• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 10 kết quả

gửi bởi vienvee
T.Ba 03/09/2013 9:52 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hiển thị Frm messageBox trong From cha
Trả lời: 1
Xem: 485

Hiển thị Frm messageBox trong From cha

Mình có một Form cha. Mình chỉnh thuộc tính IsMdicontainer = true. Có một form con là form messagebox (mình tạo thêm 1 form để dùng nó hiển thị như là 1 messagebox). Dim frmesg as new FormMessgebox frmesg.Mdiparent = Me frmesg.Show() Frmesg này nó sẽ nằm trong form1. Nhưng mình muốn nó hiển thị trên...
gửi bởi vienvee
T.Năm 22/08/2013 3:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy giá trị từ chuỗi JSon
Trả lời: 3
Xem: 822

Re: Lấy giá trị từ chuỗi JSon

Bạn dùng JavaScriptSerializer Class để parse json qua object: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.script.serialization.javascriptserializer.aspx Ví dụ: http://procbits.com/2011/04/21/quick-json-serializationdeserialization-in-c [csharp] using System.Web.Script.Serialization; //.........
gửi bởi vienvee
T.Năm 22/08/2013 10:54 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy giá trị từ chuỗi JSon
Trả lời: 3
Xem: 822

Re: Lấy giá trị từ chuỗi JSon

Thank a @NoBi. E đã thử dùng thuộc tính .Replace để thay thế các kí tự và lấy ra được các ID đó.
gửi bởi vienvee
T.Tư 21/08/2013 2:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy giá trị từ chuỗi JSon
Trả lời: 3
Xem: 822

Lấy giá trị từ chuỗi JSon

Mình có dữ liệu dạng .Json, Mình xuất chuỗi json đó vào một textbox. Đây là chuỗi json {"Result":[{"ID":"1475","STATUS":"1"},{"ID":"1469","STATUS":"1"}]} - Bây giờ mình muốn lấy số trong ID: 1475 và 1469 vào 2 ...
gửi bởi vienvee
T.Tư 14/12/2011 3:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: tính tổng tiền báo cáo doanh thu
Trả lời: 2
Xem: 1541

tính tổng tiền báo cáo doanh thu

Chào mọi người, e đang gặp trục trặc tại nút Doanh Thu (hình bên dưới). Nút này dùng để tính tổng Thành Tiền trong bảng DoanhThu trong sql. E đã load lên datagridview (hình bên dưới). E viết theo 3 lớp. Trong lớp DAO e viết câu truy vấn "select SUM(ThanhTien) from BAOCAODOANHTHU" rồi...Trê...
gửi bởi vienvee
T.Năm 08/12/2011 9:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: DataGirdView với DatetimePicker
Trả lời: 4
Xem: 1465

Re: DataGirdView với DatetimePicker

e không rõ chỉnh số cột trong properties..? Tình hình là vẫn chưa mò ra được.. :o
gửi bởi vienvee
T.Năm 08/12/2011 11:22 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: DataGirdView với DatetimePicker
Trả lời: 4
Xem: 1465

DataGirdView với DatetimePicker

E đang làm đồ án...Thắc mắc ở đây là sau khi e load được dữ liệu lên Gridview rồi, và đã hiển thị được lên các textbox cần thiết. Nhưng với thuộc tính Ngày Sinh (e dùng DatetimePicker), nhưng click 1 dòng trên gridview (ở đây e dùng sự kiện CellClick) thì ngày sinh nó không hiện lên được Datetimepic...
gửi bởi vienvee
T.Năm 13/10/2011 8:32 pm
Chuyên mục: [.NET] Ứng dụng - Form và Control
Chủ đề: Truyền dữ liệu giữa 2 form sử dụng delegate
Trả lời: 8
Xem: 7995

Re: Truyền dữ liệu giữa 2 form sử dụng delegate

nếu giả sử ở form2 mình có cái datagridview chứ ko fai textbox thì phải làm sao?.. thaks
gửi bởi vienvee
T.Bảy 08/10/2011 11:43 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chuyển code từ giao diện console sang winform (VB.net)
Trả lời: 2
Xem: 2110

Re: Chuyển code từ giao diện console sang winform (VB.net)

cám ơn pro nhiều luôn!..em đã làm được!..hehe..vâng. em học KHTN..nhưng thầy khang có dạy e 1 năm ah. bây giờ môn này thầy khác dậy! :D Ah. nhưng cho em hỏi luôn. có vài bài dạng Liệt kê, nên em khai báo theo kỉu Sub aaa (...) - End Sub. Cho nên khi vào gọi từ Sub này ra thì nó báo lỗi..mặc dù trong...
gửi bởi vienvee
T.Bảy 08/10/2011 1:25 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chuyển code từ giao diện console sang winform (VB.net)
Trả lời: 2
Xem: 2110

Chuyển code từ giao diện console sang winform (VB.net)

Em đang làm 76 bài tập trong sách lập trình C++ bằng vb.net. Bây giờ thầy em nói là chuyển code từ console qua giao diện winform. Mà em không biết trong winform mình sẽ xử lý các nút button như thế nào. Mong được sự giúp đỡ của các anh (chị) (Em đã thực hiện khi nhấp vào button Baitap 1 trên menustr...

Chọn tìm kiếm nâng cao