• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 49 kết quả

gửi bởi microtri
T.Bảy 10/12/2016 10:11 am
Chuyên mục: [VB] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: In ấn trong VB6
Trả lời: 30
Xem: 24653

Re: In ấn trong VB6

Printer.Print: Unicode (Không cần dùng file trung gian) Private Declare Function TextOutW Lib "gdi32.dll" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal lpString As String, ByVal nCount As Long) As Long Dim x As Long Dim str As String str = "Text unicode (Dùng text của Fo...
gửi bởi microtri
CN 03/06/2012 7:08 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Thông báo lương, mời họp bằng tin nhắn điện thoại SMS-Email
Trả lời: 0
Xem: 595

Thông báo lương, mời họp bằng tin nhắn điện thoại SMS-Email

Phần Class Excel này được trích từ bộ OCX Đăng trong bài "Quản lý vật tư - Unicode - Help sử dụng" Tại box "mã nguồn VB" Chương trình đọc từng dòng trên file Excel, gửi tin nhắn hoặc email đến cho từng người, lấy thông tin trên các cột chỉ định. Chương trình đã được sử dụng thực ...
gửi bởi microtri
T.Sáu 01/06/2012 11:52 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Tạo Form nhập liệu và mở file MS Word
Trả lời: 1
Xem: 1049

Re: Tạo Form nhập liệu và mở file MS Word

Xem bài và file up kèm
"Sử dụng MS Word làm Report" đăng ngày 01-06-2012

Viết riêng cho chú, nhưng mở mục mới để các đồng chí khác tham khảo
gửi bởi microtri
T.Sáu 01/06/2012 11:49 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Sử dụng MS Word làm Report
Trả lời: 0
Xem: 662

Sử dụng MS Word làm Report

Phần Word Class này được trích từ bộ OCX Đăng trong "Quản lý vật tư - Unicode - Help sử dụng" Tại "mã nguồn VB" Crystal Report đa năng, nhưng có những cái dùng Word lại dễ nghiệm thu hơn. Vì có những "thượng đế" hay in cái MS Word ra rồi phán cứ làm như thế, không được ...
gửi bởi microtri
T.Sáu 01/06/2012 8:52 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Help - Giúp mình đoạn Code hàm Shell
Trả lời: 2
Xem: 756

Re: Help - Giúp mình đoạn Code hàm Shell

- Hai cái củ chuối () trong (App.Path & "\Erlang.exe") không gây lỗi. Lỗi có thể không tự nhiên sinh ra, mà do các lý do sau: 1- AppPath trả về kết quả có dấu \ (hoặc có thể có \\) cuối cùng Vd: c\:temp\ 2- Erlang.exe bị lỗi hoặc không có tại đường dẫn chỉ định Chú ý: Lần sau có hỏi ch...
gửi bởi microtri
T.Sáu 01/06/2012 8:34 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vấn đề tạo thông báo trong VB
Trả lời: 5
Xem: 1440

Re: Vấn đề tạo thông báo trong VB

Nhứng điều chỉnh - Thêm vào trong cac table tbldsnghe, tbldsphong: field id, kiểu auto number, indexed: Yes (No Duplicates) Viết lại lệnh cập nhật Private Sub cmdcapnhat_Click() Dim mCheck As Boolean 'kiem tra xem ma tam tru da ton tai chua Set rskt = cn.Execute("SELECT * from tbldsnghe WHERE m...
gửi bởi microtri
T.Sáu 01/06/2012 5:00 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: Nhờ giúp về tạo Report
Trả lời: 2
Xem: 1348

Re: Nhờ giúp về tạo Report

- Liên kết 2 table theo field solenh - Lọc field solenh từ số …. Đến số … - Trong Crystal Report Tạo Group theo Field solenh - Trong Section Expert chọn mục "New paper after" của Group footer là xong phim + Không cần tạo table khác + Crystal Report 10 dư sức làm cái này (Đây đang nhai bản ...
gửi bởi microtri
T.Ba 29/05/2012 1:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: POP Mail.
Trả lời: 6
Xem: 1362

Re: POP Mail.

Nguyên chương trình đính kèm chỉ down các attach file Theo yêu cầu của chú nên bổ sung mấy dòng vào trong function Public Function SaveAttachments tại Module1 để kiểm tra thêm thông tin load về Chú ý mấy dòng kiểm tra thông tin chú phải thêm vào function như sau: MsgBox oMessage.Subject MsgBox oMess...
gửi bởi microtri
T.Hai 28/05/2012 5:22 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Chuyển dữ liệu từ Listbox vào MsFlexgrid
Trả lời: 3
Xem: 915

Re: Chuyển dữ liệu từ Listbox vào MsFlexgrid

Tề Thiên đệ của Tam Tạng, không biết bữa này ở Tây Thiên hay đang lưu lạc quán nào. List dùng đơn giản gọn nhẹ, còn nhiều cột rắc rối dùng luôn MS Flexgrid (Hoặc các loại grid khác như VS Flexgrid) làm list luôn cho tiện. Chuyển qua chuyển lại cũng đứt hơi - Nếu làm để ngâm cứu : I can You - Còn nếu...
gửi bởi microtri
T.Hai 28/05/2012 9:31 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Chuyển dữ liệu từ Listbox vào MsFlexgrid
Trả lời: 3
Xem: 915

