• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 194 kết quả

gửi bởi ico
T.Tư 01/08/2012 2:44 pm
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: HardKey 4.1 - Khóa máy tính bằng USB
Trả lời: 9
Xem: 4579

Re: HardKey 4.0 - Khóa máy tính bằng USB

Mình vừa hoàn thành bản 4.0 với giao diện mới đơn giản và thuận tiện hơn >:D<
gửi bởi ico
T.Tư 29/02/2012 5:06 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: xóa hình ảnh trong thu mục bin cùa chuơng trình vb.net
Trả lời: 1
Xem: 873

Re: xóa hình ảnh trong thu mục bin cùa chuơng trình vb.net

vì bạn đã load ảnh đó lên nên ct của bạn đag dùng ảnh đó nên ko xóa đc
gửi bởi ico
T.Tư 29/02/2012 5:01 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: không debug được khi xóa thư mục debug?
Trả lời: 2
Xem: 869

Re: không debug được khi xóa thư mục debug?

cụ thể là lỗi thê nào hả bạn?
gửi bởi ico
T.Tư 22/02/2012 3:18 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [vb.net] tạo hyper link
Trả lời: 1
Xem: 698

Re: [vb.net] tạo hyper link

Liên kết tức là mở trang web đó à?
gửi bởi ico
T.Bảy 18/02/2012 9:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách Lấy IP trong winform C#?
Trả lời: 9
Xem: 1722

Re: Cách Lấy IP trong winform C#?

[csharp]IPAddress[] host_IPs = Dns.GetHostEntry(Dns.GetHostName()).AddressList;
foreach (IPAddress ip in host_IPs) {
if (ip.AddressFamily.ToString() == "InterNetwork") {
TextBox1.Text = ip.ToString();
return;
}
}[/csharp]
gửi bởi ico
T.Bảy 18/02/2012 12:13 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: hỏi về browse tới 1 ứng dụng và lưu lại đường dẫn vào file..
Trả lời: 11
Xem: 1283

Re: hỏi về browse tới 1 ứng dụng và lưu lại đường dẫn vào fi

sr , mình vừa test lại lần nữa, đúng là có lỗi, mình vừa sửa code nút đòng ý, bạn copy và thử lại nhé :D
gửi bởi ico
T.Bảy 18/02/2012 11:53 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách Lấy IP trong winform C#?
Trả lời: 9
Xem: 1722

Re: Cách Lấy IP trong winform C#?

ko sao bạn ạ, chương trình vẫn chạy tốt
gửi bởi ico
T.Sáu 17/02/2012 5:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Control cho VBNET
Trả lời: 7
Xem: 1605

Re: Control cho VBNET

Chạy thì vẫn chạy, nhưng nếu chưa crack thì sẽ hiện lên thông báo mỗi khi chạy chưuong trình.
Trên này toàn dùng bản crack rồi nên ko lo :D
gửi bởi ico
T.Sáu 17/02/2012 5:44 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách Lấy IP trong winform C#?
Trả lời: 9
Xem: 1722

Re: Cách Lấy IP trong winform C#?

Ừ, sr bạn
System.Net.IPHostEntry h = System.Net.Dns.GetHostByName(System.Net.Dns.GetHostName());
this.TextBox1.Text = h.AddressList.GetValue(0).ToString();
gửi bởi ico
T.Sáu 17/02/2012 11:43 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: kiểm tra nếu nhập lại mật khẩu ko đúng thì yêu cầu nhập lại
Trả lời: 1
Xem: 1268

Re: kiểm tra nếu nhập lại mật khẩu ko đúng thì yêu cầu nhập

''MsgBox("Thông báo", "Mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới không trùng nhau, vui lòng nhập lại") Chuyển thành MsgBox("Mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới không trùng nhau, vui lòng nhập lại", MsgBoxStyle.OkOnly, "Thông báo") Khi người dùng nhấn nút ok thì ...
gửi bởi ico
T.Sáu 17/02/2012 11:39 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách Lấy IP trong winform C#?
Trả lời: 9
Xem: 1722

Re: Cách Lấy IP trong winform C#?

