• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 243 kết quả

gửi bởi son0nline
T.Hai 29/01/2018 2:28 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cách khai báo sử dụng List lồng nhau ?
Trả lời: 2
Xem: 415

Re: Cách khai báo sử dụng List lồng nhau ?

khai báo như thế lỗi vì lstPic của bạn không phải là kiểu dữ liệu mà là 1 đối tượng kiểu List<PictureBox>

bạn nên khai báo như này

Mã: Chọn hết

List<List<PictureBox>> _listPicList = new List<List<PictureBox>>();
gửi bởi son0nline
T.Năm 25/01/2018 11:09 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Setfocus item listView ?
Trả lời: 2
Xem: 412

Re: Setfocus item listView ?

theo mình hiểu thì listView1.Items[0].Selected = true; chỉ là đặt cho item đầu tiên của listview có trạng thái là select thôi
còn muốn cho fous thì bạn cần thêm listView1.Focus(); vào sau
hoặc đơn giản hơn thì bạn set lại tabIndex cho listview1 thành item đầu tiên được focus trên form
gửi bởi son0nline
T.Năm 16/07/2015 4:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy tiêu đề web mà không qua webbrowser VB.NET
Trả lời: 3
Xem: 655

Re: Lấy tiêu đề web mà không qua webbrowser VB.NET

thay bằng

Mã: Chọn hết

Dim wc As New WebClient()
chứ bạn và import namespace System.net nữa
gửi bởi son0nline
T.Ba 14/07/2015 3:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy tiêu đề web mà không qua webbrowser VB.NET
Trả lời: 3
Xem: 655

Re: Lấy tiêu đề web mà không qua webbrowser VB.NET

WebClient wc = new WebClient(); wc.Encoding = Encoding.UTF8; wc.Headers.Add("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"); wc.Headers.Add("User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0"); wc.Headers.Add("Accept: text/html,applicat...
gửi bởi son0nline
T.Sáu 29/05/2015 2:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lấy lại mặc định Menu Build trong VS 2005 ?
Trả lời: 1
Xem: 363

Re: Lấy lại mặc định Menu Build trong VS 2005 ?

bạn vào menu tool chọn "import and export settings" chọn tiếp "Reset all settings"
gửi bởi son0nline
T.Sáu 17/04/2015 4:07 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Mừng clbvb chuyển nhà thành công
Trả lời: 4
Xem: 1273

Re: Mừng clbvb chuyển nhà thành công

chuyển nhà ạ? thế mà cháu tưởng bị làm sao mấy hôm không vào được
gửi bởi son0nline
T.Ba 30/12/2014 2:54 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin hướng dẫn tạo nút copy file trên vb
Trả lời: 2
Xem: 715

Re: Xin hướng dẫn tạo nút copy file trên vb

theo mình hiểu ý bạn diễn đạt thì bạn nên dùng SaveFileDialog

code không được chuẩn lắm nhưng đại khái thế vì ko quen viết VB
[vbnet] Dim sv As SaveFileDialog = New SaveFileDialog()
sv.ShowDialog()
FileSystem.FileCopy("xxxList.txt", sv.FileName)[/vbnet]
gửi bởi son0nline
T.Ba 30/12/2014 2:45 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần giúp giải thuật về so sánh chuỗi của đối tượng
Trả lời: 2
Xem: 654

Re: Cần giúp giải thuật về so sánh chuỗi của đối tượng

mình chưa hiểu rõ ý định của bạn là gì có thể nói rõ lại được ko?
gửi bởi son0nline
T.Ba 30/12/2014 2:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [help] Về C#
Trả lời: 1
Xem: 396

Re: [help] Về C#

thứ nhất bạn nên sửa lại tiêu đề nếu không muốn bài viết bị xóa thứ hai tất cả nhưng đoạn gọi form lỗi đều là vì form có tham số truyền vào nhưng bạn ko truyền. thêm số theo mình thấy đều là biến sqlconnection hướng sửa đơn giản thì chỉ cần truyền tham số vào thôi VD: [csharp]lamviecfrm frm00 = new ...
gửi bởi son0nline
T.Sáu 19/09/2014 3:25 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sai câu lệnh SQL .Mong được giúp đỡ ^^
Trả lời: 3
Xem: 653

Re: Sai câu lệnh SQL .Mong được giúp đỡ ^^

Mình không hiểu cấu trúc bảng của bạn và cũng không hiểu bạn định select cái gì nhưng nhìn lại cấu sql ban đầu của bạn có phải bạn định gán sum(thgco) cho @ThuThang không? (nếu đúng thế thì nói luông là không làm như thế được) Exec string trong sql nó như một query khác không liên kết với query hiện...
gửi bởi son0nline
T.Sáu 19/09/2014 11:26 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Sai câu lệnh SQL .Mong được giúp đỡ ^^
Trả lời: 3
Xem: 653

