• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1119 matches

by Kasper
Sat 24/11/2018 10:04 am
Forum: Trò chơi - Giải trí
Topic: Tuyết rơi trên desktop
Replies: 0
Views: 6914

Tuyết rơi trên desktop

Tên chương trình: X-Mas
Phiên bản: 1.0.2311.2018
Tác giả: Kasper
Chức năng: Giải tríGiáng sinh sắp đến rồi, trang trí màn hình của bạn với tuyết rơi trên desktop.
by Kasper
Mon 30/10/2017 3:38 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Không biết VB.NET có lập trình đc việc này ko?
Replies: 6
Views: 1825

Re: Không biết VB.NET có lập trình đc việc này ko?

Thử cái này xem sao: [vbnet] Private Sub Shutdown() System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "-s -t 00") End Sub Private Sub Restart() System.Diagnostics.Process.Start("shutdown", "-r -t 00") End Sub Private Sub LogOff() System.Diagnostics.Process.Start(&q...
by Kasper
Wed 05/07/2017 10:33 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: vấn tin có gán giá trị trong SQL Server khi chạy ?
Replies: 1
Views: 712

Re: vấn tin có gán giá trị trong SQL Server khi chạy ?

[sql]
SELECT *, "GhiChu" =
CASE
WHEN DOANHTHU >= 1000 AND DOANHTHU < 3000 THEN N'Doanh thu loại 1'
WHEN DOANHTHU >= 3000 AND DOANHTHU < 6000 THEN N'Doanh thu loại 2'
ELSE N'Doanh thu > 6000'
END
FROM MyTable
WHERE DOANHTHU >= 1000
[/sql]
by Kasper
Mon 17/04/2017 9:18 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: bắt lỗi trùng khóa chính
Replies: 3
Views: 1066

Re: bắt lỗi trùng khóa chính

@Mr Kasper: Forum đang chết dần hả Mr Kas

Dạo này 4rum hơi chìm.
by Kasper
Wed 05/04/2017 4:03 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: bắt lỗi trùng khóa chính
Replies: 3
Views: 1066

Re: bắt lỗi trùng khóa chính

Nếu bạn không sử dụng khóa chính là trường Auto number thì chỉ có cách là trước khi insert 1 Item bạn phải kết nối CSDL rồi truy vấn xem MSSV mà người dùng đã nhập có trong CSDL hay chưa, nếu có thì thông báo gì đó, nếu chưa thì tiến hành Insert.
by Kasper
Mon 03/04/2017 1:08 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách lấy dữ liệu trực tuyến
Replies: 4
Views: 1066

Re: Hỏi cách lấy dữ liệu trực tuyến

VB.Net thì chuyển qua thôi, đoạn code trên cơ bản không mà
by Kasper
Thu 30/03/2017 9:57 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách lấy dữ liệu trực tuyến
Replies: 4
Views: 1066

Re: Hỏi cách lấy dữ liệu trực tuyến

Đây là đoạn code mình lấy nội dung file update.txt trên host về. Bạn thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của bạn nhé, chẳng hạn như địa chỉ host (sURL), đường dẫn lưu file sau khi download về, ... [csharp] WebClient wc = new WebClient(); string sPath = Application.StartupPath + @"\"; if (sPat...
by Kasper
Tue 28/03/2017 9:03 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hướng dẫn lấy tên chi tiết sau khi nhập ID của nó
Replies: 4
Views: 833

Re: Hướng dẫn lấy tên chi tiết sau khi nhập ID của nó

Trước hết bạn mô tả CSDL của bạn, bạn muốn lấy tên sách từ CSDL khi người dùng nhập vào ID sách ???
by Kasper
Wed 22/03/2017 9:01 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: luôn luôn tìm dòng DL mới được thêm vào bảng
Replies: 3
Views: 827

Re: luôn luôn tìm dòng DL mới được thêm vào bảng

Nếu bạn có cột ID tăng tự động thì cứ lấy MAX cột ID mà kiểm tra, còn timer thì bạn set là 60000 chứ không phải 1000 nhé, vì 1000 = 1 giây thôi.
by Kasper
Mon 20/03/2017 2:21 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Import dữ liệu vào data access từ file txt
Replies: 1
Views: 3314

Re: Import dữ liệu vào data access từ file txt

Bạn đưa cấu trúc file text xem như thế nào trước đã
by Kasper
Mon 20/03/2017 2:19 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: [SQL] Thêm trường STT khi có orderby
Replies: 1
Views: 2886

Re: [SQL] Thêm trường STT khi có orderby

bạn ORDER BY row_number trước những Field khác
by Kasper
Wed 15/03/2017 3:55 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: xin giúp đỡ với ạ .. em bị lỗi ở nút lưu
Replies: 2
Views: 791

Re: xin giúp đỡ với ạ .. em bị lỗi ở nút lưu

Bạn xem lại ConnectionString đã chính xác chưa, server? database? Phần tạo biến Command mình hay dùng cách như sau, vì cách này dễ nhìn, dễ sửa, dễ quản lý code hơn. Bạn tham khảo nhé. Code = C#. Ta dùng dấu ? thay cho tên Parameter, chỉ cần lúc Add thì phải Add đúng thứ tự. [csharp] string sSQL = &...
by Kasper
Mon 13/03/2017 3:41 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: không thể thao tác code với Visual Basic 2010
Replies: 4
Views: 810

Re: không thể thao tác code với Visual Basic 2010

Chỗ Templete bạn chọn: Other languagues -> Visual Basic -> Windows Forms Application
by Kasper
Mon 13/03/2017 3:17 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hướng dẫn xử lý chuỗi trên textbox trong Csharp
Replies: 4
Views: 1281

Re: Hướng dẫn xử lý chuỗi trên textbox trong Csharp

Code trong button GhepChuoi như sau: ví dụ các TextBox đầu vào và đầu ra lần lượt là TextBox2, TextBox3, TextBox4 [csharp] string[] sChuoi_1 = textBox2.Text.Split(new char[] { ',' }, StringSplitOptions.None); string[] sChuoi_2 = textBox3.Text.Split(new char[] { ',' }, StringSplitOptions.None); for (...
by Kasper
Mon 13/03/2017 3:06 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: không thể thao tác code với Visual Basic 2010
Replies: 4
Views: 810

Re: không thể thao tác code với Visual Basic 2010

Đây là vì bạn tạo project code ngôn ngữ C# nên các hàm nó sẽ bắt đầu và kết thúc bằng cặp dấu {}. Khi tạo mới project bạn chú ý lựa chọn ngôn ngữ là Visual Baisc thì sẽ được thôi.
by Kasper
Tue 14/02/2017 10:16 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?
Replies: 2
Views: 741

Re: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?

Cú pháp add như sau:
cm.Parameters.Add("@NGAY", SqlDbType.DateTime).Value = DateTime.Parse(dt.Rows[i]["NGAY"].ToString()).ToString("yyyy/MM/dd");

Go to advanced search