• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 453 matches

by OKMimo
Thu 04/10/2018 12:25 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tìm code của file .exe
Replies: 1
Views: 3523

Re: Tìm code của file .exe

File trút trên AutoCad là file gì bạn nhỉ? Mình cũng làm AutoCad mà không biết file đó? Cụ thể hơn đi, gửi mình xem file đó của bạn.
by OKMimo
Fri 24/08/2018 8:59 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Mình cần viết 1 tool lấy giá trên web đối thủ về excel
Replies: 1
Views: 2838

Re: Mình cần viết 1 tool lấy giá trên web đối thủ về excel

Bạn gửi cho mình trang web có thông tin bạn cần lấy. Mình sẽ xem và làm.
by OKMimo
Fri 16/12/2016 8:19 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Nhờ mọi người sửa giúp code
Replies: 3
Views: 1276

Re: Nhờ mọi người sửa giúp code

Bạn thêm hàm DegToRad() là sẽ chạy được. Hàm này bạn tự viết nhé.
by OKMimo
Sat 16/01/2016 11:46 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Truyền tham số (byref)
Replies: 1
Views: 898

Re: Truyền tham số (byref)

[vb]Function p(ByRef a As Integer, ByRef b As Integer, ByRef c As Integer) a = a + b b = b + c c = c + a Text1.Text = "a= " & a & vbCrLf & "b= " & b & vbCrLf & "c= " & c End Function Private Sub Command1_Click() Dim x As Integer Dim y As Int...
by OKMimo
Sat 14/02/2015 4:39 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Thay đổi ico file exe
Replies: 1
Views: 771

Re: Thay đổi ico file exe

Bạn dùng các trình đọc Resource nhé, ví dụ: Resource Hack,...
by OKMimo
Wed 21/01/2015 6:22 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Replies: 10
Views: 1333

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Cảm ơn bác Trương Phú và bạn Xuân Hà, xin lỗi vì mình không để ý kỹ yêu cầu của bài toán, ban đầu chỉ xem code của bạn Xuân Hà và xem qua ý của chủ topic nên nghĩ là Tổ hợp phím trên Form rỗng control. Giờ mới nhìn kỹ. Thanks.
by OKMimo
Mon 19/01/2015 9:37 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: không cho thay đổi nội dung trên textbox
Replies: 1
Views: 973

Re: không cho thay đổi nội dung trên textbox

Sự kiện dành cho một TextBox khi con trỏ chuột nằm trong đó là GotFocus(), còn khi rời khỏi TextBox đó là LostFocus(). Để một TextBox không "hoạt động được" (vô hiệu hóa) bạn có thể dùng một trong 2 thuộc tính Locked (bằng True để vô hiệu hóa) và Enabled (bằng False để vô hiệu hóa). Tuy nh...
by OKMimo
Mon 19/01/2015 8:58 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện
Replies: 6
Views: 951

Re: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện

Nếu có khoảng 15 cái Label mà làm như bạn thì có lẽ hết ngày. Học là để phát triển, không nên bó buộc trong phạm vi hẹp. Đúng vậy, nếu có 15 hay 100 cái Label thì làm như mình sẽ không ổn chút nào. Dĩ nhiên vì lý do chỉ có 3 Label nên mình mới định hướng làm như vậy. Trong coding, làm các dự án, ng...
by OKMimo
Mon 19/01/2015 7:38 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Replies: 10
Views: 1333

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Bạn chưa thực sự hiểu về sự kiện KeyDown. Vậy nếu hiểu về sự kiện này thì phải hiểu như thế nào thêm nữa? Mong bạn giải thích thêm, vì đơn thuần mình chỉ cần biết KeyDown là nhấn phím, ngược với KeyUp là nhả phím mà thôi. Còn hiểu thêm và thậm chí sâu thì mình chưa được hiểu. Tuy nhiên, nhận thấy m...
by OKMimo
Sun 18/01/2015 11:42 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Replies: 10
Views: 1333

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Không có ký hiệu vbKey cho dấu chấm bạn nhé. Để nhận mã của dấu chấm thì bạn dùng hàm Asc() nhé.
by OKMimo
Sat 17/01/2015 8:42 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cho e hỏi code về tổ hợp phím
Replies: 10
Views: 1333