Re: Sai câu lệnh SQL .Mong được giúp đỡ ^^

biến @ThuThang của bạn đăng là kiểu numeric phải convert sang char rồi mới ghép chuỗi được
[sql]set @StrSql1 = 'select '+CONVERT(nvarchar(20),ISNULL(@ThuThang,0))+ '= sum(thgco)....."[/sql]
gửi bởi son0nline
T.Sáu 29/08/2014 5:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Đăng ký mở file bằng phần mềm
Trả lời: 4
Xem: 580

Re: Đăng ký mở file bằng phần mềm

dòng

Mã: Chọn hết

My.Computer.Registry.ClassesRoot.CreateSubKey(AppName & "\DefaultIcon").SetValue("", Chr(34) & Application.ExecutablePath & Chr(34))

là set icon
gửi bởi son0nline
CN 08/06/2014 9:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm sao để bỏ thông báo Alert javasript trong webbrowser
Trả lời: 0
Xem: 424

Làm sao để bỏ thông báo Alert javasript trong webbrowser

mình có làm cái tự động đăng nhập web bằng webbrowser control nhưng gặp 1 trường hợp là sau khi đăng nhập thành công web site đó có thông báo = 1 alert và webbrowser control hiển thị một dialog thông báo phải nhấn vào ok mới dùng tiếp được có cách nào bỏ thông báo đó không? nó không phải lỗi javascr...
gửi bởi son0nline
T.Ba 20/05/2014 8:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hỏi về Regular
Trả lời: 1
Xem: 393

Re: Hỏi về Regular

http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?p=2365

đoạn

Mã: Chọn hết

"href=""[^""]+"""

là để lấy ra chuỗi

Mã: Chọn hết

href=""./styles/prosilver/theme/print.css""
gửi bởi son0nline
T.Sáu 25/04/2014 5:12 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin hỏi cách tạo alert như trên windows 8
Trả lời: 2
Xem: 773

Xin hỏi cách tạo alert như trên windows 8

Chào mọi người mình thấy bản mới nhất của Unikey có cái alert này hay quá

Hình ảnh
(ko biết tên chính thức của nó là gì để tìm trên mạng)
ai biết cách tạo chỉ cho mình với
xin cảm ơn!
gửi bởi son0nline
T.Bảy 22/03/2014 1:51 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo file txt ở lần chạy đầu tiên của chương trình
Trả lời: 5
Xem: 619

Re: Tạo file txt ở lần chạy đầu tiên của chương trình

[vbnet]FileOpen(1, "e:\CSVFile.txt", OpenMode.Output)
For index = 1 To 10
WriteLine(1, "stt " & index, " Data")
Next
FileClose(1)[/vbnet]
chẳng làm sao cả
không có file thì vb nó sẽ tự sinh ra file mới
gửi bởi son0nline
T.Ba 28/01/2014 4:46 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hook chặn sự kiện click chuột
Trả lời: 3
Xem: 552

Re: Hook chặn sự kiện click chuột

Như vậy có nghĩa là có thể chặn được phải không?
Mình có tìm mãi rồi nhưng toàn thấy dạy bắt sự kiện thôi :(( còn chặn nó lại thì chẳn thấy ai nói đến
Mình đang băn khoăn không biết có chặn được ko hay chỉ chèn thêm vào được thôi
Mong ai đó chỉ mình một cái đầu mối gì đó để tìm tiếp.
gửi bởi son0nline
T.Hai 27/01/2014 5:23 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Hook chặn sự kiện click chuột
Trả lời: 3
Xem: 552

Re: Hook chặn sự kiện click chuột

Vụ này có vẻ căng nhỉ
gửi bởi son0nline
T.Sáu 24/01/2014 11:13 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: vô hiệu hóa focus của 1 form
Trả lời: 3
Xem: 641

Re: vô hiệu hóa focus của 1 form

sau khi gọi frm2.show thì gọi
[vbnet]
Me.Activate()
[/vbnet]
thử xem
gửi bởi son0nline
T.Sáu 24/01/2014 11:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: vấn đề form đăng nhập kết nối SQL trên VB
Trả lời: 5
Xem: 662

Re: vấn đề form đăng nhập kết nối SQL trên VB

thử xem lại chuỗi kết nối xem đã lấy được dữ liệu chưa
có thể thử đơn giản bằng cách thêm messagebox vào đoạn catch như sau
[vbnet]Catch ex As Exception
MessageBox.Show("không kết nối được csdl")
End Try[/vbnet]

Chọn tìm kiếm nâng cao