• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 9 kết quả

gửi bởi anhmaune
T.Sáu 31/05/2013 6:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Không truy vấn được trên csdl access thông qua adodc ạ
Trả lời: 2
Xem: 578

Re: Không truy vấn được trên csdl access thông qua adodc ạ

Chào anh chị . em update số lượng thành công rồi nhưng sau đó có cái hộp thông báo "row cannot be located for updating. some values may have been change since it was last read " nó cứ xuất hiện sau khi mình cập nhật số lượng cho trường tiếp theo .làm sao để giải quyết thông báo này ạ .Em x...
gửi bởi anhmaune
T.Sáu 31/05/2013 6:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề với ADODC
Trả lời: 6
Xem: 1067

Re: Vấn đề với ADODC

Chào anh . em đã giải quyết được mấy khâu trên nhưng giờ có cái hộp thông báo "row cannot be located for updating. some values may have been change since it was last read " nó cứ xuất hiện sau khi mình cập nhật số lượng cho trường tiếp theo .làm sao để giải quyết thông báo này ạ .Em xin cả...
gửi bởi anhmaune
T.Sáu 17/05/2013 10:00 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề với ADODC
Trả lời: 6
Xem: 1067

Re: Vấn đề với ADODC

Anh có thể cho em đoạn code xử lý đoạn đó được không ạ ? đoạn add em viết sai chỗ nào mà nó không cộng vào csdl được vậy ạ ?giúp em chi tiết hơn chút đi ạ ...
gửi bởi anhmaune
T.Năm 16/05/2013 2:12 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề với ADODC
Trả lời: 6
Xem: 1067

Re: Vấn đề với ADODC

Cho em hỏi một chút anh truongphu nhé . tình hình là em có 1 table khodiatrang (gồm field loaidiatrang và soluong) giờ em muốn sau khi cộng mới vào table nhaphang (mapn, maloaidia , soluong, nhacc,...)và nhấn nút lưu trên form nhaphang thì lưu vào bảng nhaphang và đồng thời cũng sẽ nhắt vào table kh...
gửi bởi anhmaune
T.Bảy 18/06/2011 10:06 am
Chuyên mục: [VB] Ứng dụng - Form và Control
Chủ đề: Di chuyển control lúc runtime
Trả lời: 3
Xem: 2934

Re: Di chuyển control lúc runtime

anh oi xem giùm em xem cái code tự động tăng hd lên 1 này nó bị lỗi chỗ nào ak ?
gửi bởi anhmaune
T.Hai 18/04/2011 9:26 pm
Chuyên mục: [VB] Ứng dụng - Form và Control
Chủ đề: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu
Trả lời: 17
Xem: 14678

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Adodc1.CommandType = adCmdText Adodc1.RecordSource = "delete * from tamhoadon " Adodc1.Recordset.save khi nhấn nút thoát form đồng thời em muốn xóa tất cả các dữ liệu trong table em đã nghĩ ra câu lệnh như trên nhưng sao nó bị lỗi chỗ nào ấy . nhầm chỗ nào anh chỉ giúp em.
gửi bởi anhmaune
T.Sáu 15/04/2011 3:59 pm
Chuyên mục: [VB] Ứng dụng - Form và Control
Chủ đề: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu
Trả lời: 17
Xem: 14678

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Private Sub bmButton21_Click() Adodc1.CommandType = adCmdText Adodc1.RecordSource = "select * from dia where tendia like '" & Text2.Text & "'" Adodc1.Refresh End Sub em có đoạn code như trên nhưng sao nó không tìm được gần đúng mà cứ phải viết đúng thì nó mới tìm ra .anh...
gửi bởi anhmaune
T.Hai 28/03/2011 10:59 am
Chuyên mục: [VB] Ứng dụng - Form và Control
Chủ đề: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu
Trả lời: 17
Xem: 14678

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Anh ơi em có một table <access> "dia" một nút tìm kiếm theo "tendia" và một datagrid xuất dữ liệu .anh hướng dẫn em viết code nút tìm kiếm đó với .
gửi bởi anhmaune
T.Hai 28/03/2011 8:25 am
Chuyên mục: [VB] Ứng dụng - Form và Control
Chủ đề: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu
Trả lời: 17
Xem: 14678

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

cho em hỏi : sao tải của anh về thì chạy ngon lành còn em thử làm cái tương tự thì lại không chạy được vậy .nó báo lỗi "invalid use of new keyword !" bug lỗi chỗ module i' ak
giúp em với

Chọn tìm kiếm nâng cao