• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 193 kết quả

gửi bởi miucon20
CN 06/09/2015 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sự kiện click trên header listview
Trả lời: 3
Xem: 537

Re: Sự kiện click trên header listview

Quá chán có lẽ không nên hỏi ở caulacbovb nua
gửi bởi miucon20
T.Tư 12/08/2015 5:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sự kiện click trên header listview
Trả lời: 3
Xem: 537

Re: Sự kiện click trên header listview

Không ai giúp mình ak
gửi bởi miucon20
T.Hai 03/08/2015 8:57 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sự kiện click trên header listview
Trả lời: 3
Xem: 537

Re: Sự kiện click trên header listview

Up nào ai giúp với!
gửi bởi miucon20
T.Năm 30/07/2015 7:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sự kiện click trên header listview
Trả lời: 3
Xem: 537

Sự kiện click trên header listview

Mình muốn sắp xếp dữ liệu trong 1 cột listview nhưng không biết cách các bạn giúp mình với [vbnet]Private Sub lst_ColumnClick(sender As Object, e As ColumnClickEventArgs) Handles lst.ColumnClick If lst.Sorting = Forms.SortOrder.Descending Then lst.Sorting = Forms.SortOrder.Ascending Else lst.Sorting...
gửi bởi miucon20
T.Sáu 22/05/2015 9:15 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin góp ý code lấy serial ổ cứng
Trả lời: 5
Xem: 1057

Re: Xin góp ý code lấy serial ổ cứng

UPP HÓNG HÓNG
gửi bởi miucon20
T.Năm 14/05/2015 9:45 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin góp ý code lấy serial ổ cứng
Trả lời: 5
Xem: 1057

Re: Xin góp ý code lấy serial ổ cứng

Diễn đàn đóng cửa rồi ak
gửi bởi miucon20
T.Tư 13/05/2015 12:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin góp ý code lấy serial ổ cứng
Trả lời: 5
Xem: 1057

Xin góp ý code lấy serial ổ cứng

Đây là đoạn code lấy serial mình thử, tuy nhiên mỗi khi khởi động lại máy tính mình thấy nó lấy số serial khác nhau các bạn giúp mình giải quyết vấn đề này với. Giờ muốn số serial ổ cố định của cứng làm sao đây? [vbnet]Imports System.Management Public Class Form1 Private Sub Form1_Load(ByVal sender ...
gửi bởi miucon20
T.Ba 05/05/2015 5:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy mã ổ cứng
Trả lời: 0
Xem: 468

Lấy mã ổ cứng

Ai có thể giúp mình lấy mã ổ cứng máy tính bằng vbnet ko? mình thấy một số auto game họ lấy mã này nhưng ko bít cách lấy, xem trên 4r toàn thấy lấy mã phân vùng thôi.
gửi bởi miucon20
T.Tư 03/09/2014 11:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Điều kiển popup web trong vbnet
Trả lời: 2
Xem: 734

Điều kiển popup web trong vbnet

Ý tưởng của mình là muốn dùng webbrow1 để truy cập 1 trang web khi nhấn vào quảng cáo trên trang nó sẽ mở popup ra 1 webbrow2 nhưng không bit cách làm bạn nào có thể gợi ý hướng dẫn cho mình không (popup link ko cố định)
gửi bởi miucon20
T.Năm 24/07/2014 1:09 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Code kiểm tra có mạng internet hay không?
Trả lời: 1
Xem: 486

Code kiểm tra có mạng internet hay không?

Mình muốn kiểm tra máy có kết nối mạng hay không mà không biết làm các bạn có thể giúp mình không?
gửi bởi miucon20
T.Năm 24/07/2014 12:44 pm
Chuyên mục: [.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Chủ đề: [C#]Kiểm tra trạng thái kết nối Internet
Trả lời: 5
Xem: 7305

Re: [C#]Kiểm tra trạng thái kết nối Internet

Chuyển sang vbnet như nào nhỉ
gửi bởi miucon20
T.Tư 23/07/2014 11:53 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: combobox không lấy dữ liệu mặc định
Trả lời: 5
Xem: 863

Re: combobox không lấy dữ liệu mặc định

Nó vẫn không tự động hiển thị lên combo khi mình chạy ứng dụng bạn ạ
gửi bởi miucon20
T.Tư 23/07/2014 11:05 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: combobox không lấy dữ liệu mặc định
Trả lời: 5
Xem: 863

Re: combobox không lấy dữ liệu mặc định

Sao ko ai giúp vậy ta
gửi bởi miucon20
T.Ba 22/07/2014 4:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: combobox không lấy dữ liệu mặc định
Trả lời: 5
Xem: 863

Re: combobox không lấy dữ liệu mặc định

Dim dt777 As New DataTable Dim obj777 As New Data dt777 = obj777.NhanRecord_tu1bang("au_donvi", "ten_don_vi") Me.cbxa.DataSource = dt777 Me.cbxa.DisplayMember = "ten_don_vi" Me.cbxa.ValueMember = "ten_don_vi" If dt777.Rows.Count > 0 Then Me.cbxa.SelectedIndex...
gửi bởi miucon20
T.Ba 22/07/2014 4:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: combobox không lấy dữ liệu mặc định
Trả lời: 5
Xem: 863

combobox không lấy dữ liệu mặc định

Trong combobox của mình đã load dữ liệu từ CSDL lên tuy nhiên nó kô hiện sẵn item bất kỳ nào mà phải nhấp chọn nó. mình đã gán thuộc tính combobox.text nhưng vẫn không có dữ liệu nào đc hiển thị sẵn các bạn giúp mình với Giờ khi mở lên nó tự động lấy item đầu tiên trong danh sách để hiện thị không c...
gửi bởi miucon20
T.Sáu 04/07/2014 9:17 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách tạo bản quyền cho phần mềm
Trả lời: 28
Xem: 19084

Re: Cách tạo bản quyền cho phần mềm

:( mình cũng đang dùng mã ổ cứng nhưng không biết cách giới hạn thời gian sử dụng như thế nào cho hiệu quả nữa
gửi bởi miucon20
T.Năm 26/06/2014 3:36 pm
Chuyên mục: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Chèn hình vào Report chuẩn của VB.Net
Trả lời: 2
Xem: 2197

Re: Chèn hình vào Report chuẩn của VB.Net

đánh dấu :)
gửi bởi miucon20
T.Bảy 21/06/2014 11:14 am
Chuyên mục: [.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Chủ đề: Tạo tập tin MDB lúc thực thi chương trình
Trả lời: 1
Xem: 1793

Re: Tạo tập tin MDB lúc thực thi chương trình

thế tạo các table trong đó thì làm thế nào nhỉ?
gửi bởi miucon20
T.Ba 10/06/2014 10:35 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi .Net Framework mong giúp đỡ
Trả lời: 6
Xem: 916

Re: Lỗi .Net Framework mong giúp đỡ

Uppppppppppp lần 2

Chọn tìm kiếm nâng cao