Dim h As System.Net.IPHostEntry = System.Net.Dns.GetHostByName(System.Net.Dns.GetHostName)
Me.TextBox1.Text = h.AddressList.GetValue(0).ToString
gửi bởi ico
T.Sáu 17/02/2012 11:35 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: hỏi về browse tới 1 ứng dụng và lưu lại đường dẫn vào file..
Trả lời: 11
Xem: 1283

Re: hỏi về browse tới 1 ứng dụng và lưu lại đường dẫn vào fi

mình đã test project của bạn rồi, hoàn toàn bình thường, bạn xem lại đi
gửi bởi ico
T.Năm 16/02/2012 8:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: hỏi về browse tới 1 ứng dụng và lưu lại đường dẫn vào file..
Trả lời: 11
Xem: 1283

Re: hỏi về browse tới 1 ứng dụng và lưu lại đường dẫn vào fi

À xin lỗi, quên mất ko khai báo. Bạn thêm Dim str6() As String vào trc dòng If io.file.exist... hộ mình
Bạn import system.io vào đầu chưupong trình là hết lỗi
gửi bởi ico
T.Năm 16/02/2012 12:52 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: hỏi về browse tới 1 ứng dụng và lưu lại đường dẫn vào file..
Trả lời: 11
Xem: 1283

Re: hỏi về browse tới 1 ứng dụng và lưu lại đường dẫn vào fi

À, xin lỗi lần trc đọc chưa hết câu hỏi của bạn Xóa [vbnet] Listbox1.Items.Removeat(Listbox1.SelectedIndex) [/vbnet] đòng ý [vbnet] If IO.File.Exists("C:\Demo.txt") = True Then IO.File.Delete("C:\Demo.txt") Dim fs As FileStream = Nothing fs = File.Create("C:\Demo.txt") ...
gửi bởi ico
T.Tư 15/02/2012 4:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: hỏi về browse tới 1 ứng dụng và lưu lại đường dẫn vào file..
Trả lời: 11
Xem: 1283

Re: hỏi về browse tới 1 ứng dụng và lưu lại đường dẫn vào fi

danhsach cua bạn mới chỉ là GroupBox nên ko add item đc, them 1 Listbox vào đó Tạo một OpenFileDialog Khi nhấn nút thêm [vbnet] OpenFileDialog1.Filter = Executable Files|*.exe If OpenFileDialog1.ShowDialog = DialogResult.OK Then For index As Integer = 0 To OpenFileDialog1.FileNames.Length - 1 Dim s(...
gửi bởi ico
T.Tư 15/02/2012 3:33 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin hỏi cách hook program vào chrome
Trả lời: 1
Xem: 723

Re: Xin hỏi cách hook program vào chrome

Cái này thì bạn học làm apps cho Chorme đi, giống add-ons của FF í!
gửi bởi ico
T.Ba 14/02/2012 11:19 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: RichTexbox
Trả lời: 3
Xem: 748

Re: RichTexbox

Chèn váo sự kiện Click của button hay menustripitem cũng đc bạn à
Code trên tạo sự thay đổi cho text bôi đen bạn ạ
gửi bởi ico
T.Hai 13/02/2012 6:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: RichTexbox
Trả lời: 3
Xem: 748

Re: RichTexbox

Căn lề: [vbnet] RichTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Right RichTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Left RichTextBox1.SelectionAlignment = HorizontalAlignment.Center[/vbnet] Hiẹu ứng [vbnet]RichTextBox1.SelectionFont = New Font("Tahoma", 12, FontStyle.Bold) Ri...
gửi bởi ico
CN 12/02/2012 11:52 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: lỗi với webBrowser control
Trả lời: 8
Xem: 1511

Re: lỗi với webBrowser control

noone2407 đã viết:Chẳng ai biết thì thôi, mình chuyển qua engine của firefox


trả lời ngang tàn quá, từ từ cho người ta nghiên cứu chớ.
Mà thôi chắc chẳng ai biết đâu, chuyển luôn sang Gecko đi =))

Chọn tìm kiếm nâng cao