• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 396 matches

by hongtamtk
Sat 12/01/2013 2:41 am
Forum: Giao lưu
Topic: Giao lưu trong 4rum - Ai là ai ???
Replies: 676
Views: 128982

Re: Giao lưu trong 4rum - Ai là ai ???

1 - Họ và tên: Nguyễn Hồng Tâm 2 - Ngày sinh:29/08/1990 3 - Quê quán:Tam phú, Tam Kỳ, Quảng Nam 4 - Nghề nghiệp: freelance web 5 - Sở thích, sở trường: :) :( :-/ X( x_x x_x ~X( :-< =(( :-* :P :(( :(( :)) ~X( ^#(^ :-j 6 - Ước mơ, dự định tương lai: Đi Làm 7 - Nick skype: skype_hongtam 8 - Email:nhtfa...
by hongtamtk
Sat 12/01/2013 2:38 am
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 154150

Re: Nhật Ký Thành Viên

Vào lại thăm diễn đàn! Khi ta nhớ!
by hongtamtk
Mon 05/11/2012 11:52 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Viết phần mềm giải phương trình một ẩn số
Replies: 11
Views: 2084

Re: Viết phần mềm giải phương trình một ẩn số

Hài quá! Hôm nay học cái phương pháp gần đúng lênh gl search nó ra box này! mà khi chưa chứ biết PP gần đúng là gi?

Chúc ae câu lạc bô vb vui vẻ! (:|
by hongtamtk
Tue 28/08/2012 12:12 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Chỉ mình cách tạo nút command đẹp
Replies: 2
Views: 1444

Re: Chỉ mình cách tạo nút command đẹp

Làm như vậy thì hơi khó, cách đơn giản nhất dùng ảnh đưa vào!
by hongtamtk
Mon 27/08/2012 1:27 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: cho em hỏi lỗi này là lỗi gì
Replies: 3
Views: 1319

Re: cho em hỏi lỗi này là lỗi gì

Khóa không được để trống hoặc bị trùng!
by hongtamtk
Wed 22/08/2012 7:32 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp đỡ về tự nhấn vào List
Replies: 11
Views: 2516

Re: Giúp đỡ về tự nhấn vào List

nên dùng cái time cho nhanh! muốn sử dụng ko nào bật time() 1 lần rồi tắt.
by hongtamtk
Sun 10/06/2012 2:50 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhờ giúp bài tập xóa form vĩnh viễn???
Replies: 6
Views: 1177

Re: Nhờ giúp bài tập xóa form vĩnh viễn???

bạn lưu 1 biến ra 1 file text, đặt nó là true trước khi làm việc gì đó bạn kiểm tra file đó! nếu là true thì làm việc gì đó còn nếu là fase ko làm gì đó.
If Text1 = Text2 Then
bạn chỉ cần cho nó bằng false là ok!
Else
Form3.Show
End If
by hongtamtk
Thu 07/06/2012 10:14 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cần giúp đỡ về CommonDialog
Replies: 7
Views: 1625

Re: Cần giúp đỡ về CommonDialog

"Text1.Text hiễn thị dc tiếng việt có dấu ?" dùng các control unicode VD: form 2.0 "Bây giờ em muốn thư mục chứa CommonDialog1.FileName hiễn thị ở Text2.text thì phải viết ra sao ?" label2 = CommonDialog1.FileName "Ví dụ em có 1 file tên là a.txt em muốn khi load form thì Te...
by hongtamtk
Wed 06/06/2012 11:45 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giới hạn min và max độ dài trong textbox ?
Replies: 12
Views: 3543

Re: Giới hạn min và max độ dài trong textbox ?

Sự kiện đó khi bạn rời khỏi textbox mới có tác dụng?
by hongtamtk
Wed 30/05/2012 10:35 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xác định được chuổi cuối cùng trong TextBox?
Replies: 5
Views: 1031

Re: Xác định được chuổi cuối cùng trong TextBox?

Dòng cuối cùng vào thêm vào cuối dòng : [vb]Dim a as String
a = Right(Text1, Len(Text1) - InStrRev(Text1, "vbcrlf")) + " Hết"
msgbox a[/vb]
by hongtamtk
Wed 30/05/2012 1:25 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: make* .exe báo lỗi
Replies: 6
Views: 1074

Re: make* .exe báo lỗi

VD nha. khi bạn chạy bạn chỉ chạy cái đăng nhập các form khác bạn không sử dụng nên nó không báo lổi vì bạn đâu có tri cập đến nó. Còn khi bạn make thì nó kiểm tra toàn bộ projeck của bạn luôn. Lỗi này mình thường hay gặp.
by hongtamtk
Tue 29/05/2012 11:19 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: make* .exe báo lỗi
Replies: 6
Views: 1074

Re: make* .exe báo lỗi

Thì câu lênh của bạn ở chổ đó bị lổi,bạn cần fix lại.
- muốn tất cả foder thành 1 filr .exe thì bạn vào forum tìm kiếm đóng gói phần mềm.
by hongtamtk
Mon 28/05/2012 7:18 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tính tốc độ Upload
Replies: 3
Views: 786

Re: Tính tốc độ Upload

uhm! Cái này lâu quá mình cũng không rỏ, h mình bậnn quá nên không vào xem code dc!
by hongtamtk
Mon 28/05/2012 3:01 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tính tốc độ Upload
Replies: 3
Views: 786

Re: Tính tốc độ Upload

Đây bạn tham khảo, mình dùng lâu rồi cũng quên.
by hongtamtk
Mon 28/05/2012 11:21 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xác định được chuổi cuối cùng trong TextBox?
Replies: 5
Views: 1031

Re: Xác định được chuổi cuối cùng trong TextBox?

[vb]msgbox right(text1,len(text1) - instrrev(text1," ")[/vb]
by hongtamtk
Mon 28/05/2012 7:28 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lỗi phông chữ vietnamese locate cp 1258???
Replies: 6
Views: 1608

Re: Lỗi phông chữ vietnamese locate cp 1258???

Thiếu font thì qua máy khác, nên kèm theo font. Theo mình nên dùng unicode máy nào cũng có.
by hongtamtk
Sun 27/05/2012 8:17 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp về cài đặt thư viện cho vb6
Replies: 7
Views: 2036

Re: Giúp về cài đặt thư viện cho vb6

microtri wrote:Tại menu của Vb 6.0
Chọn Project\References => Hộp hội thoại để chọn Dll

Chọn Project\Components => Hộp hội thoại để chọn OCX

Những Dll, OCX này phải có hỗ trợ cho VB, thường xuất hiện khi cài các chương trình khác

đây!
by hongtamtk
Sun 27/05/2012 2:50 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Vấn đề tạo thông báo trong VB
Replies: 5
Views: 1602

Re: Vấn đề tạo thông báo trong VB

Trong hàm lưu dùng để báo lổi
On error goto loi:
'câu lệnh thực hiện lưu
loi:
msg " đã tồn tại"

hoặc bạn tìm kiếm trước khi lưu
by hongtamtk
Sun 27/05/2012 10:04 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hỏi về chuổi vô hạn
Replies: 19
Views: 1821

Re: Hỏi về chuổi vô hạn

[vb]i = i + 1
Label2 = Mid(Text1, i, 1)[/vb]
chỉ cần bỏ đoạn code này vào timer là nó đọc từ trái sang phải mà!

Go to advanced search