• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 118 kết quả

gửi bởi ongdiamap
T.Sáu 07/10/2011 7:29 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Hỏi về tạo macro lưu version trong word 2003 ?
Trả lời: 2
Xem: 1849

Re: Hỏi về tạo macro lưu version trong word 2003 ?

Cám ơn anh Trươngphu nhiều lắm, để em test thử, có gì nhờ anh giúp tiếp ngh, tại chỗ em làm lãnh đọa yêu cầu các tập tin word của mỗi người soạn thảo và chỉnh sửa đều lưu lại với version để dễ kiểm tra
gửi bởi ongdiamap
T.Năm 06/10/2011 2:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Hỏi về tạo macro lưu version trong word 2003 ?
Trả lời: 2
Xem: 1849

Hỏi về tạo macro lưu version trong word 2003 ?

Trong wuord 2003 có chức năng lưu file word theo version, mình muốn với mỗi user khác nhau, khi mở file word đó thì nó tự động lưu version mới, các đồng nghiệp nào biết macro đó chỉ giúp mình với, cám ơn trước nghe.
gửi bởi ongdiamap
T.Hai 27/12/2010 3:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn Đề Về Combobox
Trả lời: 19
Xem: 2606

Re: Vấn Đề Về Combobox

mình chỉ còn phần code thôi hà, phần designer đâu mất rồi (form đó), mình có thể lấy lại được kô vậy ?
gửi bởi ongdiamap
T.Hai 27/12/2010 3:03 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn Đề Về Combobox
Trả lời: 19
Xem: 2606

Re: Vấn Đề Về Combobox

Các bạn ơi, giúp mình lấy lại phần designer đi, chỉ còn phần code kô hà !!!
gửi bởi ongdiamap
T.Hai 27/12/2010 2:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn Đề Về Combobox
Trả lời: 19
Xem: 2606

Re: Vấn Đề Về Combobox

bạn lungocqua ơi, chương trình mình bị lổi rồi, cứu mình với. mình định lưu vào thư mục khác để tải lên cho bạn giúp dùm, nhưng bây giờ cái mục thông tin lại lấy đường dẫn khác rồi, bạn có cách nào lấy lại đúng thư mục gốc kô vậy, mình lưu thư mục chính tại ổ D, lưu save as vào ổ c để tải lên cho bạ...
gửi bởi ongdiamap
T.Hai 27/12/2010 1:17 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn Đề Về Combobox
Trả lời: 19
Xem: 2606

Re: Vấn Đề Về Combobox

ý mình là thề này: bình thường khi mình chạy chương trình thì d0ược, nhưng khi mình thêm sub gán giá trị cho textbox10 thì bị báo lổi như hình trên (loadform), còn nếu bỏ suc gián gí trị cho textbox10 thì chạy bình thường. Sub sau đây là một nút bấn để chạy code trên. [vbnet] Private Sub Button5_Cli...
gửi bởi ongdiamap
T.Hai 27/12/2010 9:00 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Vấn Đề Về Combobox
Trả lời: 19
Xem: 2606

Re: Vấn Đề Về Combobox

Nhờ các bạn chỉ giúp về combobox. chọn số STT ở cbóx gán giá trị cho textbox10. [vbnet] Cbox1.Sorted = False Cbox1.DataSource = ds.Tables("ketqua") Cbox1.DisplayMember = "STT" Cbox1.ValueMember = ("noidung") Private Sub Cbox1_SelectedValueChanged(ByVal sender As Object,...
gửi bởi ongdiamap
T.Năm 23/12/2010 11:15 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách làm tròn số khi tính tỷ lệ % ?
Trả lời: 10
Xem: 2305

Re: Cách làm tròn số khi tính tỷ lệ % ?

Mình làm được rồi, cám ơn các bạn nhiều lắm
gửi bởi ongdiamap
T.Năm 23/12/2010 8:23 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách làm tròn số khi tính tỷ lệ % ?
Trả lời: 10
Xem: 2305

Re: Cách làm tròn số khi tính tỷ lệ % ?

Sẳn đây, xin nhờ các đồng nghiệp dùm giúp dùm: mình làm CSDL bằng access, có 01 trường là kiểu logic (chọn và kô chọn), mình muốn đọc thuộc tính của trường đó thì làm thế nào, mong các đồng nghiệp giúp, vì mình là người mới học vb.net
gửi bởi ongdiamap
T.Tư 22/12/2010 3:38 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách làm tròn số khi tính tỷ lệ % ?
Trả lời: 10
Xem: 2305

Re: Cách làm tròn số khi tính tỷ lệ % ?

