• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 969 kết quả

gửi bởi bangnhatquang68
T.Bảy 20/07/2013 10:26 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lọc bỏ mẫu tin trùng trong acess
Trả lời: 2
Xem: 447

Lọc bỏ mẫu tin trùng trong acess

http://www.caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=27189 Cũng như bạn QUANITGROBEST nhưng mình dùng acess các trường kiểu memo Mình muốn select những giá trị trùng lặp sử dụng sql để đưa lên gridview rồi quyết định có nên xóa trùng hay không Mình thử nhưng SELECT Col_Cauhoi FROM tbl_Question GR...
gửi bởi bangnhatquang68
T.Năm 11/04/2013 7:08 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Truyền nội dung text từ dự án này sang dự án khác???
Trả lời: 4
Xem: 502

Re: Truyền nội dung text từ dự án này sang dự án khácjQuery1

Dùng chung cơ sở dữ liệu và bind dữ liệu lên textbox.
gửi bởi bangnhatquang68
CN 06/01/2013 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo menu ngang trong VB.NET
Trả lời: 12
Xem: 1104

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
gửi bởi bangnhatquang68
CN 06/01/2013 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo menu ngang trong VB.NET
Trả lời: 12
Xem: 1104

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
gửi bởi bangnhatquang68
CN 06/01/2013 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo menu ngang trong VB.NET
Trả lời: 12
Xem: 1104

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
gửi bởi bangnhatquang68
CN 06/01/2013 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo menu ngang trong VB.NET
Trả lời: 12
Xem: 1104

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
gửi bởi bangnhatquang68
CN 06/01/2013 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo menu ngang trong VB.NET
Trả lời: 12
Xem: 1104

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
gửi bởi bangnhatquang68
CN 06/01/2013 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo menu ngang trong VB.NET
Trả lời: 12
Xem: 1104

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
gửi bởi bangnhatquang68
CN 06/01/2013 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo menu ngang trong VB.NET
Trả lời: 12
Xem: 1104

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
gửi bởi bangnhatquang68
CN 06/01/2013 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo menu ngang trong VB.NET
Trả lời: 12
Xem: 1104

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
gửi bởi bangnhatquang68
CN 06/01/2013 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo menu ngang trong VB.NET
Trả lời: 12
Xem: 1104

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
gửi bởi bangnhatquang68
CN 06/01/2013 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo menu ngang trong VB.NET
Trả lời: 12
Xem: 1104

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
gửi bởi bangnhatquang68
CN 06/01/2013 10:02 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Tạo menu ngang trong VB.NET
Trả lời: 12
Xem: 1104

Re: Tạo menu ngang trong VB.NET

Có set thuộc tính properties đó, mò đi cho nhớ nhé! (mình quên zòi)
Hình như là chỗ : left,right,top, botom, ( tìm đi nhé)
gửi bởi bangnhatquang68
T.Sáu 14/12/2012 9:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp code kết thúc 1 Private Sub luu_ItemClick
Trả lời: 8
Xem: 667

Re: Nhờ giúp code kết thúc 1 Private Sub luu_ItemClick

Hàm trả giá trị còn thủ tục ko trả giá trị
gửi bởi bangnhatquang68
T.Sáu 14/12/2012 9:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp code kết thúc 1 Private Sub luu_ItemClick
Trả lời: 8
Xem: 667

Re: Nhờ giúp code kết thúc 1 Private Sub luu_ItemClick

Hàm trả giá trị còn thủ tục ko trả giá trị
gửi bởi bangnhatquang68
T.Hai 26/11/2012 6:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Ngày tháng chuẩn theo múi giờ không phụ thuộc vào máy tính
Trả lời: 8
Xem: 1116

Re: Ngày tháng chuẩn theo múi giờ không phụ thuộc vào máy tí

(Coi bộ đang viết time try nhưng sợ người ta đổi thời gian đây mà :D) -Muốn để user không thay đổi thời gian thì bắt buộc phải connect internet . - Check time từ sever [vbnet] Public Function gettime(Optional utc As Boolean) As String '//Get current time from internet time server '//by jimmyzs Dim S...
gửi bởi bangnhatquang68
T.Tư 31/10/2012 7:50 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: tiger86love102 lấy vợ !
Trả lời: 13
Xem: 1903

Re: tiger86love102 lấy vợ !

:D mừng hạnh phúc double "cọp". đẹp nhỉ!
gửi bởi bangnhatquang68
CN 21/10/2012 1:01 pm
Chuyên mục: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Chủ đề: [Thảo luận] Tính diện tích đa giác bất kỳ
Trả lời: 28
Xem: 10567

Re: [Thảo luận] Tính diện tích đa giác bất kỳ

:D
Nếu có tọa độ thì tính tích phân vùng của nó :D

Chọn tìm kiếm nâng cao