• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 4 matches

by tuanqna1102
Tue 30/08/2011 10:38 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Có ai biết về cách thao tác với *.xml
Replies: 4
Views: 1259

Re: Có ai biết về cách thao tác với *.xml

(Help me!) Mình có up lên mong muốn của mình, các bạn giúp mình với...! (Help me!)
by tuanqna1102
Fri 26/08/2011 1:19 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Có ai biết về cách thao tác với *.xml
Replies: 4
Views: 1259

Có ai biết về cách thao tác với *.xml

Mình có 2 comboBox, với hai dữ liệu trong file *.xml khác nhau. Mình muốn load dữ liệu của các thông tin đó vào từng comboBox được không?
Bạn nào có code về thao tác với *.xml cho mình tham khảo với. Mình đang cần sự giúp đỡ của diễn đàn.
Giúp mình với... Thanks
by tuanqna1102
Wed 24/08/2011 12:43 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vấn đề về control của DotNetBar
Replies: 0
Views: 580

Vấn đề về control của DotNetBar

Hiện tại, mình có sử dụng các control trong bộ công cụ DotNetBar. Chương trình của mình cần lưu lại vị trí các dữ liệu đã click cuối cùng (ini, hook, savesetting,...) để lần mở tiếp theo, các dữ liệu đó sẽ hiện ra trong giao diện làm việc.
Bạn nào biết thì hướng dẫn cho mình với.
Cảm ơn./.

Go to advanced search