• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 564 kết quả

gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Năm 17/01/2019 9:23 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Ghé thăm lại chốn xưa.
Trả lời: 22
Xem: 5044

Re: Ghé thăm lại chốn xưa.

Time flies :((
gửi bởi nhochoclaptrinh
CN 12/11/2017 5:35 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [Hỏi]cách lưu richtextbox vào listbox
Trả lời: 1
Xem: 443

Re: [Hỏi]cách lưu richtextbox vào listbox

Bạn có thể dùng UserControl để tạo riêng ListBox cho mình B-)
Hoặc dùng WebBrowser Control ấy, cứ cho mã HTML là lung linh hết :">
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Tư 04/02/2015 12:55 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [Hỏi] Sử dụng dll vb6 trong C#
Trả lời: 1
Xem: 436

Re: [Hỏi] Sử dụng dll vb6 trong C#

COM DLL hình như phải cần register, mà lúc chạy chương trình cài, thì cho cài đặt 2 DLL đó vào cùng thư mục ứng dụng, sau đó chạy tiếp lệnh regsvr32.exe yourapppath/yourdll.DLL, à register DLL thì có thể tạo file *.cmd rồi run hoặc [csharp]System.Diagnostics.Process process = new System.Diagnostics....
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Tư 04/02/2015 12:47 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Dịch chuyển ảnh trong picture
Trả lời: 2
Xem: 644

Re: Dịch chuyển ảnh trong picture

[csharp]Bitmap bm = new Bitmap("c:\\mypic.bmp"); //Load ảnh nền
Bitmap bm2 = new Bitmap(picturebox1.width, picturebox1.height);
Graphics g = Graphics.FromImage(bm);
g.DrawImage(bm2, X, Y); // Sửa tạo độ chỗ này nè
picturebox1.backgroundimage = bm2;[/csharp]
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Tư 04/02/2015 12:38 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tư vấn khi chuyển tử VB6 lên VC#2013
Trả lời: 1
Xem: 481

Re: Tư vấn khi chuyển tử VB6 lên VC#2013

theo mình biết thì những gì build từ 32bit đều có thể chạy trên 64bit, và khi build từ .Net thì chỉ cần cài .Net Framework thì có thể hoạt động. Còn cách cách Add Reference vào Excel mình có thấy cái này http://stackoverflow.com/questions/1170794/a-simple-c-sharp-dll-how-do-i-call-it-from-excel-acce...
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Sáu 10/10/2014 7:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Duyệt web bằng form
Trả lời: 2
Xem: 715

Re: Duyệt web bằng form

Bạn hãy dùng control WebBrowser bên ToolBox
Để làm control WebBrowser1 tải 1 trang web (chẳng hạn Google) bạn dùng lệnh
[vbnet] WebBrowser1.Navigate("http://www.google.com")[/vbnet]
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Sáu 10/10/2014 7:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: tách dữ liệu!
Trả lời: 5
Xem: 989

Re: tách dữ liệu!

[vb] Dim s As String
Dim num As String
Dim text As String
s = "12@caulacbovb$"
num = Left$(s, InStr(1, s, "@") - 1)
text = Replace(Right$(s, Len(s) - InStr(1, s, "@")), "$", "")
MsgBox num
MsgBox text [/vb]
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Năm 11/09/2014 7:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Về tìm cửa sổ
Trả lời: 6
Xem: 1125

Re: Về tìm cửa sổ

Bạn nói: "ví dụ như tìm cửa sổ trong đó có từ "visual" sẽ thông báo ghi hẳn tên cửa sổ đàng hoàng "câu lạc bộ visual" " mình hiểu là sẽ tìm các cửa sổ có từ visual rồi in ra tên đầy đủ của cửa sổ đó nhưng lúc sau bạn nói "còn nếu không có hoặc chỉ giống 1 phần sẽ k...
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Bảy 06/09/2014 10:34 pm
Chuyên mục: Dự án mã nguồn mở
Chủ đề: Mã nguồn Radio Online
Trả lời: 0
Xem: 1479

