• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 243 matches

by TheDark
Sun 19/08/2012 3:44 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Nối file sau khi tải bằng IDM.
Replies: 1
Views: 1466

Nối file sau khi tải bằng IDM.

Vừa rồi, khi trên mạng xuất hiện link download windows 8 + VS mới. Mình cũng bon chen tải về để dùng thử. Tải hơn 3.3G về xong...đang chờ idm nối các part lại với nhau là dùng. Nhưng khổ nỗi tự nhiên ổ đĩa của mình bị đầy. Nên idm ko thể tiếp tục nối các part lại với nhau. Mình dừng việc tải lại...đ...
by TheDark
Wed 25/07/2012 4:37 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách dùng chuỗi trong C#
Replies: 6
Views: 2065

Re: Cách dùng chuỗi trong C#

or là || thì phải?
by TheDark
Wed 18/07/2012 3:46 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Cần tim dây sâm (dùng làm thạch uống)!
Replies: 0
Views: 967

Cần tim dây sâm (dùng làm thạch uống)!

Mình đang muốn tìm loại dây này để trồng. Nhưng đi hết cả mấy huyện ở Vinh Long mà không thấy! :-S Bạn nào có thì liên lạc với mình nhé! [-O< sdt: 0926770183 Các bạn cứ cho địa chỉ...mình sẽ đến nhận. Nếu các bạn ở xa thì có thể "chuyển phát nhanh"...Mình sẽ hậu tạ ân cần! :> Cảm ơn rất nh...
by TheDark
Fri 06/07/2012 11:58 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thao tác với Dictionary
Replies: 4
Views: 1015

Thao tác với Dictionary

Làm sau để lấy ra danh sách các key của kiều Dictionary dưới dạng Array? :-/
by TheDark
Sat 30/06/2012 1:22 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: làm sao load được 1 flash trên web và điều khiển nó ạ?
Replies: 6
Views: 1165

Re: làm sao load được 1 flash trên web và điều khiển nó ạ?

Bạn tìm về shockwave flash control nhé! Rất dễ dùng! Thân
by TheDark
Thu 14/06/2012 4:04 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Cần hỗ trợ lập trình AI - Trí tuệ nhân tạo
Replies: 9
Views: 2576

Re: Cần hỗ trợ lập trình AI - Trí tuệ nhân tạo

Lập trình AI dĩ nhiên khác với xữ lý chuỗi. Nhưng ở chương trình của bạn...thì nó chính là xử lý chuỗi. =)
by TheDark
Thu 14/06/2012 2:41 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Cần hỗ trợ lập trình AI - Trí tuệ nhân tạo
Replies: 9
Views: 2576

Re: Cần hỗ trợ lập trình AI - Trí tuệ nhân tạo

Cái này hay nè:
http://flashgamesspot.com/vi/play/asuka ... lash-game/
Mình thử hỏi nó về nguồn gốc của nó...
và đây...
"I was created by A.L.I.C.E AI Foundation"
by TheDark
Tue 12/06/2012 5:47 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: su hướng lập trình hiện nay ?
Replies: 9
Views: 3167

Re: su hướng lập trình hiện nay ?

Nếu không tính điểm yếu sự nặng nề của .NETFX thì C# là ngôn ngữ tìm năng nhất.
Windows (PC and Tablet), Windows Phone, XBOX, WEB,....
by TheDark
Tue 12/06/2012 5:00 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Debug đồ án web asp.net2.0 như thế nào ?
Replies: 10
Views: 2786

Re: Debug đồ án web asp.net2.0 như thế nào ?

Kiểu Tài Liệu HTML 4.01 chính xác: Cho phép tất cả các phần tử và các thuộc tính HTML, nhưng không cho phép các thẻ trình bày, như thẻ phông chữ. Không cho phép các bộ khung. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> HTML 4.01 chu...
by TheDark
Tue 12/06/2012 4:36 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp em cắt chuỗi
Replies: 2
Views: 1173

Re: Giúp em cắt chuỗi

Lỡ địa chỉ web dạng https:// thì chương trình sẽ lỗi. Nên start ở vị trí số 9.
by TheDark
Sun 10/06/2012 5:13 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Giải nghĩa giúp mình đoạn code này.
Replies: 5
Views: 1584

Re: Giải nghĩa giúp mình đoạn code này.

