẫn code đóng ứng dụng!!

à, domain đã thay đổi từ .net sang .com
bạn sửa lại đường dẫn hoặc lick vào link sau:
http://sanphamnguoikhuyettat.com/forums ... t-ung-Dung
by KGI
Mon 28/04/2014 2:37 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tạo nút lệnh đổi màu trong VB
Replies: 3
Views: 1001

Re: Tạo nút lệnh đổi màu trong VB

Vẽ Label1 trên form, trong code chèn đoạn sau: [vb]Private Sub Form_Load() Me.Width = 5500 Me.Caption = "sanphamnguoikhuyettat.com" Label1.BackColor = QBColor(12) Label1.Caption = "Color: Red" End Sub Private Sub Label1_Click() Label1.BackColor = QBColor(9) Label1.Caption = "...
by KGI
Mon 14/04/2014 1:30 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield
Replies: 38
Views: 7213

Re: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield

Và đây là kết quả rất cố gắng của các bác :)) (Test trên máy ko cài vb6)
by KGI
Fri 11/04/2014 9:50 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield
Replies: 38
Views: 7213

Re: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield

Lý do chính làm phần mềm của bạn ko chạy được trên máy chưa cài vb6 là do bạn sử dụng 2 file MSADODC.OCX và MSDATGRD.OCX (cụ thể là bạn đã vẽ 2 bảng DataGrid trên form FrmAnhViet và FrmVietAnh) Sau khi loại bỏ, bạn tiến hành sửa lỗi err "713" Class not registered. là có thể chạy được trên ...
by KGI
Wed 09/04/2014 11:08 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield
Replies: 38
Views: 7213

Re: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield

Mình nghỉ lỗi do sử dụng 2 file MSADODC.OCX và MSDATGRD.OCX nên khi máy ko cài vb6 sẽ ko chạy được chương trình !
(Bạn thử loại bỏ 2 file ocx này trong source, mình đã test trên win8.1 ko cài vb6 và thấy bị lỗi ở 2 file ocx này)
by KGI
Mon 07/04/2014 6:21 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield
Replies: 38
Views: 7213

Re: Hỏi về đóng gói phần mềm bằng InstallShield

Muốn sử dụng dc phần mềm trên các máy tính khác thì bạn bạn phải đăng ký file MSADODC.OCX, MSDATGRD.OCX và UnicodeFullControl.ocx khi chạy bộ cài đặt, copy các file đó vào đúng thư mục đã đăng ký !
by KGI
Sat 05/04/2014 8:29 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Cài đặt VB 6.0 trên Windows 8.1
Replies: 2
Views: 5203

Re: Cài đặt VB 6.0 trên Windows 8.1

Chạy file cài đặt với quyền admin bằng cách bấm chuột phải lên file setup.exe, chọn "Run as administrator". Nếu có thông báo "Program Compatibility Asistant" thì chọn "Run the program without getting help" để tiến hành cài đặt cho đến khi thành công, resset lại máy. (Nh...
by KGI
Sat 05/04/2014 2:15 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Đổi tên cửa sổ ứng dụng khác
Replies: 3
Views: 1148

Re: Đổi tên cửa sổ ứng dụng khác

Vẽ một Timer lên form, trong form chèn code sau: [vb] Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long Private Declare Function SetWindowText Lib "user32" Alias "SetWindowTextA&...
by KGI
Thu 03/04/2014 12:03 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: help!! cần pro giúp nhúng file này vào VB6
Replies: 5
Views: 1044

Re: help!! cần pro giúp nhúng file này vào VB6

[vb] 'code by truongphu Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long Private Declare Function SetParent Lib "user32" (ByVal hWndChild As Long, ByVal hWndNewParent As Long) As Lon...
by KGI
Thu 03/04/2014 12:53 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: help!! cần pro giúp nhúng file này vào VB6
Replies: 5
Views: 1044

Re: help!! cần pro giúp nhúng file này vào VB6

Nhúng cái này vào form để làm gì ? biến cái của người khác thành cái của mình à :D
by KGI
Wed 02/04/2014 1:31 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Bắt các sự kiện KeyPress!
Replies: 3
Views: 1251

Re: Bắt các sự kiện KeyPress!

Tạo Hotkey để thực hiện chức năng (Khi form đang được chọn)
by KGI
Tue 01/04/2014 10:10 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Chương trình viết bằng VB6 bị lỗi font chữ !
Replies: 4
Views: 1207

Re: Chương trình viết bằng VB6 bị lỗi font chữ !

Thôi cho bạn bộ font này, giãi nén và copy vào thư mục
C:\Windows\Fonts
sẽ hết lỗi
by KGI
Tue 01/04/2014 7:40 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Chương trình viết bằng VB6 bị lỗi font chữ !
Replies: 4
Views: 1207

Re: Chương trình viết bằng VB6 bị lỗi font chữ !

Mình làm mẫu sửa 1 cái, còn lại bạn tự làm nhé :D
by KGI
Tue 01/04/2014 5:29 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cần giúp về đọc file *.TXT từ Website
Replies: 1
Views: 574

Re: Cần giúp về đọc file *.TXT từ Website

Bạn nên search trên diễn đàn trước khi hỏi !
viewtopic.php?t=18908

Go to advanced search