• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 193 matches

by miucon20
Sun 06/09/2015 10:02 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sự kiện click trên header listview
Replies: 3
Views: 633

Re: Sự kiện click trên header listview

Quá chán có lẽ không nên hỏi ở caulacbovb nua
by miucon20
Thu 30/07/2015 7:09 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sự kiện click trên header listview
Replies: 3
Views: 633

Sự kiện click trên header listview

Mình muốn sắp xếp dữ liệu trong 1 cột listview nhưng không biết cách các bạn giúp mình với [vbnet]Private Sub lst_ColumnClick(sender As Object, e As ColumnClickEventArgs) Handles lst.ColumnClick If lst.Sorting = Forms.SortOrder.Descending Then lst.Sorting = Forms.SortOrder.Ascending Else lst.Sorting...
by miucon20
Thu 14/05/2015 9:45 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin góp ý code lấy serial ổ cứng
Replies: 5
Views: 1230

Re: Xin góp ý code lấy serial ổ cứng

Diễn đàn đóng cửa rồi ak
by miucon20
Wed 13/05/2015 12:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin góp ý code lấy serial ổ cứng
Replies: 5
Views: 1230

Xin góp ý code lấy serial ổ cứng

Đây là đoạn code lấy serial mình thử, tuy nhiên mỗi khi khởi động lại máy tính mình thấy nó lấy số serial khác nhau các bạn giúp mình giải quyết vấn đề này với. Giờ muốn số serial ổ cố định của cứng làm sao đây? [vbnet]Imports System.Management Public Class Form1 Private Sub Form1_Load(ByVal sender ...
by miucon20
Tue 05/05/2015 5:22 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lấy mã ổ cứng
Replies: 0
Views: 567

Lấy mã ổ cứng

Ai có thể giúp mình lấy mã ổ cứng máy tính bằng vbnet ko? mình thấy một số auto game họ lấy mã này nhưng ko bít cách lấy, xem trên 4r toàn thấy lấy mã phân vùng thôi.
by miucon20
Wed 03/09/2014 11:34 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Điều kiển popup web trong vbnet
Replies: 2
Views: 827

Điều kiển popup web trong vbnet

Ý tưởng của mình là muốn dùng webbrow1 để truy cập 1 trang web khi nhấn vào quảng cáo trên trang nó sẽ mở popup ra 1 webbrow2 nhưng không bit cách làm bạn nào có thể gợi ý hướng dẫn cho mình không (popup link ko cố định)
by miucon20
Thu 24/07/2014 1:09 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Code kiểm tra có mạng internet hay không?
Replies: 1
Views: 551

Code kiểm tra có mạng internet hay không?

Mình muốn kiểm tra máy có kết nối mạng hay không mà không biết làm các bạn có thể giúp mình không?
by miucon20
Wed 23/07/2014 11:53 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: combobox không lấy dữ liệu mặc định
Replies: 5
Views: 1045

Re: combobox không lấy dữ liệu mặc định

Nó vẫn không tự động hiển thị lên combo khi mình chạy ứng dụng bạn ạ
by miucon20
Tue 22/07/2014 4:31 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: combobox không lấy dữ liệu mặc định
Replies: 5
Views: 1045

Re: combobox không lấy dữ liệu mặc định

Dim dt777 As New DataTable Dim obj777 As New Data dt777 = obj777.NhanRecord_tu1bang("au_donvi", "ten_don_vi") Me.cbxa.DataSource = dt777 Me.cbxa.DisplayMember = "ten_don_vi" Me.cbxa.ValueMember = "ten_don_vi" If dt777.Rows.Count > 0 Then Me.cbxa.SelectedIndex...
by miucon20
Tue 22/07/2014 4:26 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: combobox không lấy dữ liệu mặc định
Replies: 5
Views: 1045

combobox không lấy dữ liệu mặc định

Trong combobox của mình đã load dữ liệu từ CSDL lên tuy nhiên nó kô hiện sẵn item bất kỳ nào mà phải nhấp chọn nó. mình đã gán thuộc tính combobox.text nhưng vẫn không có dữ liệu nào đc hiển thị sẵn các bạn giúp mình với Giờ khi mở lên nó tự động lấy item đầu tiên trong danh sách để hiện thị không c...
by miucon20
Fri 04/07/2014 9:17 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cách tạo bản quyền cho phần mềm
Replies: 31
Views: 21414

Re: Cách tạo bản quyền cho phần mềm

:( mình cũng đang dùng mã ổ cứng nhưng không biết cách giới hạn thời gian sử dụng như thế nào cho hiệu quả nữa
by miucon20
Sat 21/06/2014 11:14 am
Forum: [.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Topic: Tạo tập tin MDB lúc thực thi chương trình
Replies: 1
Views: 3505

Re: Tạo tập tin MDB lúc thực thi chương trình

thế tạo các table trong đó thì làm thế nào nhỉ?
by miucon20
Tue 10/06/2014 10:35 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi .Net Framework mong giúp đỡ
Replies: 6
Views: 1057

Re: Lỗi .Net Framework mong giúp đỡ

Uppppppppppp lần 2

Go to advanced search