• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 102 matches

by qhhqnavy
Wed 23/05/2012 9:54 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#: Làm thế nào tạo file .exe chạy không cần setup
Replies: 2
Views: 1232

C#: Làm thế nào tạo file .exe chạy không cần setup

Chào các bác. tình hình là em bây giờ viết xong 1 chương trình, nhưng em lại muốn chương trình chạy không cần setup vào máy, nghĩa là khi kích cái là nó chạy luôn. Theo em được biết thì phải gom các file .dll vào và mọi thứ vào (ví dụ như icon....) nhưng em chưa biết làm cách nào để nó gọn vào một g...
by qhhqnavy
Thu 23/02/2012 9:00 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#:đánh số thứ tự tự động với Acess
Replies: 2
Views: 1018

C#:đánh số thứ tự tự động với Acess

mình có 1file acess với dòng đầu tiên là số thứ tự, mình đặt data type cho trường số thứ tự là AutoNumber, tức là tự động sinh ra số thứ tự. bây giờ mình muốn insert dữ liệu vào nếu bỏ qua cột số thứ tự đầu tiên thì không insert được dữ liệu vào, nhưng nếu chèn vào bình thường bằng lệnh gắn thì lại ...
by qhhqnavy
Tue 05/07/2011 11:42 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, Vista
Replies: 21
Views: 3593

Re: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, V

mình test thử như cách của bạn.
nhưng chạy trên máy mình thì không chạy được file .bat đó mà chỉ chạy được theo cách của mình.
by qhhqnavy
Tue 05/07/2011 9:29 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, Vista
Replies: 21
Views: 3593

Re: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, V

Cám ơn.
mình không thể up được vì có 1 số lý do đặc biệt.
em chỉ nghĩ mình bị sai ở cái path đó.
vì trước khi path em vẫn chạy được bình thường nhưng khi cho thêm nó vào thì lại không chạy được nữa.
by qhhqnavy
Tue 05/07/2011 9:03 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, Vista
Replies: 21
Views: 3593

Re: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, V

Nghĩa là chương trình của bạn chạy được, nhưng không hiển thị được GUI. Bạn up tất cả code liên quan về sự kiện Form_Load, Shown, Validate, Resize, ... thử xem. đúng là như vậy, chương trình có chạy vì mình thấy file .bat chạy nhưng không hiệu GUI còn các sự kiện Form_Load, Shown, Validate, Resize ...
by qhhqnavy
Tue 05/07/2011 12:00 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, Vista
Replies: 21
Views: 3593

Re: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, V

mình không chạy Register.bat ỡ cmd mà chạy ở chế độ tương tự như khi bạn kích đúp chuột vào đó. System.Diagnostics.Process.Start(Environment.CurrentDirectory + "\\file\\Register.bat"); không hiểu sao mình thay nó bằng file nhạc hay file gì đó thì chạy vô tư với lệnh bạn bảo mình đó proc.St...
by qhhqnavy
Mon 04/07/2011 3:56 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, Vista
Replies: 21
Views: 3593

Re: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, V

viết thêm code này Process proc = new Process(); proc.StartInfo.WorkingDirectory = Environment.CurrentDirectory + "\\file"; proc.StartInfo.FileName = "Register.bat"; proc.StartInfo.CreateNoWindow = false; proc.Start(); bào cái báo lỗi ngay lập tức ở đoạn proc.Start(); nếu thay cá...
by qhhqnavy
Mon 04/07/2011 11:15 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, Vista
Replies: 21
Views: 3593

Re: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, V

cái này thì không đúng lắm.
vì mình mượn máy mấy người đều là x86 hết.
by qhhqnavy
Mon 04/07/2011 11:09 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, Vista
Replies: 21
Views: 3593

Re: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, V

không có 1 thông báo gì cả, thế mới lạ chứ. chỉ kích vào không thấy hiện tượng gì. có 1 điều em thấy lạ lạ là cái hàm kiểm tra kiemtra_hethong() của em nó vẫn được chạy. Với WinXP thì chạy lần đầu tiên thui, còn lại là ok, đó chính là chủ ý của mình, chỉ cho chạy lần đầu tiên để path. Còn Win7 thì l...
by qhhqnavy
Mon 04/07/2011 10:43 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, Vista
Replies: 21
Views: 3593

Re: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, V

Mình có sử dụng thêm 1 vài chức năng kiểm tra hệ thống để path. private void kiemtra_hethong() { try { if ( File.Exists(Environment.GetEnvironmentVariable("SystemRoot") + "\\assembly\\GAC_MSIL/DevExpress.Data.v10.2\\10.2.6.0__b88d1754d700e49a\\DevExpress.Data.v10.2.dll")) { // Me...
by qhhqnavy
Mon 04/07/2011 9:59 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, Vista
Replies: 21
Views: 3593

