• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 697 kết quả

gửi bởi ngocvinh
CN 15/11/2015 11:32 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ hỗ trợ câu lênh SQL Upadte trong C#
Trả lời: 2
Xem: 284

Re: Nhờ hỗ trợ câu lênh SQL Upadte trong C#

[sql]UPDATE table1
SET table1.column = table2.expression1
FROM table1
INNER JOIN table2
ON (table1.column1 = table2.column1)
WHERE conditions;[/sql]
Tham khảo: http://www.techonthenet.com/sql_server/update.php
gửi bởi ngocvinh
T.Tư 01/10/2014 7:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: So sánh kiểu Text giữa : textbox với text trong file .txt
Trả lời: 2
Xem: 529

Re: So sánh kiểu Text giữa : textbox với text trong file .tx

Chữ thì phân biệt hoa và thường, tốt nhất nên chuyển về 1 định dạng chữ hoa rồi so sánh.
gửi bởi ngocvinh
CN 14/09/2014 2:44 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp đỡ về report VB.net
Trả lời: 3
Xem: 514

Re: Giúp đỡ về report VB.net

Hiển thị mấy bảng ra report củng được là dùng Subreport
gửi bởi ngocvinh
T.Năm 11/09/2014 1:31 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Khi lưu dữ liệu kiểu chuỗi vào SQL bị lỗi ba dấu chấm ?
Trả lời: 3
Xem: 710

Re: Khi lưu dữ liệu kiểu chuỗi vào SQL bị lỗi ba dấu chấm ?

Thừa khoảng trắng phía sau khá nhiều nên nó có dấu 3 chấm. Đổi sang kiẻu nvarchar hết
Cuibapphp good skill
gửi bởi ngocvinh
T.Sáu 05/09/2014 10:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: tìm kiếm theo thời gian trong vb.net sử dụng sql server
Trả lời: 6
Xem: 574

Re: tìm kiếm theo thời gian trong vb.net sử dụng sql server

dùng between
[sql]Select * from Hanghoa where month(het_han) between montth(GETDATE()) and montth(GETDATE() + 3 ) and year(het_han) = 2014 [/sql]
gửi bởi ngocvinh
T.Tư 03/09/2014 11:34 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Bị lỗi khi cài phần mềm lên máy tính khác
Trả lời: 3
Xem: 514

Re: Bị lỗi khi cài phần mềm lên máy tính khác

Trong VS2005 thì cài CRRedist2005_x86.msi cho net framework 2.0. Các crystal report for visual studio 20xx phaỉ download về cài đặt cho đúng phiên bản nó mới chạy.
gửi bởi ngocvinh
T.Bảy 30/08/2014 5:55 pm
Chuyên mục: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Chủ đề: có thể tạo vấn tin SQL Server có thêm cột số thứ tự ?
Trả lời: 6
Xem: 2280

Re: có thể tạo vấn tin SQL Server có thêm cột số thứ tự ?

Thêm các cột số thứ tự thì làm thế này. Use of ROW_NUMBER() will assign sequence number to rows as: SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY EmployeeName) AS Row, EmployeeId, EmployeeName, Salary FROM Employees Row EmployeeId EmployeeName Salary ------------------------------------------- 1 1002 Alden 400...
gửi bởi ngocvinh
T.Sáu 29/08/2014 10:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: edit, delete và update datagridview vào datatable
Trả lời: 4
Xem: 1312

Re: edit, delete và update datagridview vào datatable

Dùng CommandBuilder để giúp chúng ta cập nhật thẳng vô database [vbnet]Imports System Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Public Class test Dim cn As OleDb.OleDbConnection Dim da As New OleDb.OleDbDataAdapter Dim cmd As New OleDbCommand Dim tb As New DataTable Dim tbCV As New DataTable Dim...
gửi bởi ngocvinh
T.Bảy 23/08/2014 6:56 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tự động mở CMD và điền vào
Trả lời: 9
Xem: 854

Re: Tự động mở CMD và điền vào

Đơn giản thế này thôi
Private Sub Command1_Click()
'Shell("cmd.exe /k command")
Shell ("cmd.exe /k ipconfig/all") 'Test
End Sub
gửi bởi ngocvinh
CN 17/08/2014 5:10 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: insert hình ảnh vào data qua code SQL
Trả lời: 11
Xem: 1835

Re: insert hình ảnh vào data qua code SQL

deptraithongminh đã viết:mình cùi tiếng anh lắm. với lại code là dùng dataset có sẵn còn mình dùng code mà. thôi bạn chỉ code trực tiếp dùm mình đi

Dùng SqlCommand dễ như ăn cháo mà làm không xong. Đẹp trai thì có nhưng không thông minh cho lắm.
gửi bởi ngocvinh
T.Bảy 16/08/2014 5:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: insert hình ảnh vào data qua code SQL
Trả lời: 11
Xem: 1835

Re: insert hình ảnh vào data qua code SQL

Vô đây xem:http://www.codeproject.com/Articles/437937/Save-and-Retrieve-Image-from-a-SQL-Server-Database
gửi bởi ngocvinh
T.Ba 12/08/2014 8:36 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lập trình VB.Net lấy dữ liệu từ Access đưa vào SQL Server
Trả lời: 3
Xem: 608

Re: Lập trình VB.Net lấy dữ liệu từ Access đưa vào SQL Serve

Thiết kế bảng rồi copy sang chứ có gì đâu. Nếu dùng code thì giống như Excel.
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtop ... =8&t=26255
gửi bởi ngocvinh
CN 10/08/2014 11:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: lỗi failed to convert parameter values from a datarowview to
Trả lời: 3
Xem: 597

Re: lỗi failed to convert parameter values from a datarowvie

da.SelectCommand.Parameters.Add("@MaPB", SqlDbType.Int,"MaPB") = cbb_phongban.SelectedValue
gửi bởi ngocvinh
T.Bảy 09/08/2014 10:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: lỗi failed to convert parameter values from a datarowview to
Trả lời: 3
Xem: 597

Re: lỗi failed to convert parameter values from a datarowvie

Cả 2 thằng cùng kiểu mới gán được
da.SelectCommand.Parameters.Add("@MaPB", SqlDbType.Int).Value = val(cbb_phongban.SelectedValue)
gửi bởi ngocvinh
T.Bảy 09/08/2014 8:42 am
Chuyên mục: Phần mềm quản lý
Chủ đề: Phần mềm kê đơn thuốc
Trả lời: 2
Xem: 1483

Re: Phần mềm kê đơn thuốc

Download về cho mất thời gian chả có gì thật là vớ vẩn

Chọn tìm kiếm nâng cao