Re: Cho e hỏi code về tổ hợp phím

Trước tiên, mình có chút góp ý về code của bạn Xuân Hà: Việc dùng API GetAsyncKeyState() là một cách, tuy nhiên, khi VB6 đã hỗ trợ tính năng (sự kiện) đáp ứng được yêu cầu của đề bài một cách đơn giản rồi thì dùng API lại là một cách không thuyết phục lắm, hơn thế nó làm cho VB6 trở thành ngôn ngữ k...
by OKMimo
Sat 17/01/2015 6:22 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện
Replies: 6
Views: 951

Re: Xin hướng dẫn Click button cho nhiều sự kiện

Làm như bạn Xuân Hà cũng được, nhưng nêu bài toán đơn giản thế này mà viết code phức tạp như thế thì không thực sự ổn lắm, chủ topic lại là người đang học basic, hơn thế code của bạn chưa tối ưu (sẽ chậm hơn code sau đây của mình, đồng thời tốn tài nguyên?), mình đơn cử code này: [vbnet]Public Class...
by OKMimo
Mon 22/09/2014 9:50 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Vấn đề khi dùng các form trong MDI form
Replies: 3
Views: 886

Re: Tiếp tục thỉnh giáo về VB 6.0

Vấn đề 1: Trong sự kiện Show Form mới, bạn lấy tọa độ của Form trước đó, sau đó dùng phương thức Move() để move Form mới tới vị trí mà bạn tính được, tiêp theo là dùng phương thức Unload để tắt cái Form cũ kia đi.
Vấn đề 2: Phải cụ thể hóa, post project của bạn lên nhé.
by OKMimo
Wed 10/09/2014 7:54 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp F5 để chạy chương trình, F6 cho Stop
Replies: 5
Views: 1493

Re: Newbie nhờ các pro giúp đỡ !

Bạn đặt dòng này trong sự kiện Form_KeyUp():

[vb]If KeyCode = 117 Then
Unload Me
End If[/vb]
by OKMimo
Sat 16/08/2014 7:23 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Auto click lúc được lúc không!
Replies: 4
Views: 1467

Re: Auto click lúc được lúc không!

Move chuột đến một điểm nào đó bạn dùng hàm API SetCursorPos(), sau đó dùng hàm mouse_event() để thực hiện click chuột với các thông điệp hợp lý, tuy nhiên, bạn nên xem kỹ cách sử dụng chúng trên MSDN; đôi khi, bạn cũng phải active cửa sổ tại vị trí set mouse (cũng có hàm API cho việc này).
by OKMimo
Thu 14/08/2014 9:26 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Auto click lúc được lúc không!
Replies: 4
Views: 1467

Re: Auto click lúc được lúc không!

Code của bạn như thế nào? Hiện nay, với tình hình mới, một số game đã có những phiên bản chống các tác động từ những luồng khác, nó hủy tất cả các thông điệp hệ thống mang tính bất lợi cho nó, vì thế thông điệp click của bạn gửi đến cho cửa sổ game đó sẽ bị hủy ngay tại hàng đợi thông điệp cửa sổ ga...
by OKMimo
Tue 01/07/2014 8:52 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?
Replies: 7
Views: 1968

Re: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?

Nói bạn không tìm hiểu thì có lẽ sẽ làm bạn không hài lòng. Vậy mình demo cho bạn theo hướng sử dụng delegate để làm việc này cho bạn tìm hiểu. Đính kèm dưới:
by OKMimo
Sun 29/06/2014 8:51 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?
Replies: 7
Views: 1968

Re: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?

tungblt wrote:hic mình không dùng c# . nhưng mà chắc ý bạn là vầy
sub command_click()
form2.label.caption = form1.textbox.text
end sub


Bạn không thể support kiểu này được, vì C# không thể làm như vậy được.
by OKMimo
Sun 29/06/2014 7:37 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?
Replies: 7
Views: 1968

Re: Trao đổi dữ liệu giữa 2 form trong C# ?

Ý của bạn là cần gì? Bạn định làm một bài hướng dẫn hay hỏi gì? Hjx.

Delegate bạn nhé!

Go to advanced search