Mã nguồn Radio Online

Mình có viết một radio online bằng php sử dụng CodeIgniter Framework, mô hình MVC. Demo http://windyradio.esy.es/ 1. Home Page 1.jpg 2. Listen page 2.jpg 3. Login Page 3.jpg 4. Administrator Page 4.jpg Thú vị nhất là lọc được Direct link mp3 của nhạc số kèm theo các thông tin khác ;;) Bạn nào có hứn...
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Bảy 06/09/2014 10:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm Ẩn File Txt
Trả lời: 7
Xem: 1441

Re: Làm Ẩn File Txt

[vb]Dim FSO As New FileSystemObject

Private Sub Form_Load()
'//An file
FSO.GetFile("E:\demo.txt").Attributes = Hidden
'//Hien file
FSO.GetFile("E:\demo.txt").Attributes = Normal
End Sub
[/vb]
Bạn dùng thêm thư viện FileSystemObject
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Bảy 06/09/2014 10:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.NET]Giao diện Windows XP
Trả lời: 8
Xem: 1172

Re: [VB.NET]Giao diện Windows XP

Đúng vậy dễ lỗi lắm, bạn xem qua cái này http://www.qiosdevsuite.com/controls/qribbon/ cũng đẹp chứ :3 gần XP đấy
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Bảy 06/09/2014 9:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.NET]Giao diện Windows XP
Trả lời: 8
Xem: 1172

Re: [VB.NET]Giao diện Windows XP

Mình rành bên web hơn, còn winform chỉ biết chứ ko có kinh nghiệm ;;) bạn cứ làm gặp khó chỗ nào thì đăng lên vậy.
Còn bây giờ bắt đầu thì bạn có lẽ bạn nên làm Title Bar, cái thanh có mấy nút Minimum, maximum, close trước
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Bảy 06/09/2014 9:36 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [VB.NET]Giao diện Windows XP
Trả lời: 8
Xem: 1172

Re: [VB.NET]Giao diện Windows XP

Tự chế thôi bạn ơi :D dùng UserControl vậy ;) (hoặc thế này cho cái code check xem OS là win gì, nếu khác win XP biểu người ta cài lại XP rồi cho chạy ;;) )
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Bảy 06/09/2014 9:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Điều kiển popup web trong vbnet
Trả lời: 2
Xem: 713

Re: Điều kiển popup web trong vbnet

Nếu web là của bạn thì lấy sự kiện navigate của webbrowser ấy, check link nếu link trùng link của Ads thì mở form mới chưa webbrowser2
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Bảy 06/09/2014 9:33 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Thắc mắc về đăng nhập, phân quyền để upload sách
Trả lời: 3
Xem: 1260

Re: Thắc mắc về đăng nhập, phân quyền để upload sách

Trong bản User bạn cho thêm một cột Role nữa, ví dụ kiểu của Role là int , chọn giá trị 1 là Admin, 0 là User thường. Mỗi khi login bạn lấy thông tin về User đó trong cột Role xem Role bao nhiêu. Nếu là 1 cho 1 cái Session["IsAdmin"]=true. lúc vào trang upload nếu kiểm tra Session["Is...
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Bảy 06/09/2014 9:14 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Source code này cần những phần nào hỗ trợ
Trả lời: 12
Xem: 1831

Re: Source code này cần những phần nào hỗ trợ

Mình dùng win 8.1 thấy project ấy thiếu một số thành phần sau: - Microsoft Data Enviroment Instance 1.0 - Microsoft Word 8.1 Object Library - Crystal Report 8.0 ActiveX Designer Design - Crystal Report 8.0 ActiveX Designer Run Mình nghĩ dự án này bạn nên phát triển lại, vì mấy thư viện ấy có vẻ hơi ...
gửi bởi nhochoclaptrinh
T.Bảy 06/09/2014 9:09 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Ghé thăm lại chốn xưa.
Trả lời: 22
Xem: 5044

Re: Ghé thăm lại chốn xưa.

@NoBi: :D :D Em cũng bỏ bê cái máy tính, bây giờ nhảy vào lại vô chốn này có nhiều điều thay đổi tạm thời bơ vơ vậy, mà bây giờ hết rồi :x
@tungblt: ;;) nay chắc em rãnh rồi, sẽ hay vào forum :-*

Chọn tìm kiếm nâng cao