Search found 2 matches

by th_kid2001
Thu 10/02/2011 9:07 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Giúp tạo Tag cho Attribute khi insert vào Cad
Replies: 0
Views: 973

Giúp tạo Tag cho Attribute khi insert vào Cad

Em có một bản vẽ Auto Cad, nếu dùng lệnh insert trực tiếp trong Cad thì không có vấn đề gì nhưng nếu chạy Macro thì bị lỗi. Mong các anh giúp đỡ!
Đường dẫn lưu file dùng để insert là D:\
by th_kid2001
Tue 01/02/2011 10:45 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Hiển thị Tiếng Việt có dấu trong Auto CAD
Replies: 1
Views: 1232

Hiển thị Tiếng Việt có dấu trong Auto CAD

Mem mới mong các bác giúp đỡ!
Làm sao để có thể hiển thị Tiếng Việt có dấu cho commandcontrol, label, msgbox vậy?
Em tạo Macro cho Acad nhưng không thể hiện đc font Unicode! Cám ơn trước!

Go to advanced search