Bạn viết sai rồi [csharp]private bool CheckSTT(int[] B) { for (int i = 0; i < 5; i++) { if (B[i] != 0) { return true; } else { return false; } } } [/csharp]
by TheDark
Fri 08/06/2012 5:51 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tách chuỗi!
Replies: 4
Views: 1133

Re: Tách chuỗi!

[csharp] namespace VBClub { class Program { static int Priority(Char oper) { if (Char.ToUpper( oper) == 'X') return 1; else if (Char.ToUpper(oper) == '@') return 2; else return 0; } static int scan(string s) { String stringBuider = ""; int priority = 0; bool canAdd = true; for (int i = 0; ...
by TheDark
Fri 08/06/2012 1:57 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Debug đồ án web asp.net2.0 như thế nào ?
Replies: 10
Views: 2786

Re: Debug đồ án web asp.net2.0 như thế nào ?

Lỗi của bạn là do thiếu những thứ sau: •Theme="Default" •~/MasterPage/MasterPage.master •webapp4U.UI._Default namespace •webapp4U namespace •webapp4U.BOL namespace •~/Controls/ArticlesHomePage.ascx •~/Controls/NhaDat/AdvanceSearch.ascx •~/Controls/SlideShow.ascx •~/Controls/NhaDat/TinVip.a...
by TheDark
Thu 07/06/2012 6:56 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Chọn 1 gt trong ComboBox thì hiển thị 1 giá trị trong textb?
Replies: 5
Views: 1679

Re: Chọn 1 gt trong ComboBox thì hiển thị 1 giá trị trong te

Có phải bạn copy-paste toàn bộ code vào form ko?
Bạn thử nhấp đôi chuột vào cái Combobox để VB tạo code rồi hãy paste code vào trong cái sub và VB tạo ra!
by TheDark
Thu 07/06/2012 6:44 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp về Combo và label.???
Replies: 5
Views: 1647

Re: Giúp về Combo và label.???

Bỏ cái hàm IF đi nhe bạn! trong sự kiện chỉ có 1 lệnh thôi!
by TheDark
Thu 07/06/2012 4:58 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: bài tập giải phương trình
Replies: 6
Views: 1769

Re: bài tập giải phương trình

Như ý đã phân tích ở trên. Nếu đề bài yêu cầu tìm x,y,z nguyên dương thì mình khẳng định hệ này vô nghiệm!
by TheDark
Wed 06/06/2012 8:42 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 170478

Re: Nhật Ký Thành Viên

Diễn đàn mình có ai rành cái vụ Beat Making ko?
Mình vừa biết đến nó và cần hướng dẫn. :)
by TheDark
Wed 06/06/2012 5:55 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Debug đồ án web asp.net2.0 như thế nào ?
Replies: 10
Views: 2786

Re: Debug đồ án web asp.net2.0 như thế nào ?

Nếu bạn chỉ nhập tên website ví dụ như
Caulacbovb.com
thì trang index.asp hoặc home.asp sẽ được gọi đầu tiên. Các sự kiên sẽ gọi trong trang đó theo thứ tự như trên winform! Hy vọng hữu ích. ^^
by TheDark
Wed 06/06/2012 12:57 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: bài tập giải phương trình
Replies: 6
Views: 1769

Re: bài tập giải phương trình

Dễ dàng xét thấy x,y,z không thể đồng thời > 0 được. Vì nếu như x,y,z > 0 và 2x+3y+5z = 300 => x+y+z < 300. Mà x+y+z = số hoàn hảo. Số hoàn hảo < 300 thì chỉ có 6 và 28. Cứ cho là x,y,z = 28 luôn thì 2x+3y+5z = 280 <300. Vậy thì trong x,y,z phải có số âm. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ x,y với hệ số 2,3...
by TheDark
Wed 06/06/2012 6:14 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Click 1 button trong WebBrowner ?
Replies: 4
Views: 1862

Re: Click 1 button trong WebBrowner ?

Thì bạn phải tìm được mã unicode của các kí tự đặc biệt trong cái "value" Ví dụ: value = "Đăng Nhập: [vb]Đ = ChrW(272) ă = ChrW(259) ậ = ChrW(7853) "Đăng nhập" = ChrW(272) & ChrW(259) & "ng nh" & _ ChrW(7853) & "p"[/vb] Sau đó sữa câu lệnh...

Go to advanced search