C#.Chương trình chạy trên WinXP, không chạy trên Win7, Vista

mình dùng XP để cài VS2010.
khi mình đóng gói mang sang máy khác cài chạy nhưng phần mềm chỉ chạy được trên WinXP mà không chạy được trên Win7 hoặc Vista.
làm thế nào cho chương trình chạy được trên tất cả các hệ điều hành vậy?
thanks.
by qhhqnavy
Thu 30/06/2011 3:29 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#: làm thế nào để thay đổi được pannel trong SliptContainer
Replies: 6
Views: 997

Re: C#: làm thế nào để thay đổi được pannel trong SliptConta

cám ơn anh nhiều.
anh xem qua cho em đoạn code

Code: Select all

// this.Slip_conten.Panel2.Controls.Add(dovi.GetInstance());
by qhhqnavy
Thu 30/06/2011 2:14 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#: làm thế nào để thay đổi được pannel trong SliptContainer
Replies: 6
Views: 997

Re: C#: làm thế nào để thay đổi được pannel trong SliptConta

trong VB.NET có đoạn lệnh Case "Copy a File" Me.SplitContainer.Panel2.Controls.Clear() Me.SplitContainer.Panel2.Controls.Add(CopyFilePanel.GetInstance()) nhưng trong C# đoạn lệnh trên em chưa tìm ra cách nào để chuyển nó sang đặc biệt là đoạn code này Me.SplitContainer.Panel2.Controls.Add(...
by qhhqnavy
Wed 29/06/2011 10:43 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#: làm thế nào để thay đổi được pannel trong SliptContainer
Replies: 6
Views: 997

C#: làm thế nào để thay đổi được pannel trong SliptContainer

mình có 1 SliptContain. bên trái là pannel 1, bên phải là pannel 2. pannel 1 chứa 1 TreeView, với các node. làm thế nào để khi kích vào 1 node trên TreeView để có thể thay được 1 pannel mới bên phải. các pannel mới sử dụng ở đây là các UserControl. mình có 1 mã nguồn viết bẳng VB.NET nhưng mình muốn...
by qhhqnavy
Wed 22/06/2011 3:00 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#. chèn flash không hiển thị được chữ, các hiệu ứng
Replies: 2
Views: 691

Re: C#. chèn flash không hiển thị được chữ, các hiệu ứng

mình dùng VS2010, cùng với chương trình Flash 8 để thiết kế flash. lý do bạn đưa ra có lẽ không đúng lắm, nhưng để mình kiểm tra lại xem thế nào vì VS đưa ra 2 thư viện .dll để chạy file .swf của flash. chắc có vấn đề gì về các hàm quản lý của VS rùi, vì nó vần chạy flash bình thường, nhưng khi flas...
by qhhqnavy
Wed 22/06/2011 8:06 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi: Tự động kiểm tra lỗi khi gõ code (C#)
Replies: 7
Views: 2707

Re: Hỏi: Tự động kiểm tra lỗi khi gõ code (C#)

theo mình bạn lên cài thêm công cụ DevExpress.
chương trình này cũng có một số tính năng tự động kiểm tra lỗi cho mình đồng thời tự động sinh ra các hiệu ứng rất hay đó.
by qhhqnavy
Tue 21/06/2011 10:03 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi: Tự động kiểm tra lỗi khi gõ code (C#)
Replies: 7
Views: 2707

Re: Hỏi: Tự động kiểm tra lỗi khi gõ code (C#)

bạn vào View -> Error list đó. để show lại các lỗi khi bạn lập trình.
by qhhqnavy
Tue 21/06/2011 11:04 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#. chèn flash không hiển thị được chữ, các hiệu ứng
Replies: 2
Views: 691

C#. chèn flash không hiển thị được chữ, các hiệu ứng

mình đang gặp vấn đề trong việc chèn flash vào Window form.
khi mình tạo ra flash chạy bình thường.
nhưng không hiểu sao khi chèn nó vào C# thì không thể hiển thị được mấy cái chữ kiểu động của mình nữa.
và còn nhiều hiệu ứng nữa cũng không thể hiện hết lên trên C#
mong giúp đỡ.
thanks all.
by qhhqnavy
Mon 20/06/2011 10:35 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C#: làm thế nào phục hồi được Form
Replies: 3
Views: 2979

Re: C#: làm thế nào phục hồi được Form

em làm được rùi.
cám ơn anh rất rất nhiều.
vụ này không xong coi như là em không ra trường được luôn.
rất chân thành cám ơn anh.

Go to advanced search