Cám ơn bạn nhiều lắm nghe.
gửi bởi ongdiamap
T.Tư 22/12/2010 3:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách làm tròn số khi tính tỷ lệ % ?
Trả lời: 10
Xem: 2305

Re: Cách làm tròn số khi tính tỷ lệ % ?

đúng rồi đó bạn à, nhưng ý mình hỏi là khi nó chia tỷ lệ mà một số tròn thì nó vẫn hiển thị là số lẽ đó. Ví dụ như khi tính tỷ lệ là 90 chẳn hạn, thì nó vẫn hiển thị là 90.0 đó.
gửi bởi ongdiamap
T.Tư 22/12/2010 2:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách làm tròn số khi tính tỷ lệ % ?
Trả lời: 10
Xem: 2305

Re: Cách làm tròn số khi tính tỷ lệ % ?

Cám ơn các bạn nhiều lắm, cho mình hỏi thêm là mình muốn là khi tính tỷ lệ kô có số lẽ thì nó sẽ hiễn thị là số 0 phía sau đó. (1.2 nè, rồi 1.0 nè)
gửi bởi ongdiamap
T.Tư 22/12/2010 10:23 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách làm tròn số khi tính tỷ lệ % ?
Trả lời: 10
Xem: 2305

Cách làm tròn số khi tính tỷ lệ % ?

Nhờ các đồng nghiệp chỉ mình cách làm tròng số khi tính tỷ lệ %, mình muốn lấy 02 số thập phân cuối thôi. Mình khai kiểu là double. cám ơn các đồngb nghiệp trước.
gửi bởi ongdiamap
T.Sáu 03/12/2010 8:22 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Button ần hiện khi nhập liệu vào textbox ?
Trả lời: 36
Xem: 8006

Re: Button ần hiện khi nhập liệu vào textbox ?

cám bơn bạn nhiều lắm nghe, có gì mình sẽ nhờ bạn giúp tiếp, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
gửi bởi ongdiamap
T.Tư 01/12/2010 8:07 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Button ần hiện khi nhập liệu vào textbox ?
Trả lời: 36
Xem: 8006

Re: Button ần hiện khi nhập liệu vào textbox ?

Bạn lunngocqua ơi, bạn giúp mình như vậy là rất tốt rồi đó, nhưng mình có một ý này nữa, mò hoài chưa ra, nay nhờ bạn giúp dùm tí nữa đi. khi mình đánh vào một số mà lớn hơn số STT thì phải báo lổi, giúp dùm mình đi bạn !
gửi bởi ongdiamap
T.Năm 04/11/2010 8:47 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Button ần hiện khi nhập liệu vào textbox ?
Trả lời: 36
Xem: 8006

Re: Button ần hiện khi nhập liệu vào textbox ?

Cám ơn các bạn nhiều lắm, đúng là học thầy không bằng học bạn mà. hiiiiiiiiiiiiiiiiii
gửi bởi ongdiamap
T.Ba 02/11/2010 4:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: nhờ các bạn giúp về tô màu cho listview ?
Trả lời: 8
Xem: 1062

Re: nhờ các bạn giúp về tô màu cho listview ?

sẳn đây cho mình hỏi, làm thế nào khi mình rò số thứ tự trong cột STT thì listview tự động hiển thị đến STT đó vậy bạn ?
gửi bởi ongdiamap
T.Ba 02/11/2010 3:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: nhờ các bạn giúp về tô màu cho listview ?
Trả lời: 8
Xem: 1062

Re: nhờ các bạn giúp về tô màu cho listview ?

Cám ơn bạn nhiều nghe, dân mới học mà
gửi bởi ongdiamap
T.Ba 02/11/2010 3:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: nhờ các bạn giúp về tô màu cho listview ?
Trả lời: 8
Xem: 1062

Re: nhờ các bạn giúp về tô màu cho listview ?

bạn giúp mình với, mình dùng code sau để tô màu cho hai ô của listview, nhưng kông được.
[vbnet] lv.Items(i).SubItems(0).BackColor = Color.BlueViolet
lv.Items(i).SubItems(1).BackColor = Color.BlueViolet [/vbnet]

cú pháp set đó thế nào
gửi bởi ongdiamap
T.Ba 02/11/2010 2:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: nhờ các bạn giúp về tô màu cho listview ?
Trả lời: 8
Xem: 1062

Re: nhờ các bạn giúp về tô màu cho listview ?

Xin lổi nghe, mình quên bạn à, cám ơn bạn nhiều lắm, để mình tự làm, nếu có ggì kô ổn bạn giúp mình nghe

Chọn tìm kiếm nâng cao