• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 170 matches

by vietluyen
Fri 08/05/2015 5:54 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [Giúp]Lỗi không biết sửa ntn nữa!
Replies: 1
Views: 716

Re: [Giúp]Lỗi không biết sửa ntn nữa!

Bạn kiểm trả xem đúng connectionstring chưa? SQL server đã connect được chưa? https://www.connectionstrings.com/sql-server/
by vietluyen
Fri 08/05/2015 5:48 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)
Replies: 5
Views: 1767

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

Bạn nên xử lý trong code thì dễ hơn, trước khi bind bạn đã hoàn toàn có những dữ liệu này trong code mà, tự nhiên đưa lên xử lý trên grid làm gì cho phức tạp. Nếu grid của bạn chỉ dùng để view thì nên dùng 1 mục đích là hiển thị dữ liệu thôi.
by vietluyen
Fri 08/05/2015 5:47 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Xin tài liệu tiếng việt Web ASP.NET với VB
Replies: 2
Views: 3569

Re: Xin tài liệu tiếng việt Web ASP.NET với VB

Bạn nên chịu khó đọc tài liệu tiếng anh thì hơn :)
by vietluyen
Fri 08/05/2015 5:47 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Export Gridview sang excel asp.net C#
Replies: 1
Views: 1105

Re: Export Gridview sang excel asp.net C#

khi bạn post lên thì server trả về cho bạn 1 Stream chứa những dữ liệu của file excel kia.
by vietluyen
Fri 08/05/2015 5:46 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: NHỜ GIÚP ĐỠ KẾT NỐI DATABASE SQL 2008 TRONG WEBFORM ASPX.VB
Replies: 3
Views: 1240

Re: NHỜ GIÚP ĐỠ KẾT NỐI DATABASE SQL 2008 TRONG WEBFORM ASPX.VB

Bạn phải kiểm tra lại xem SQL server bạn cài lên có đăng nhập được bằng tài khoản đó không nhé, nếu trên cùng 1 máy thì server nên để là (.) hoặc (local)
by vietluyen
Fri 08/05/2015 5:43 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net
Replies: 5
Views: 1270

Re: Xin giúp đỡ về Gidview Asp.net

Bạn có thể trả store về 2 table, vậy là giải quyết được vấn đề rồi, lúc gọi store thì fill vào DataSet
by vietluyen
Fri 08/05/2015 5:41 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Lưu lại giá trị của biến khi Page load lại
Replies: 1
Views: 931

Re: Lưu lại giá trị của biến khi Page load lại

Bạn có thể xem thêm về IsPostBack để làm cái này nhé.
by vietluyen
Thu 12/02/2015 9:46 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)
Replies: 5
Views: 1767

Re: Tìm kiếm đếm giá trị trong cell của Gridview (vb.net)

code: Private Sub CountTpHo() Try Dim NHNo As Integer = 0 Dim XKLD As Integer = 0 Dim TNXH As Integer = 0 For i As Integer = 0 To dgInput.Rows.Count - 2 If dgInput.Rows(i).Cells("Tp").Value Like "abc," Then NHNo = NHNo + 1 End If Next lblNNNT1.Text = NHNo.ToString Catch ex As Ex...
by vietluyen
Mon 26/01/2015 11:21 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Giúp mình đoạn code này với
Replies: 3
Views: 1246

Re: Giúp mình đoạn code này với

Mình có 1 thắc mắc như này mấy bạn giúp đỡ mình với Mình có 1 file tên DSTK trong đó có 2 trường thang và số tiền bây giờ Ý của mình là ví dụ nay là tháng 1 năm 2015 nếu tìm không ra dòng tháng 0115 thì lùi dòng thành 1214 nếu ko tìm ra dòng 1214 thì lùi tiếp thành 1114 cấu trúc bảng dưới csdl như ...
by vietluyen
Fri 16/01/2015 2:32 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Lấy dữ liệu lên DataList....Giúp mình với
Replies: 3
Views: 1434

Re: Lấy dữ liệu lên DataList....Giúp mình với

Bạn kiểm tra lại xem button của bạn đã để AutoPostBack chưa?
by vietluyen
Wed 14/01/2015 9:14 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Export ra excel từ girdview theo dữ liệu vừa tìm kiếm
Replies: 6
Views: 1733

Re: Export ra excel từ girdview theo dữ liệu vừa tìm kiếm

Những cái bạn nói mình đã hiểu rồi. Mình chỉ hỏi khởi tạo 2 thằng này không biết mục đích gì? StringWriter sw = new StringWriter(); HtmlTextWriter htw = new HtmlTextWriter(sw); và khi xuất cái đó bằng câu lệnh Response.Output.Write(XuatExcel()); Response.Flush(); nhưng mình áp dụng vào chương trình...
by vietluyen
Tue 13/01/2015 3:53 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Export ra excel từ girdview theo dữ liệu vừa tìm kiếm
Replies: 6
Views: 1733

Re: Export ra excel từ girdview theo dữ liệu vừa tìm kiếm

Bạn không hiểu chỗ nào, ExportToExcel_Click là sự kiện click trả về khi click 1 button, function này trả về header là 1 file .xls (excel) và gọi 1 function nữa XuatExcel để lấy nội dung của file Excel, trong đó thì dtbLietKe.Rows là những row mà đã filter trước đó.
by vietluyen
Tue 13/01/2015 3:15 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Cấu hình máy chủ Web từ xa cho ASP.NET
Replies: 2
Views: 1289

Re: Cấu hình máy chủ Web từ xa cho ASP.NET

Bạn nói rõ hơn được không, đọc yêu cầu mà không hiểu gì cả :)
by vietluyen
Tue 13/01/2015 3:15 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Lỗi gọi ngày tháng không đúng định dạng
Replies: 1
Views: 940

Re: Lỗi gọi ngày tháng không đúng định dạng

Chào bạn, trong function LoadData bạn sử dụng TryParse kiểu date thì nó sẽ không bị lỗi nữa.
by vietluyen
Tue 13/01/2015 3:00 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Load menu trong vb.net
Replies: 4
Views: 1415

Re: Load menu trong vb.net

Nếu bạn muốn load động dùng ajax sẽ tiện hơn rất nhiều.
Ví dụ: đầu tiên bạn load hết menu cấp 1 ra (thêm 1 số thuộc tính ex: ID cha)
Khi click vào link menu cha này thì lấy id rồi load menu con của current rồi bind ra.
by vietluyen
Tue 13/01/2015 2:58 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Vấn đề về PHP
Replies: 2
Views: 1249

Re: Vấn đề về PHP

Bạn phải nói rõ là bị lỗi gì, và để chạy được PHP thì bạn có thể dùng xAMPP trên windows nhé. (https://www.apachefriends.org/index.html)
by vietluyen
Tue 13/01/2015 2:55 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Export ra excel từ girdview theo dữ liệu vừa tìm kiếm
Replies: 6
Views: 1733

Re: Export ra excel từ girdview theo dữ liệu vừa tìm kiếm

để lấy được dữ liệu từ gridview thì bạn phải để function load dữ liệu trong !IsPostBack sau đó khi post back bạn đọc từng record của gridview.
by vietluyen
Tue 13/01/2015 2:52 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Thông báo chỉ xuất hiện 1 lần theo IP
Replies: 7
Views: 2382

Re: Thông báo chỉ xuất hiện 1 lần theo IP

Bạn nên lưu thông tin này vào 1 bảng rồi check trong bảng này nếu IP đã vào rồi thì loại.

Go to advanced search