Search found 1 match

by kandu
Sun 14/11/2010 7:48 pm
Forum: Bài viết hướng dẫn
Topic: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ
Replies: 75
Views: 80010

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Bài viết của bác sẽ hoàn hảo hơn nếu ko sai chính tả kiểu như "định dạng" chứ ko phải định "giạng" , lưu trữ chứ ko phải lưu dữ....
Và nhiều chỗ sai dấu "~" và dấu "?" nữa.
:D
Anyway thanks so much!

Go to advanced search