• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 14 matches

by zippo66
Wed 28/04/2010 4:09 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thắc mắc về update giữa vb.net và access !!!
Replies: 5
Views: 1347

Re: Thắc mắc về update giữa vb.net và access !!!

anh ơi , vì e chưa làm Datablinding . E đã làm nó và chạy đã k báo lỗi nữa nhưng vẫn chưa thể update lên database gốc ! Đây là toàn bộ code của e . A xem qua và xem tại sao được k ạ :| Vào trong access e k tìm được như a nói :( k biết ghép câu Update vào đâu để xem nó có chạy đúng k nữa :(( Imports ...
by zippo66
Wed 28/04/2010 3:42 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thắc mắc về update giữa vb.net và access !!!
Replies: 5
Views: 1347

Re: Thắc mắc về update giữa vb.net và access !!!

anh ơi , e đang làm lại bài . e đang thử lại thôi . ở database e có 3 trường : mssv dạng number . Hoten dạng text . Ngaysinh dạng text . Nhưng trong code của phần update : Public Sub objupdate() ketnoi() Dim command As New OleDbCommand() command.Connection = con command.CommandType = CommandType.Tex...
by zippo66
Wed 28/04/2010 2:16 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thắc mắc về update giữa vb.net và access !!!
Replies: 5
Views: 1347

Re: Thắc mắc về update giữa vb.net và access !!!

Mình tìm đến chỗ Câu : Dim sqll As String = "Update Khoa set Malop='" & TextBox1.Text & "',Tenlop='" & TextBox2.Text & "',Makhoa='" & TextBox3.Text & "' where Malop='" & dtg.Item("Malop", dtg.CurrentRow.Index).Value.ToStri...
by zippo66
Wed 28/04/2010 12:23 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Thắc mắc về update giữa vb.net và access !!!
Replies: 5
Views: 1347

Thắc mắc về update giữa vb.net và access !!!

E đang làm BTL về quản lý sinh viên . Có chức năng update nhưng k hiểu sao chỉ update được lúc đó , tắt đi bật lại nó lại k lưu lại , lại trở về như cũ . Bro nào có thể giúp e được k ạ ?! E đang rất băn khoăn :( k hiểu nữa . Mong được sự chỉ giáo ..
by zippo66
Fri 23/04/2010 11:45 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi thường gặp dành cho các bạn mới làm quen VB.NET
Replies: 539
Views: 67563

Lỗi ExecuteSQL!!!

Chào cả nhà ! Chào các huynh . Hiện nay e đang làm bài tập lớn về VB.net nhưng còn đang vướng mắc 1 số chỗ . Ví dụ như h e làm nút Update nhưng có 1 nguồn code e tham khảo e k hiểu ý nghĩa và khi e copy paste sang thì báo lỗi gạch đỏ ở dưới chân !. Nếu ai hiểu hãy giải thích cho em ý nghĩa được k ạ ...
by zippo66
Fri 23/04/2010 8:35 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: VB.Net và Access Database
Replies: 162
Views: 120665

Re: VB.Net và Access Database

các anh ơi , cho e hỏi , e vẫn bị báo lỗi là : Cannot find columns !!! e chưa làm được , huynh nào có 1 bài về như thế, 1 bài trọn vẹn có thể up lên dể e tham khảo được k ạ ? ví dụ thôi ạ :( . E gà quá :((
by zippo66
Tue 20/04/2010 11:49 am
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: VB.Net và Access Database
Replies: 162
Views: 120665

Re: VB.Net và Access Database

Anh ơi .E còn 1 việc nữa đó là : khi update như thế , thì update vào dataset hay trực tiếp vào database ạ ? e đã thử nhưng k save được update trong database a ạ ?
by zippo66
Tue 20/04/2010 11:46 am
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: VB.Net và Access Database
Replies: 162
Views: 120665

Re: VB.Net và Access Database

vậy a ơi. cho e hỏi đoạn code datablinding của e có vấn đề j k ạ ? Nút update của e có hiệu lực trên mã GV đúng k ạ ? Vậy e muốn update toàn bộ columns thì như nào ạ ? E chưa rành về Vb.net lắm. Đây là tự học nên còn rất nhiều thứ phải học hỏi. MOng a giúp đỡ .
by zippo66
Tue 20/04/2010 10:56 am
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: VB.Net và Access Database
Replies: 162
Views: 120665

Re: VB.Net và Access Database

Đây là project và database của e đấy a.
Mong a giúp đỡ
by zippo66
Tue 20/04/2010 10:08 am
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: VB.Net và Access Database
Replies: 162
Views: 120665

Re: VB.Net và Access Database

Cảm ơn anh. E đã tìm nhưng các câu trả lời đều k rõ . A có thể xem qua code toàn bài của e được k ạ ? E chưa hiểu lắm. Vì nếu như thế , tức là ở câu select ở ngay trong button này hay câu nào ạ. ? Cảm ơn anh rất nhiều Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Public Class Form1 Dim con As New Ol...
by zippo66
Mon 19/04/2010 10:45 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: VB.Net và Access Database
Replies: 162
Views: 120665

Re: VB.Net và Access Database

Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click Dim row As DataRow = dt.Select("Msgv='" & TextBox1.Text & "'")(0) 'Update row row.BeginEdit() row("Msgv") = TextBox1.Text row("Tengv") = TextBo...
by zippo66
Fri 16/04/2010 12:15 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kết nối CSDL Access trong VB.Net..
Replies: 299
Views: 67098

Re: Kết nối CSDL Access trong VB.Net..

cả nhà ơi . khi e dơn chương trình về xem khi giải nén ra đều hiện thông báo lỗi là không tìm thấy file CSDL là sao ạ ?
e làm ví dụ cũng hiện ra như thế :(
by zippo66
Thu 15/04/2010 11:46 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Kết nối CSDL Access trong VB.Net..
Replies: 299
Views: 67098

Giúp về kết nối Access và Vb.net sử dùng ADO.NET

E đang làm bài tập lớn dùng VB.net với csdl là access. tự học Vb.net để làm nên còn rất nhiều bỡ ngỡ và chỗ k hiểu . Hiện e đang tập làm ví dụ : Form gồm 1 Datagrid và 1 button gọi thủ tục nạp dl lên datagrid . E đã viết code nhưng F5 thì báo là không tìm thấy csdl. Mong các huynh chỉ giáo [vbnet] I...
by zippo66
Thu 15/04/2010 12:34 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi thường gặp dành cho các bạn mới làm quen VB.NET
Replies: 539
Views: 67563

Giúp về Load database lên Datagrid

Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Public Class Form1 Dim con As New OleDbConnection Dim dt As New DataTable("khoa") Dim da As New OleDbDataAdapter() Private Sub ket_noi() Dim str As String = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & App...

Go to advanced search