• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1109 kết quả

gửi bởi Kasper
T.Tư 22/03/2017 9:01 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: luôn luôn tìm dòng DL mới được thêm vào bảng
Trả lời: 3
Xem: 36

Re: luôn luôn tìm dòng DL mới được thêm vào bảng

Nếu bạn có cột ID tăng tự động thì cứ lấy MAX cột ID mà kiểm tra, còn timer thì bạn set là 60000 chứ không phải 1000 nhé, vì 1000 = 1 giây thôi.
gửi bởi Kasper
T.Hai 20/03/2017 2:21 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Import dữ liệu vào data access từ file txt
Trả lời: 1
Xem: 550

Re: Import dữ liệu vào data access từ file txt

Bạn đưa cấu trúc file text xem như thế nào trước đã
gửi bởi Kasper
T.Hai 20/03/2017 2:19 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: [SQL] Thêm trường STT khi có orderby
Trả lời: 1
Xem: 482

Re: [SQL] Thêm trường STT khi có orderby

bạn ORDER BY row_number trước những Field khác
gửi bởi Kasper
T.Tư 15/03/2017 3:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: xin giúp đỡ với ạ .. em bị lỗi ở nút lưu
Trả lời: 2
Xem: 64

Re: xin giúp đỡ với ạ .. em bị lỗi ở nút lưu

Bạn xem lại ConnectionString đã chính xác chưa, server? database? Phần tạo biến Command mình hay dùng cách như sau, vì cách này dễ nhìn, dễ sửa, dễ quản lý code hơn. Bạn tham khảo nhé. Code = C#. Ta dùng dấu ? thay cho tên Parameter, chỉ cần lúc Add thì phải Add đúng thứ tự. [csharp] string sSQL = &...
gửi bởi Kasper
T.Hai 13/03/2017 3:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: không thể thao tác code với Visual Basic 2010
Trả lời: 4
Xem: 39

Re: không thể thao tác code với Visual Basic 2010

Chỗ Templete bạn chọn: Other languagues -> Visual Basic -> Windows Forms Application
gửi bởi Kasper
T.Hai 13/03/2017 3:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hướng dẫn xử lý chuỗi trên textbox trong Csharp
Trả lời: 4
Xem: 65

Re: Hướng dẫn xử lý chuỗi trên textbox trong Csharp

Code trong button GhepChuoi như sau: ví dụ các TextBox đầu vào và đầu ra lần lượt là TextBox2, TextBox3, TextBox4 [csharp] string[] sChuoi_1 = textBox2.Text.Split(new char[] { ',' }, StringSplitOptions.None); string[] sChuoi_2 = textBox3.Text.Split(new char[] { ',' }, StringSplitOptions.None); for (...
gửi bởi Kasper
T.Hai 13/03/2017 3:06 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: không thể thao tác code với Visual Basic 2010
Trả lời: 4
Xem: 39

Re: không thể thao tác code với Visual Basic 2010

Đây là vì bạn tạo project code ngôn ngữ C# nên các hàm nó sẽ bắt đầu và kết thúc bằng cặp dấu {}. Khi tạo mới project bạn chú ý lựa chọn ngôn ngữ là Visual Baisc thì sẽ được thôi.
gửi bởi Kasper
T.Tư 15/02/2017 5:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi cách kết nối csdl mySql bằng VB.NET
Trả lời: 2
Xem: 77

Re: Nhờ các ace giúp

Bạn tham khảo trang này thử xem.
http://www.dreamincode.net/forums/topic ... ule-vbnet/
gửi bởi Kasper
T.Ba 14/02/2017 10:16 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?
Trả lời: 2
Xem: 62

Re: Chèn ngày vào cơ sở dữ liệu Access 2003 bị báo lỗi ?

