• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 164 matches

by thuccads
Thu 24/03/2011 12:49 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Offline CLB VB vào tháng 3-2011 ( Hà Nội - Update Ảnh)
Replies: 41
Views: 8585

Re: Offline CLB VB vào tháng 3-2011 ( Hà Nội )

Hôm nào buzz tôi phát!
by thuccads
Sun 13/03/2011 8:49 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: [HỎI]: kết nối, ghi data vào database *.mdf ?
Replies: 4
Views: 1589

Re: [HỎI]: kết nối, ghi data vào database *.mdf ?

Học code cơ bản đi bạn, tôi thấy bạn mới bắt đầu làm quen. Học kiểu bạn chắc mấy ông viết sách và trường học đóng cửa hết.
by thuccads
Sun 13/03/2011 8:23 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Offline CLB VB vào tháng 3-2011 ( Hà Nội - Update Ảnh)
Replies: 41
Views: 8585

Re: Offline CLB VB vào tháng 3-2011 ( Hà Nội )

Hơ tui bỏ code nên lâu chưa vào 4r, hôm nay thấy có vụ hay hay cho tui tham gia với, ae thống nhất ngày nào pm cho thuccads với : 0936087111. Thanks
by thuccads
Thu 30/09/2010 10:41 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Tổ chức dữ liệu và load lên listview theo dạng treeview?
Replies: 4
Views: 1377

Re: Tổ chức dữ liệu và load lên listview theo dạng treeview?

[sql]SELECT MaTK, Space((BacTK-1)*5)+TenTK as TenTK From dmTaikhoan ORDER BY MaTK[/sql]
Chú ý khi làm như vậy mà cập nhật số liệu phải xóa dấu trắng đi trước.
by thuccads
Tue 28/09/2010 2:18 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vài câu hỏi khi mới bắt đầu học VB.Net console Application
Replies: 1
Views: 882

Re: Vài câu hỏi khi mới bắt đầu học VB.Net console Applicati

Bạn phải triệu gọi hàm này trong Main() như sau : [vbnet] Sub Main() Console.Write(PTB2(20, -30, 10)) Console.ReadLine() End Sub[/vbnet] Ở đây bạn phải có hàm ReadLine() để xem kết quả trên màn hình (Giống như trong c, c++ và các ngôn ngữ lập trình trên DOS) Ngoài ra bạn phải sửa lại các giá trị trả...
by thuccads
Tue 28/09/2010 10:39 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Merge Columns trong C#
Replies: 4
Views: 1659

Re: Merge Columns trong C#

Tôi nghĩ nếu làm việc này bằng DatagridView khá phức tạp, bạn tham khảo ở đây xem :
http://social.msdn.microsoft.com/forums ... c4f63371d/
by thuccads
Mon 27/09/2010 4:21 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: cách đọc và so sánh 02 table ?
Replies: 5
Views: 1129

Re: cách đọc và so sánh 02 table ?

Tôi thấy bạn này có những câu hỏi và tình huống giống bạn ngocvinh thì phải. >:)
by thuccads
Sat 25/09/2010 8:33 am
Forum: Giao lưu
Topic: Chia tay những người bạn
Replies: 5
Views: 1775

Re: Chia tay những người bạn

Chắc tại mình già rồi nên khó tính mà không nhận ra :D .
by thuccads
Fri 24/09/2010 12:36 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Sinh nhật! (New version)
Replies: 610
Views: 122433

Re: Sinh nhật! (New version)

cảm ơn tungcan5diop. Đợt này chuyển công tác êm xuôi chắc cũng tính :D .
by thuccads
Fri 24/09/2010 9:44 am
Forum: Giao lưu
Topic: Chia tay những người bạn
Replies: 5
Views: 1775

Re: Chi tay những người bạn

:( mới chia tay người iu...mới, giờ già rồi kiếm vợ khó quá hjx.
by thuccads
Thu 23/09/2010 4:19 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Chia tay những người bạn
Replies: 5
Views: 1775

Chia tay những người bạn

Lại chia tay những người bạn và đi tìm công việc mới. Không biết nên vui hay buồn? Lý do thật đơn giản : Không hợp nhau trong công việc!
by thuccads
Thu 23/09/2010 2:53 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi thường gặp dành cho các bạn mới làm quen VB.NET
Replies: 539
Views: 67607

Re: Các câu hỏi thường gặp dành cho các bạn mới làm quen VB.

Code đơn giản vậy thôi :
[vbnet]For Each drive_info As DriveInfo In DriveInfo.GetDrives()
If drive_info.DriveType = DriveType.Fixed Then
MsgBox(drive_info.Name + ":"+drive_info.TotalFreeSpace.ToString + vbCrLf)
End If
Next drive_info[/vbnet]
by thuccads
Wed 22/09/2010 1:48 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Xin hỏi về phần mềm lấy ảnh dấu vân tay
Replies: 4
Views: 2678

Re: Xin hỏi về phần mềm lấy ảnh dấu vân tay

Tôt nhất là mua phần mềm của nó thôi. Bạn (tôi đoán là không làm được) hoặc nếu thuê một công ty thứ hai viết phần mềm thì giá cả chắc cũng không có thấp hơn :D .
by thuccads
Wed 22/09/2010 11:50 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các câu hỏi thường gặp dành cho các bạn mới làm quen VB.NET
Replies: 539
Views: 67607

Re: Xin hỏi về lệnh kiểm tra thư mục rổng ?

[vbnet] Dim dirName As New DirectoryInfo("D:\DRIVER\") Dim subDir() As IO.DirectoryInfo = dirName.GetDirectories Dim subDir1() As IO.FileInfo = dirName.GetFiles If subDir.Length > 0 Or subDir1.Length > 0 Then MsgBox("Not empty") Else MsgBox("Empty") End If[/vbnet]
by thuccads
Wed 22/09/2010 11:10 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin hỏi cách chuyển đổi từ listview sang dataset
Replies: 10
Views: 3171

Re: Xin hỏi cách chuyển đổi từ listview sang dataset

Nó có thể chứa các đối tượng khách ngoài datatable, ví như relation..
by thuccads
Tue 21/09/2010 2:33 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Sinh nhật! (New version)
Replies: 610
Views: 122433

Re: Sinh nhật! (New version)

Mọi người chúc mừng mà không thấy hai cụ thân chủ đâu cả nhỉ?
by thuccads
Tue 21/09/2010 11:49 am
Forum: Giao lưu
Topic: Trò chơi số đơn vị
Replies: 8
Views: 2421

Re: Trò chơi số đơn vị

Cái này tui thấy cũng hay hay vậy mà không thấy có bạn nào góp vui nhỉ?
by thuccads
Tue 21/09/2010 11:47 am
Forum: Giao lưu
Topic: Trò chơi số đơn vị
Replies: 8
Views: 2421

Re: Trò chơi số đơn vị

91+91+*91+*99*+99*+99*+9-.
Cái này có đáp án gọn hơn nhiều nhưng tui thấy dãy số này đẹp. Tối về chơi...đề đại bạch thủ 91, 99 >:) .
by thuccads
Tue 21/09/2010 10:20 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi cập nhật dữ liệu trong form thay đồi mật khẩu
Replies: 9
Views: 2148

Re: Lỗi cập nhật dữ liệu trong form thay đồi mật khẩu

Bạn khai báo một biến toàn cục rồi gán bằng user.

Go to advanced search