• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 598 matches

by nimgiaminh
Sat 23/01/2016 9:44 am
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 152817

Re: Nhật Ký Thành Viên

Từ 17/10/2012, giờ trở lại ....
by nimgiaminh
Thu 11/10/2012 6:25 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 152817

Re: Nhật Ký Thành Viên

Sau 1 thời gian học lập trình => thất nghiệp, thế là nối nghiệp cha ông ta, tiếp quản cái rẫy của ba. :D
by nimgiaminh
Thu 09/08/2012 1:09 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Anh em HCM nhậu ....đê !
Replies: 26
Views: 5628

Re: Anh em HCM nhậu ....đê !

em đang ở Kha Vạn Cân, em đi được hok nhỉ?
by nimgiaminh
Sat 30/06/2012 8:17 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Listview không reload
Replies: 6
Views: 1489

Re: Listview không reload

Vậy là trên form dialog phải thêm 1 nút nữa cơ ak?
Vì mình thực hiện Insert xong mới dialog result = ok
by nimgiaminh
Thu 28/06/2012 9:23 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Listview không reload
Replies: 6
Views: 1489

Re: Listview không reload

Mình đã tìm ra cách, cho hệ thống sleep 1 giây :D
by nimgiaminh
Thu 28/06/2012 9:12 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Listview không reload
Replies: 6
Views: 1489

Listview không reload

Có bạn nào giúp mình 1 chú được ko? Mình có 1 listview. Mình dùng 1 form để add thêm item vào. Mình gọi form bằng .showdialog Nhấn nút lưu, thực hiện Insert vào Database. Nhưng khi form thêm đã đóng thì trên listview không thực hiện mặc dù mình đã chèn hàm load listview rồi. Trước mắt là mình dùng 1...
by nimgiaminh
Thu 14/06/2012 11:54 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: thây đổi mật khẩu
Replies: 6
Views: 1484

Re: thây đổi mật khẩu

Kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu có trùng với textbox nhập vào hay ko. Sau đó UPDATE mật khẩu với mật khẩu mới
by nimgiaminh
Tue 12/06/2012 5:38 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 152817

Re: Nhật Ký Thành Viên

Anh Nhân này, nói vậy tội thằng em noá. Mà nghe cũng nhiều thật :D
by nimgiaminh
Sat 09/06/2012 6:45 am
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 152817

Re: Nhật Ký Thành Viên

Không nghe câu nói của Tào Tháo ah
"Tụi bay ỉ... chảy liên quan gì tới tao"
by nimgiaminh
Fri 08/06/2012 4:14 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 152817

Re: Nhật Ký Thành Viên

Này, em mà Thành Bịnh em qua lây anh đoá nha :D
by nimgiaminh
Thu 07/06/2012 7:28 am
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 152817

Re: Nhật Ký Thành Viên

Anh em nào ở Sài Gòn mà gần Bình Thạnh dẫn mình đi chơi đi. Mới lên Sài Gòn chân ướt chân ráo nà.
by nimgiaminh
Wed 06/06/2012 7:38 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 152817

Re: Nhật Ký Thành Viên

Ngày đầu lên Sài Gòn, toàn là mưa mưa mưa.
by nimgiaminh
Sat 02/06/2012 8:03 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 152817

Re: Nhật Ký Thành Viên

Uầy, thi được 5đ, mình muốn chết. GIờ cái tụi học sinh học mà có 8,9 cũng khóc lên khóc xuống. Bệnh thành tích lây từ giáo viên qua học sinh òi.
by nimgiaminh
Sun 27/05/2012 5:44 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 152817

Re: Nhật Ký Thành Viên

Câu lạc bộ có đội code phpbb hok? Đang code ACP mà bị nghẹn mạch nà. :((
by nimgiaminh
Fri 11/05/2012 10:03 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Hỏi cách tạo form đăng ký
Replies: 6
Views: 1550

Re: Hỏi cách tạo form đăng ký

vậy bạn cần gì nữa kêu bạn ấy làm hết 1 lần luôn. Cho đỡ phiền.
by nimgiaminh
Fri 11/05/2012 5:13 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin giúp lọc dữ liệu trên Datagribview VB 2010
Replies: 7
Views: 1116

Re: Xin giúp lọc dữ liệu trên Datagribview VB 2010

Thì bạn muốn gõ tới đâu thì lọc tới đó mà.
by nimgiaminh
Fri 11/05/2012 4:28 pm
Forum: Công cụ - Tiện ích
Topic: [NEW] SuperString 2- Mã hóa và Giải mã văn bản
Replies: 14
Views: 4035

Re: [Sản phẩm] SuperString 1 - Mã hóa và Giải mã văn bản

Không chạy được trên Ubuntu 11.04 :(. Lỗi đó :D
by nimgiaminh
Fri 11/05/2012 9:55 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tạo cửa sổ mới khi chọn từ menu
Replies: 6
Views: 841

Re: Tạo cửa sổ mới khi chọn từ menu

Mình nhầm đây là VB6. :D
Thử Form1.Show vbModal
by nimgiaminh
Fri 11/05/2012 9:53 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đăng Nhập Phân Quyền Với Access
Replies: 11
Views: 3094

Re: Đăng Nhập Phân Quyền Với Access

Vậy ý tưởng thế này nhé.
Select từ trong table với username = txtusername.text và password = txtpassword.text.
Nếu như có record thì coi như ok. Đăng nhập thành công.
Nếu như không có record thì coi như đăng nhập thất bại.

Nếu đã đăng nhập thành công thì làm những việc ở trên.

Go to advanced search