• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 475 kết quả

gửi bởi muaphonui_2010
T.Bảy 04/11/2017 3:51 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Hỏi về ẩn database trong SQL
Trả lời: 0
Xem: 66

Hỏi về ẩn database trong SQL

Chào các bạn. Có bạn nào biết cách ẩn database trong SQL chỉ giúp mình với. Giả sử trong SQL của mình có 5 database. Giờ mình muốn ẩn đi 2 database. Đăng nhập bằng chế độ authentication nha các bạn (không phải đăng nhập bằng tài khoản sa hay tài khoản khác) mà là đăng nhập bằng chế độ authentication...
gửi bởi muaphonui_2010
T.Ba 17/10/2017 8:25 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp chèn ký tự vào chuổi
Trả lời: 3
Xem: 145

Re: Nhờ giúp chèn ký tự vào chuổi

Hihi. Mình tìm dc rồi.
Mình làm như sau:
Dim ketqua AS string = chuoi.Insert(3, " ")
Cảm ơn bạn.
gửi bởi muaphonui_2010
T.Ba 17/10/2017 8:19 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp chèn ký tự vào chuổi
Trả lời: 3
Xem: 145

Re: Nhờ giúp chèn ký tự vào chuổi

Cảm ơn bạn, mình làm theo thấy quá ok rồi. "1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 1" Mình muốn thêm 1 chút nữa cho nó hoàn hảo luôn là mình muốn ký chỗ số 2 và số 3 nó có 2 khoản trắng (2 dấu cách) Thì làm như thế nào vậy bạn. Vì trên hóa đơn VAT 2 ô đầu là liền nhau, sau đó ô thứ 3 cách ô thứ 2 một khoản...
gửi bởi muaphonui_2010
CN 15/10/2017 10:33 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp chèn ký tự vào chuổi
Trả lời: 3
Xem: 145

Nhờ giúp chèn ký tự vào chuổi

Chào các bạn. Nhờ các bạn giúp mình với. Giả sử mình có 1 chuổi String: Dim chuoi AS string = "123456789321" Giờ mình muốn chèn vào khoản cách giữa các số, VD như kết quả là : = "1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 1" Mục đích của việc này là mình muốn in ra vào đúng ô Mã Số Thuế trên hóa đơn ...
gửi bởi muaphonui_2010
T.Ba 19/09/2017 11:03 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: nhờ giúp combobox, khi chọn mã khách thì hiện tên khách
Trả lời: 0
Xem: 128

nhờ giúp combobox, khi chọn mã khách thì hiện tên khách

Chào các bạn. Mình đang tập tành với ASP.NET nhưng khó quá. Nhờ các bạn giúp mình với. Mình đã làm được cái combobox rồi, giờ mình muốn khi chọn mã khách thì nó sẽ truy vấn và lấy tên khách lên. Mình thử code như sau mà nó không lấy Private Sub makhach_ValueChanged(sender As Object, e As System.Even...
gửi bởi muaphonui_2010
T.Ba 11/07/2017 1:15 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp thay đổi ký tự "." = nhóm số và ký tự "," số lẻ
Trả lời: 1
Xem: 146

Re: Nhờ giúp thay đổi ký tự "." = nhóm số và ký tự "," số lẻ

Mình mò được rồi. Mình dùng code này <STAThread()> _ Private Shared Sub Main() Dim myCulture As New CultureInfo("vi-vn") 'en-US myCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = "," myCulture.NumberFormat.NumberGroupSeparator = "." Thread.CurrentThread.CurrentCulture = my...
gửi bởi muaphonui_2010
T.Ba 11/07/2017 12:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp thay đổi ký tự "." = nhóm số và ký tự "," số lẻ
Trả lời: 1
Xem: 146

Nhờ giúp thay đổi ký tự "." = nhóm số và ký tự "," số lẻ

Chào các bạn. Nhờ các bạn giúp đỡ mình với. Hiện tại Project của mình dùng ký tự phân biệt "NHÓM SỐ" và ký tự phân biệt "SỐ LẺ" phụ thuộc vào máy tính đang dùng. ==> Mình muốn mình có thể định nghĩa được cho project độc lập, không phụ thuộc vào hệ thống máy tính đang dùng cài đặt...
gửi bởi muaphonui_2010
T.Sáu 07/04/2017 10:43 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ giúp Trigger tự động update bảng khác khi xóa dòng
Trả lời: 1
Xem: 305

Re: Nhờ giúp Trigger tự động update bảng khác khi xóa dòng

Hi. Mình mò được rồi mình chỉnh lại như vầy [sql]ALTER TRIGGER [dbo].[Tr_Del_update_Tables] ON [dbo].[Table1] AFTER DELETE AS BEGIN UPDATE Table2 SET Table2.id = 0, Table2.soluong=0 FROM Table2 WHERE Table2.id IN(SELECT deleted.id FROM deleted) ' Table1 và Table2 có cột id giống nhau nhau END [/sql]
gửi bởi muaphonui_2010
T.Sáu 07/04/2017 10:33 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ giúp Trigger tự động update bảng khác khi xóa dòng
Trả lời: 1
Xem: 305

Nhờ giúp Trigger tự động update bảng khác khi xóa dòng

Chào các bạn. Nhờ các bạn chỉ giúp mình với nhé. - Mình có 2 bảng (Table1 và Table2) ==> Mình muốn khi xóa dòng ở Table1 thì nó tự động tìm bảng Table 2 update tương ứng Mình thử code sau mà nó chưa hoạt động [sql]ALTER TRIGGER [dbo].[Tr_Del_update_Tables] ON [dbo].[Table1] AFTER DELETE AS BEGIN UPD...
gửi bởi muaphonui_2010
T.Ba 04/04/2017 2:47 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ tắt thông báo lỗi Script
Trả lời: 2
Xem: 216

