• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1101 kết quả

gửi bởi Kasper
T.Tư 15/02/2017 5:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi cách kết nối csdl mySql bằng VB.NET
Trả lời: 2
Xem: 34

Re: Nhờ các ace giúp

Bạn tham khảo trang này thử xem.
http://www.dreamincode.net/forums/topic ... ule-vbnet/
gửi bởi Kasper
T.Ba 14/02/2017 10:16 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?
Trả lời: 2
Xem: 34

Re: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?

Cú pháp add như sau:
cm.Parameters.Add("@NGAY", SqlDbType.DateTime).Value = DateTime.Parse(dt.Rows[i]["NGAY"].ToString()).ToString("yyyy/MM/dd");
gửi bởi Kasper
T.Tư 08/02/2017 10:22 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ứng dung bằng vb.net chạy ở system tray
Trả lời: 1
Xem: 43

Re: Ứng dung bằng vb.net chạy ở system tray

Bạn sử dụng control NotifyIcon trong bộ control chuẩn của .Net nhé.
gửi bởi Kasper
T.Sáu 20/01/2017 10:19 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chương trình hoạt động không đúng khi dùng Process.Start
Trả lời: 1
Xem: 61

Re: Chương trình hoạt động không đúng khi dùng Process.Start

Theo mình thì bạn nên kiểm tra phiên bản mới trong phần mềm (tiến trình chính). Nếu có phiên bản mới thì mới gọi tiến trình update. Khi không có phiên bản mới thì mình không cần phải chạy tiến trình update làm gì.
gửi bởi Kasper
T.Tư 11/01/2017 10:21 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.NET]Lấy số phút theo từng khung giờ
Trả lời: 2
Xem: 108

Re: [VB.NET]Lấy số phút theo từng khung giờ

Trên 1 listbox e có các dòng như sau 01/10/2017 09:30:22 AM - 01/10/2017 09:45:10 AM 01/10/2017 08:00:00 AM - 01/10/2107 11:35:55 AM Có hai dòng như thế này sao bạn tính ra Khung 8h-9h :60 phút Khung 9h-10h: 14 phút 48s + 60 phút = 74 phút 48s Khung 10h-11h: 10 phút Khung 11h-13h: 35 phút 55s Là sao...
gửi bởi Kasper
T.Ba 03/01/2017 10:10 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?
Trả lời: 1
Xem: 93

Re: Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?

Mình không có cài bộ này, nhưng mình xài grid của DevComponents.DotNetBar2 thì thấy trong Column có thuộc tính Resizeable, chỉ cần đặt = false thì sẽ không cho phép resize. Bạn tìm thử vì mình nghĩ nó sẽ tương tự như vậy.
gửi bởi Kasper
T.Tư 21/12/2016 4:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm icon vào ListBox ?
Trả lời: 1
Xem: 91

Re: Thêm icon vào ListBox ?

Bạn sử dụng 1 ListView và một ImageList nhé.
gửi bởi Kasper
T.Bảy 10/12/2016 10:55 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: nhập 1 ảnh bất kì rồi tìm kiếm ảnh đó trong sql
Trả lời: 2
Xem: 101

Re: nhập 1 ảnh bất kì rồi tìm kiếm ảnh đó trong sql

Đây là cách so sánh 2 ảnh bằng nhiều cách. Hi vọng bạn tìm được đúng yêu cầu của mình

http://codereview.stackexchange.com/que ... e-the-same
gửi bởi Kasper
T.Hai 28/11/2016 11:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 239

Re: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

Lỗi này là do biến Image iml null mà những đoạn code sau đó lại sử dụng nó nên báo lỗi. Để tránh lỗi này, thì sau dòng lệnh: (trong file ColorBox.cs) ImageList iml = itemFontColor.Images as ImageList; bạn hãy kiểm tra trước rồi hãy cho thực hiện các câu lệnh kế tiếp Cụ thể như sau: Code gốc: [csharp...
gửi bởi Kasper
T.Sáu 25/11/2016 4:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 239

Re: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

Của bạn đây, còn việc ứng dụng vào project của bạn thì tự nghiên cứu nhé.
gửi bởi Kasper
T.Hai 21/11/2016 2:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 239

Re: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

Bạn lấy project cũ tôi đã post lên, add thêm 1 button, code như sau: Đoạn code này sẽ thay đổi font, cỡ chữ, màu chữ cho đoạn văn bản mà bạn đã chọn trước đó [csharp] private void button5_Click(object sender, EventArgs e) { richTextBox1.SelectionFont = new Font("Tahoma", 17, FontStyle.Bold...
gửi bởi Kasper
T.Năm 17/11/2016 10:43 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?
Trả lời: 4
Xem: 137

Re: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?