Cú pháp add như sau:
cm.Parameters.Add("@NGAY", SqlDbType.DateTime).Value = DateTime.Parse(dt.Rows[i]["NGAY"].ToString()).ToString("yyyy/MM/dd");
gửi bởi Kasper
T.Tư 08/02/2017 10:22 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ứng dung bằng vb.net chạy ở system tray
Trả lời: 1
Xem: 68

Re: Ứng dung bằng vb.net chạy ở system tray

Bạn sử dụng control NotifyIcon trong bộ control chuẩn của .Net nhé.
gửi bởi Kasper
T.Sáu 20/01/2017 10:19 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Chương trình hoạt động không đúng khi dùng Process.Start
Trả lời: 2
Xem: 98

Re: Chương trình hoạt động không đúng khi dùng Process.Start

Theo mình thì bạn nên kiểm tra phiên bản mới trong phần mềm (tiến trình chính). Nếu có phiên bản mới thì mới gọi tiến trình update. Khi không có phiên bản mới thì mình không cần phải chạy tiến trình update làm gì.
gửi bởi Kasper
T.Tư 11/01/2017 10:21 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.NET]Lấy số phút theo từng khung giờ
Trả lời: 2
Xem: 141

Re: [VB.NET]Lấy số phút theo từng khung giờ

Trên 1 listbox e có các dòng như sau 01/10/2017 09:30:22 AM - 01/10/2017 09:45:10 AM 01/10/2017 08:00:00 AM - 01/10/2107 11:35:55 AM Có hai dòng như thế này sao bạn tính ra Khung 8h-9h :60 phút Khung 9h-10h: 14 phút 48s + 60 phút = 74 phút 48s Khung 10h-11h: 10 phút Khung 11h-13h: 35 phút 55s Là sao...
gửi bởi Kasper
T.Ba 03/01/2017 10:10 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?
Trả lời: 1
Xem: 118

Re: Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?

Mình không có cài bộ này, nhưng mình xài grid của DevComponents.DotNetBar2 thì thấy trong Column có thuộc tính Resizeable, chỉ cần đặt = false thì sẽ không cho phép resize. Bạn tìm thử vì mình nghĩ nó sẽ tương tự như vậy.
gửi bởi Kasper
T.Tư 21/12/2016 4:42 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thêm icon vào ListBox ?
Trả lời: 1
Xem: 109

Re: Thêm icon vào ListBox ?

Bạn sử dụng 1 ListView và một ImageList nhé.
gửi bởi Kasper
T.Bảy 10/12/2016 10:55 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: nhập 1 ảnh bất kì rồi tìm kiếm ảnh đó trong sql
Trả lời: 2
Xem: 123

Re: nhập 1 ảnh bất kì rồi tìm kiếm ảnh đó trong sql

Đây là cách so sánh 2 ảnh bằng nhiều cách. Hi vọng bạn tìm được đúng yêu cầu của mình

http://codereview.stackexchange.com/que ... e-the-same
gửi bởi Kasper
T.Hai 28/11/2016 11:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 265

Re: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

Lỗi này là do biến Image iml null mà những đoạn code sau đó lại sử dụng nó nên báo lỗi. Để tránh lỗi này, thì sau dòng lệnh: (trong file ColorBox.cs) ImageList iml = itemFontColor.Images as ImageList; bạn hãy kiểm tra trước rồi hãy cho thực hiện các câu lệnh kế tiếp Cụ thể như sau: Code gốc: [csharp...
gửi bởi Kasper
T.Sáu 25/11/2016 4:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 265

Re: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

Của bạn đây, còn việc ứng dụng vào project của bạn thì tự nghiên cứu nhé.
gửi bởi Kasper
T.Hai 21/11/2016 2:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?
Trả lời: 6
Xem: 265

Re: Thay đổi font và cỡ chữ cho RichTextBox ?

Bạn lấy project cũ tôi đã post lên, add thêm 1 button, code như sau: Đoạn code này sẽ thay đổi font, cỡ chữ, màu chữ cho đoạn văn bản mà bạn đã chọn trước đó [csharp] private void button5_Click(object sender, EventArgs e) { richTextBox1.SelectionFont = new Font("Tahoma", 17, FontStyle.Bold...
gửi bởi Kasper
T.Năm 17/11/2016 10:43 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?
Trả lời: 4
Xem: 148

Re: Code về decrease và increase cho RichTextBox ?

Có phải bạn muốn như thế này, xem project đính kèm

Chọn tìm kiếm nâng cao