Re: Nhờ tắt thông báo lỗi Script

Được rồi bạn. cảm ơn bạn nhiều nhé.
gửi bởi muaphonui_2010
T.Hai 03/04/2017 10:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ tắt thông báo lỗi Script
Trả lời: 2
Xem: 216

Nhờ tắt thông báo lỗi Script

Chào các bạn. Mình có làm theo ví dụ ở link này để tra cứu mã số thuế http://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-vb-net/Lay-thong-tin-chi-tiet-website-(file-get-content-hay-CURL)-trong-Visual-Basic---NET---Tim-kiem-thong-tin-doanh-nghiep-qua-ma-so-thue/dd9028e2ebba0083.html Nhưng khi chạy nó cứ xuất h...
gửi bởi muaphonui_2010
T.Hai 20/03/2017 4:53 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: luôn luôn tìm dòng DL mới được thêm vào bảng
Trả lời: 3
Xem: 216

Re: luôn luôn tìm dòng DL mới được thêm vào bảng

Mình nghĩ cái này chắc không khó đâu. Trong table A, bạn để thêm 1 cột "ngày tạo chẳn hạn" để kiểu dữ liệu là datetime và để chỗ mặc định (Default value or binding) là (getdate()) (khi đó bạn thêm 1 dòng mới vào là nó tự điền ngày giờ hiện tại vào dòng vừa thêm. Ở Form VB bạn làm 1 Form và...
gửi bởi muaphonui_2010
CN 18/12/2016 4:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress
Trả lời: 259
Xem: 64646

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ Devexpress

Chào các bạn. Cho mình hỏi coc cách nào canh dữ liệu ở xrtablecell cho nó cách bên trái 1 chút không các bạn. Vì mình canh thuộc tính TextAlignment = MiddleLeft thì nó sát mép bên trái quá, mình muốn nó cách ra 1 chút có được không. http://imageshack.com/a/img923/6831/qk3mnV.png Có cách nào hay hay ...
gửi bởi muaphonui_2010
T.Tư 30/11/2016 4:32 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ giúp truy vấn lấy ghép dòng dữ liệu.
Trả lời: 1
Xem: 235

Nhờ giúp truy vấn lấy ghép dòng dữ liệu.

CHào các bạn. Nhờ các bạn xem giúp mình trường hợp này thử được không với nhé. Giả sử mình có 2 bảng dữ liệu như sau: Bảng 1 (bán hàng) SoPhieu------NgayThang----------Sotien 00001-------01/01/2015--------1.000.000 00002-------03/01/2015--------2.000.000 00003-------05/01/2015--------3.000.000 00004...
gửi bởi muaphonui_2010
T.Tư 31/08/2016 9:40 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ FULL OUTER JOIN 2 bảng dữ liệu này giúp với
Trả lời: 2
Xem: 454

Re: Nhờ FULL OUTER JOIN 2 bảng dữ liệu này giúp với

Hi anh! Cảm ơn anh nhiều. Lúc đầu em cũng thử code như anh nhưng nó vẫn bị lỗi. Em mò và làm được theo code này anh ah. [sql] --Dữ liệu thứ nhất Declare @TabName0 Varchar(40) Select @TabName0='##'+Replace(CAST(NEWID() as Varchar(40)),'-','') DECLARE @SQL AS NVARCHAR(2000) DECLARE @Colngaythang AS NV...
gửi bởi muaphonui_2010
T.Năm 25/08/2016 4:47 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ FULL OUTER JOIN 2 bảng dữ liệu này giúp với
Trả lời: 2
Xem: 454

Nhờ FULL OUTER JOIN 2 bảng dữ liệu này giúp với

Chào các bạn. Mình có 2 code này để lấy dữ liệu. ALTER PROCEDURE [dbo].[sp_kehoachxuatcong] @txttungay date, @txtdenngay date , @madonvi nvarchar(20) AS BEGIN -- Code Lấy dữ liệu thứ nhất DECLARE @SQL AS NVARCHAR(2000) DECLARE @Colngaythang AS NVARCHAR(2000) SET @Colngaythang = (SELECT STUFF( (SELEC...
gửi bởi muaphonui_2010
T.Tư 15/06/2016 6:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đếm số dòng trong phần detail của Report ?
Trả lời: 3
Xem: 311

Re: Đếm số dòng trong phần detail của Report ?

Ý tưởng của mình là: Sau khi bạn bin dữ liệu xong bạn kiểm tra chiều cao của Detail , sau đó bạn chia ngược lại cho chiều cau của 1 dòng lúc bạn thiết kế, nó sẽ ra được số dòng hehehe Hehe Chỉ là ý tưởng thôi mà hjhhj. Mình nghĩ nghĩ vậy thôi chứ chưa biết cách lấy. Mình cũng thử code detail."...
gửi bởi muaphonui_2010
T.Hai 13/06/2016 9:02 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ giúp nhập dữ liệu theo chiều doc in theo chiều ngang
Trả lời: 5
Xem: 2013

Re: Nhờ giúp nhập dữ liệu theo chiều doc in theo chiều ngang

Chào bạn cuibaphp ! DECLARE @SQL AS NVARCHAR(500) DECLARE @ColSize AS NVARCHAR(500) SET @ColSize = (SELECT STUFF( (SELECT DISTINCT ', ' + quotename([SIZE], ']') FROM Table_1 FOR XML PATH('')), 1, 1, '')) SET @SQL = ' SELECT * FROM (SELECT mahang,dvt,mau,soluong,[size] FROM Table_1)s1 PIVOT ( SUM(sol...

Chọn tìm kiếm nâng cao