• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1 kết quả

gửi bởi coldboy_spring
T.Ba 29/03/2011 12:40 am
Chuyên mục: [.NET] Âm thanh và Đồ họa
Chủ đề: Thêm một hiệu ứng của Form
Trả lời: 4
Xem: 4581

Re: Thêm một hiệu ứng của Form

e thử viết lại hiệu ứng fadeout cho đẹp hơn,mọi ng xem rồi cho ý kiến [vbnet]Imports System.Math Public Class Form1 Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Timer1.Interval = 100 Timer1.Enabled = False End Sub Private Sub FadeOut(ByVal My...

Chọn tìm kiếm nâng cao