• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 2 kết quả

gửi bởi ksnoob
T.Tư 05/01/2011 11:54 pm
Chuyên mục: [VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Chủ đề: Giám Sát Thư mục
Trả lời: 7
Xem: 4484

Re: Giám Sát Thư mục

Option Explicit ' the directory we are watching Private m_sWatchedDir As String Private m_udtFT As FILETIME ' array to track files in the watched directory Private m_audtDirContents() As WIN32_FIND_DATA ' instance of the watch object Private WithEvents m_oWatchDir As cWatchForChanges Private Sub m_...
gửi bởi ksnoob
T.Năm 23/12/2010 10:12 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp Về Code Tìm Thư Mục Share Trong VB6-API
Trả lời: 1
Xem: 501

Giúp Về Code Tìm Thư Mục Share Trong VB6-API

Vấn đề của mình là : có 2 máy cùng group nối với nhau. Máy A share ổ D và các thư mục trong ổ D. Dùng API để từ máy B kiểm tra ổ D của máy A có Share hay không và từ máy B có thể thao tác trên các thư mục share ấy.Mong các bạn giúp đỡ.

Chọn tìm kiếm nâng cao