• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 566 matches

by nhochoclaptrinh
Wed 23/10/2019 11:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kéo thả groupBox1 khi chạy ?
Replies: 2
Views: 1657

Re: Kéo thả groupBox1 khi chạy ?

Ví dụ kéo thả file vào GroupBox và lấy đường dẫn của file đầu tiên [csharp] public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); groupBox1.AllowDrop = true; groupBox1.DragEnter += GroupBox1_DragEnter; groupBox1.DragDrop += GroupBox1_DragDrop; } private void GroupBox1_DragDrop(...
by nhochoclaptrinh
Wed 23/10/2019 11:12 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tại sao sự kiện Form_Paint chạy liên tục mà chỉ vẽ duy nhất 1 lần ?
Replies: 2
Views: 1348

Re: Tại sao sự kiện Form_Paint chạy liên tục mà chỉ vẽ duy nhất 1 lần ?

Mình thử thì không thấy label nhảy số và DrawString vẽ lại số mới. Thêm this.Invalidate(); vào timer event để trigger lại Paint event
by nhochoclaptrinh
Thu 17/01/2019 9:23 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Ghé thăm lại chốn xưa.
Replies: 24
Views: 10383

Re: Ghé thăm lại chốn xưa.

Time flies :((
by nhochoclaptrinh
Sun 12/11/2017 5:35 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Hỏi]cách lưu richtextbox vào listbox
Replies: 1
Views: 612

Re: [Hỏi]cách lưu richtextbox vào listbox

Bạn có thể dùng UserControl để tạo riêng ListBox cho mình B-)
Hoặc dùng WebBrowser Control ấy, cứ cho mã HTML là lung linh hết :">
by nhochoclaptrinh
Wed 04/02/2015 12:55 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Hỏi] Sử dụng dll vb6 trong C#
Replies: 1
Views: 546

Re: [Hỏi] Sử dụng dll vb6 trong C#

COM DLL hình như phải cần register, mà lúc chạy chương trình cài, thì cho cài đặt 2 DLL đó vào cùng thư mục ứng dụng, sau đó chạy tiếp lệnh regsvr32.exe yourapppath/yourdll.DLL, à register DLL thì có thể tạo file *.cmd rồi run hoặc [csharp]System.Diagnostics.Process process = new System.Diagnostics....
by nhochoclaptrinh
Wed 04/02/2015 12:47 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Dịch chuyển ảnh trong picture
Replies: 2
Views: 779

Re: Dịch chuyển ảnh trong picture

[csharp]Bitmap bm = new Bitmap("c:\\mypic.bmp"); //Load ảnh nền
Bitmap bm2 = new Bitmap(picturebox1.width, picturebox1.height);
Graphics g = Graphics.FromImage(bm);
g.DrawImage(bm2, X, Y); // Sửa tạo độ chỗ này nè
picturebox1.backgroundimage = bm2;[/csharp]
by nhochoclaptrinh
Wed 04/02/2015 12:38 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tư vấn khi chuyển tử VB6 lên VC#2013
Replies: 1
Views: 605

Re: Tư vấn khi chuyển tử VB6 lên VC#2013

theo mình biết thì những gì build từ 32bit đều có thể chạy trên 64bit, và khi build từ .Net thì chỉ cần cài .Net Framework thì có thể hoạt động. Còn cách cách Add Reference vào Excel mình có thấy cái này http://stackoverflow.com/questions/1170794/a-simple-c-sharp-dll-how-do-i-call-it-from-excel-acce...
by nhochoclaptrinh
Fri 10/10/2014 7:09 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Duyệt web bằng form
Replies: 2
Views: 864

Re: Duyệt web bằng form

Bạn hãy dùng control WebBrowser bên ToolBox
Để làm control WebBrowser1 tải 1 trang web (chẳng hạn Google) bạn dùng lệnh
[vbnet] WebBrowser1.Navigate("http://www.google.com")[/vbnet]
by nhochoclaptrinh
Fri 10/10/2014 7:00 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: tách dữ liệu!
Replies: 5
Views: 1167

Re: tách dữ liệu!