Có phải bạn muốn như thế này, xem project đính kèm
gửi bởi Kasper
T.Sáu 11/11/2016 6:27 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhập n , tính tổng các ước chẵn và ước lẻ của n
Trả lời: 1
Xem: 227

Re: nhap n tinh tong cac uoc chan và uoc le cua n

Mình không có VB6, nhưng thuật toán đơn giản thì thế này: (có thể chạy chậm với số lớn) num là số bạn nhập vào [vb] For i = 1 To num Step 1 If num Mod i = 0 Then If i Mod 2 = 0 Then tongchan = tongchan + i Else tongle = tongle + i End If End If Next [/vb]
gửi bởi Kasper
T.Sáu 11/11/2016 9:13 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?
Trả lời: 4
Xem: 137

Re: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?

Cụ thể là bạn cần set Indent như thế nào
gửi bởi Kasper
T.Ba 08/11/2016 10:15 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: system.data.dataRowview vb.net
Trả lời: 1
Xem: 169

Re: system.data.dataRowview vb.net

Nếu bạn muốn lấy TenVu thì đơn giản chỉ cần lấy cb.Text
Còn nếu muốn lấy muavu_pk thì:
[vbnet]
cb.SelectValue
[/vbnet]
gửi bởi Kasper
T.Ba 08/11/2016 9:59 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Có thể lưu trực tiếp từ DataTable vào trong Table của Access 2000 ?
Trả lời: 3
Xem: 135

Re: Có thể lưu trực tiếp từ DataTable vào trong Table của Access 2000 ?

Của bạn đây, đã test và update thành công [csharp] OleDbConnection connection; public void openDatabase() { string dataBaseName = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=TestData2000.mdb"; connection = new OleDbConnection(dataBaseName); connection.Open(); } private void Form1_Load(o...
gửi bởi Kasper
T.Ba 08/11/2016 9:27 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khi phóng to form các đối tượng không dũi đều ?
Trả lời: 4
Xem: 145

Re: Khi phóng to form các đối tượng không dũi đều ?

Vậy thì bạn không cần set Dock cho 2 control, mà bạn set thuộc tính Anchor của 2 control là: Top, Left, Right
gửi bởi Kasper
T.Hai 07/11/2016 2:29 pm
Chuyên mục: Trò chơi - Giải trí
Chủ đề: KMP3Player - Nghe nhạc mp3
Trả lời: 1
Xem: 417

Re: KMP3Player - Nghe nhạc mp3

Bản update cập nhật xíu. Giải nén file Update.rar vào thư mục cài đặt.
Chức năng Save Index nếu được chọn sẽ lưu lại danh sách các bài đã hát trong lần này để không hát lại trong lần chạy phần mềm kế tiếp.
gửi bởi Kasper
T.Hai 07/11/2016 2:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Khi phóng to form các đối tượng không dũi đều ?
Trả lời: 4
Xem: 145

Re: Khi phóng to form các đối tượng không dũi đều ?

Ý của bạn là muốn khi resize thì Picture sẽ chiếm hết form trừ đi phần bottom của groupControl thôi?
Nếu vậy thì bạn đặt Dock = Fill cho Picture, Dock = Bottom cho groupControl
gửi bởi Kasper
T.Sáu 04/11/2016 9:07 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET
Trả lời: 4
Xem: 427

Re: Thuật toán hoán vị n phần tử trong VB.NET

Nhanh, gọn, lẹ đây: [vbnet] Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Randomize() End Sub Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim r = New Random() Dim mang() As Intege...

Chọn tìm kiếm nâng cao