Re: Chuyển dữ liệu từ Listbox vào MsFlexgrid

Nguyễn Hoàng Minh 1987 Vũng Tàu 141100
Không có ký tự đặc biệt phân cách, hoặc độ dài cố định giữa HODEM , TEN, NAMSINH, QUEQUAN, MS của chuỗi trên => Nhờ Tề thiên giúp
gửi bởi microtri
T.Hai 28/05/2012 9:26 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Xóa một hàng được chọn trong Msflexgrid
Trả lời: 2
Xem: 765

Re: Xóa một hàng được chọn trong Msflexgrid

Xóa một dòng tại vị trí con trỏ

Mã: Chọn hết

Private Sub Command1_Click()
With MSFlexGrid1
    If (.Row > .FixedRows) Then
        .RemoveItem .Row
    Else
        .Row = .FixedRows
    End If
End With
End Sub

gửi bởi microtri
T.Hai 28/05/2012 9:14 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp về cài đặt thư viện cho vb6
Trả lời: 7
Xem: 1727

Re: Giúp về cài đặt thư viện cho vb6

Tắt chương trình nào ? Vd; khi chạy chương trình gì đó của Siemens => Dll trời đánh xuất hiện trong References, tắt chương trình gì đó của Siemens tối thui Dll phải không ? Nếu như trường hợp trên khi thấy dll copy vào chỗ khác, add vào trong References thử xem. Nếu không được up cái của nợ lên đây ...
gửi bởi microtri
T.Hai 28/05/2012 8:47 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Mọi người sửa giúp em lỗi tạo mảng
Trả lời: 2
Xem: 600

Re: Mọi người sửa giúp em lỗi tạo mảng

Sửa lại một tý như sau => "thay đổi giá trị" như mấy em người mẫu thay áo, thấy chóng cả mặt Cái "i = Command1.Count" : Theo mình không đúng nên Hide Private Sub cmdBtn_Click(Index As Integer) On Error GoTo Xu_Ly Dim btn As CommandButton Dim xx% Dim iIndex As Integer Dim n As Int...
gửi bởi microtri
CN 27/05/2012 11:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: POP Mail.
Trả lời: 6
Xem: 1362

Re: POP Mail.

Chạy MS Outlook Khai báo tự động nhận email khoảng 5 phút dùng một vài thông tin sau add vào list (Sau từ MsgBox) For Each oMessage In oFldr.Items MsgBox oMessage.Subject MsgBox oMessage.SenderName MsgBox oMessage.SenderEmailAddress MsgBox oMessage.ReceivedByName MsgBox oMessage.To MsgBox oMessage.S...
gửi bởi microtri
CN 27/05/2012 10:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp em về code tìm kiếm ngày tháng
Trả lời: 2
Xem: 774

Re: Giúp em về code tìm kiếm ngày tháng

Thử dùng Function sau: dd/mm/yyyy => yyyy-mm-dd Tìm ngày tháng =, >= , <=.................. Không tìm giá trị gần đúng nên theo mình không sử dụng Like % ở trường hợp này ST="SELECT HOADON.* FROM HOADON WHERE NGAYLAP = " & ConvertDate(txtngaylap.Text) rs.Open st, cn, 0, 3 Function Conv...
gửi bởi microtri
CN 27/05/2012 3:21 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp về cài đặt thư viện cho vb6
Trả lời: 7
Xem: 1727

Re: Giúp về cài đặt thư viện cho vb6

Tại menu của Vb 6.0
Chọn Project\References => Hộp hội thoại để chọn Dll

Chọn Project\Components => Hộp hội thoại để chọn OCX

Những Dll, OCX này phải có hỗ trợ cho VB, thường xuất hiện khi cài các chương trình khác
gửi bởi microtri
T.Bảy 26/05/2012 11:45 am
Chuyên mục: [VB] Mã nguồn chương trình quản lý
Chủ đề: Quản lý vật tư - Unicode - Help sử dụng
Trả lời: 5
Xem: 8641

Re: Quản lý vật tư - Unicode - Help sử dụng

+ Đã bổ sung phần hướng dẫn khai báo SQL xem file đính kèm tại mục đầu tiên - Chú ý phiên bản SQL phải từ 2005 trở lên - Atacch thử database khác có được không. - Khi atacch chọn No khi gặp thông báo "Do you want to locate the full text catalogs" - Trong VB 6.0, menu\tools\options\editor f...
gửi bởi microtri
T.Sáu 25/05/2012 9:05 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: POP Mail.
Trả lời: 6
Xem: 1362

Re: POP Mail.

Down vể ngâm cứu
gửi bởi microtri
T.Năm 24/05/2012 6:51 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Đọc giá trị từ cổng COM --> vẽ đồ thị trên VB6
Trả lời: 4
Xem: 2220

Re: Đọc giá trị từ cổng COM --> vẽ đồ thị trên VB6

Down về ngâm cứu
Đã có Up lên trước đây rồi
Up lại để chú khỏi mất công tìm
gửi bởi microtri
T.Năm 24/05/2012 6:17 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về tách xâu
Trả lời: 1
Xem: 643

Re: Hỏi về tách xâu

Cắt cái gì cũng được
Cách bằng gì cũng được
Down về xem sẽ rõ

Chọn tìm kiếm nâng cao