[vb] Dim s As String
Dim num As String
Dim text As String
s = "12@caulacbovb$"
num = Left$(s, InStr(1, s, "@") - 1)
text = Replace(Right$(s, Len(s) - InStr(1, s, "@")), "$", "")
MsgBox num
MsgBox text [/vb]
by nhochoclaptrinh
Thu 11/09/2014 7:07 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Về tìm cửa sổ
Replies: 6
Views: 1348

Re: Về tìm cửa sổ

Bạn nói: "ví dụ như tìm cửa sổ trong đó có từ "visual" sẽ thông báo ghi hẳn tên cửa sổ đàng hoàng "câu lạc bộ visual" " mình hiểu là sẽ tìm các cửa sổ có từ visual rồi in ra tên đầy đủ của cửa sổ đó nhưng lúc sau bạn nói "còn nếu không có hoặc chỉ giống 1 phần sẽ k...
by nhochoclaptrinh
Sat 06/09/2014 10:34 pm
Forum: Dự án mã nguồn mở
Topic: Mã nguồn Radio Online
Replies: 0
Views: 4686

Mã nguồn Radio Online

Mình có viết một radio online bằng php sử dụng CodeIgniter Framework, mô hình MVC. Demo http://windyradio.esy.es/ 1. Home Page 1.jpg 2. Listen page 2.jpg 3. Login Page 3.jpg 4. Administrator Page 4.jpg Thú vị nhất là lọc được Direct link mp3 của nhạc số kèm theo các thông tin khác ;;) Bạn nào có hứn...
by nhochoclaptrinh
Sat 06/09/2014 10:12 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm Ẩn File Txt
Replies: 7
Views: 1707

Re: Làm Ẩn File Txt

[vb]Dim FSO As New FileSystemObject

Private Sub Form_Load()
'//An file
FSO.GetFile("E:\demo.txt").Attributes = Hidden
'//Hien file
FSO.GetFile("E:\demo.txt").Attributes = Normal
End Sub
[/vb]
Bạn dùng thêm thư viện FileSystemObject
by nhochoclaptrinh
Sat 06/09/2014 10:05 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [VB.NET]Giao diện Windows XP
Replies: 8
Views: 1436

Re: [VB.NET]Giao diện Windows XP

Đúng vậy dễ lỗi lắm, bạn xem qua cái này http://www.qiosdevsuite.com/controls/qribbon/ cũng đẹp chứ :3 gần XP đấy
by nhochoclaptrinh
Sat 06/09/2014 9:58 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [VB.NET]Giao diện Windows XP
Replies: 8
Views: 1436

Re: [VB.NET]Giao diện Windows XP

Mình rành bên web hơn, còn winform chỉ biết chứ ko có kinh nghiệm ;;) bạn cứ làm gặp khó chỗ nào thì đăng lên vậy.
Còn bây giờ bắt đầu thì bạn có lẽ bạn nên làm Title Bar, cái thanh có mấy nút Minimum, maximum, close trước
by nhochoclaptrinh
Sat 06/09/2014 9:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [VB.NET]Giao diện Windows XP
Replies: 8
Views: 1436

Re: [VB.NET]Giao diện Windows XP

Tự chế thôi bạn ơi :D dùng UserControl vậy ;) (hoặc thế này cho cái code check xem OS là win gì, nếu khác win XP biểu người ta cài lại XP rồi cho chạy ;;) )
by nhochoclaptrinh
Sat 06/09/2014 9:34 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Điều kiển popup web trong vbnet
Replies: 2
Views: 827

Re: Điều kiển popup web trong vbnet

Nếu web là của bạn thì lấy sự kiện navigate của webbrowser ấy, check link nếu link trùng link của Ads thì mở form mới chưa webbrowser2
by nhochoclaptrinh
Sat 06/09/2014 9:33 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Thắc mắc về đăng nhập, phân quyền để upload sách
Replies: 3
Views: 1433

Re: Thắc mắc về đăng nhập, phân quyền để upload sách

Trong bản User bạn cho thêm một cột Role nữa, ví dụ kiểu của Role là int , chọn giá trị 1 là Admin, 0 là User thường. Mỗi khi login bạn lấy thông tin về User đó trong cột Role xem Role bao nhiêu. Nếu là 1 cho 1 cái Session["IsAdmin"]=true. lúc vào trang upload nếu kiểm tra Session["Is...

Go to advanced search