• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 5 kết quả

gửi bởi the_jupiter2
T.Năm 31/05/2012 9:18 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: một user chạy một lúc 2 máy add lên database có bị chậm ko
Trả lời: 2
Xem: 1015

Re: một user chạy một lúc 2 máy add lên database có bị chậm

có lẽ ko sao đâu bạn, ứng dụng của mình dùng 1 user bí mật để đăng nhập vào database, và database đặt trên 1 PC dc chia sẻ cho phần mềm chạy trên nhiều máy, thấy vẫn ok
gửi bởi the_jupiter2
T.Bảy 07/01/2012 10:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo giao diện phần mềm đẹp trong VB.NET
Trả lời: 10
Xem: 5527

Re: Tạo giao diện phần mềm đẹp trong VB.NET

sorry bạn, bây giờ mình lại dùng dotnetbar rồi. cái trên có ít control quá, mà mình cũng chưa thử hết các control của nó nữa, bạn cố gắng tự tìm hiểu nhé. Nếu bạn muốn dùng thử thì nó cũng tương tự những control khác thôi, trước tiên down thư viện về (dạng *.dll), trong chương trình VB, bạn nhấn chu...
gửi bởi the_jupiter2
T.Sáu 23/12/2011 5:35 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo giao diện phần mềm đẹp trong VB.NET
Trả lời: 10
Xem: 5527

Re: Tạo giao diện phần mềm đẹp trong VB.NET

Sử dụng bộ components làm đẹp miễn phí của: WindowsClient.NET cũng đẹp chứ bộ. http://www.mediafire.com/imgbnc.php/c59d08d79d0f1cc6e124804ec9a3a33173167c9955aebe3e759f05f53d96774c6g.jpg http://www.mediafire.com/imgbnc.php/89a1d1962c1d1d7d2f2623730c9e7cb8ebe95dbcdab232a26f25587974cf46376g.jpg http://...
gửi bởi the_jupiter2
T.Năm 15/12/2011 3:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách tạo bản quyền cho phần mềm
Trả lời: 28
Xem: 18131

Re: Cách tạo bản quyền cho phần mềm

Mình dùng Winlicense tạo bản quyền. Vừa an toàn lại tiết kiệm thởi gian cho lập trình phần khác.
Tham khảo hướng dẫn sử dụng: http://youtu.be/2aSKX85T6AY
gửi bởi the_jupiter2
CN 13/11/2011 7:17 pm
Chuyên mục: [.NET] Ứng dụng - Form và Control
Chủ đề: [VB.NET] Chỉ cho nhập số trong Textbox
Trả lời: 15
Xem: 14221

Re: [VB.NET] Chỉ cho nhập số trong Textbox

Dùng sự kiện nhấn phím: [vbnet] Private Sub TextBox3_KeyPress(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs) Handles TextBox3.KeyPress If Not (Char.IsDigit(e.KeyChar) Orelse Char.IsControl(e.KeyChar)) Then Beep() : e.Handled = True ' nếu phím nhấn không phải là số hoặc ph...

Chọn tìm kiếm nâng cao