• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 12 matches

by vqkhanh019
Wed 05/05/2010 11:52 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Một vài câu hỏi về SQL - Database
Replies: 24
Views: 7142

Re: Một vài câu hỏi về SQL - Database

Bạn nên tạo function nhưng, nên đưa vào một Constans cho dễ dàng gọi câu lệnh khi cần.
by vqkhanh019
Mon 03/05/2010 12:41 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vấn đề với ListBox
Replies: 7
Views: 1712

Re: Vấn đề với ListBox

Em muốn hiển thị theo Iteam à? Thêm form nữa vào, mà em đã bắt lỗi ký tự trắng đâu. Delete cũng đã được đâu. Có gì mình sửa xong mình send lại cho.
by vqkhanh019
Sun 02/05/2010 10:13 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kết nối CSDL Access trong VB.Net..
Replies: 299
Views: 67098

Re: Kết nối CSDL Access trong VB.Net..

Bạn dùng data source ý.
by vqkhanh019
Sun 02/05/2010 11:36 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Pass cho sql
Replies: 3
Views: 1125

Re: Pass cho sql

Nếu bạn muốn tạo riêng thì để mình post bai sau, vì máy không cài SQL nên không hướng dẫn bằng hình ảnh được.
by vqkhanh019
Sun 02/05/2010 11:31 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Pass cho sql
Replies: 3
Views: 1125

Re: Pass cho sql

hjx! Bạn dùng MD5 để mã hóa đê. ! :D
by vqkhanh019
Sun 02/05/2010 11:15 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kết nối CSDL Access trong VB.Net..
Replies: 299
Views: 67098

Re: Kết nối CSDL Access trong VB.Net..

tiger86love102 wrote:Mình ko hiểu cái này, mà nó báo lỗi ở "con" :-?
Bạn từ từ bảo mình chút nha, mình tự mò mẫm học thôi, kém lắm, mình sợ ai nóng tính lắm ;))

untitled.JPG

Lỗi kết nối, đã có database trong phần kết nối đâu.
by vqkhanh019
Sun 02/05/2010 11:05 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kết nối CSDL Access trong VB.Net..
Replies: 299
Views: 67098

Re: Kết nối CSDL Access trong VB.Net..

Bạn dùng thử đoạn code này xem.
string conStr = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
"Data Source=<DataName>";
OleDbConnection myConnection = new OleDbConnection(conStr);
myConnection.Open();
:-$
by vqkhanh019
Sun 02/05/2010 10:57 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đóng gói winform + CSDL??? C#
Replies: 2
Views: 1780

Re: Đóng gói winform + CSDL??? C#

Nếu không dùng câu lệnh kết nối chung đó.
by vqkhanh019
Sun 02/05/2010 10:55 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Đóng gói winform + CSDL??? C#
Replies: 2
Views: 1780

Re: Đóng gói winform + CSDL??? C#

Dùng phần mềm bạn ạ!
by vqkhanh019
Sun 02/05/2010 9:58 am
Forum: [ASP.NET] Bài viết giới thiệu, hướng dẫn
Topic: Gửi Email động trong ASP.NET
Replies: 16
Views: 19020

Re: Gửi Email động trong ASP.NET

Đề nghị đồng chí ChieuNM "mc_it" gửi bản đúng cho anh em đi :D

Go to advanced search