• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1837 kết quả

gửi bởi clarkkent
T.Ba 29/09/2009 12:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Đưa icon vào trong listbox
Trả lời: 1
Xem: 634

Re: Đưa icon vào trong listbox

xài listview
gửi bởi clarkkent
T.Ba 29/09/2009 12:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Chức năng menu dính vào nhau trong VB6
Trả lời: 9
Xem: 1731

Re: Chức năng menu dính vào nhau trong VB6

vậy lúc chạy thì sao?
gửi bởi clarkkent
T.Ba 29/09/2009 8:14 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Viết câu lệnh delete như thế nào?
Trả lời: 5
Xem: 1577

Re: Viết câu lệnh delete như thế nào?

Mã: Chọn hết

  1. Kill "C:\Program Files\TeamViewer\Version4\License.txt"
gửi bởi clarkkent
CN 27/09/2009 2:37 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm Screen saver
Trả lời: 13
Xem: 1473

Re: Làm Screen saver

bạn test đi rồi sẽ biết ngay
gửi bởi clarkkent
T.Bảy 26/09/2009 6:21 pm
Chuyên mục: Công cụ - Tiện ích
Chủ đề: Lock Window: Cấm mở cửa sổ ứng dụng bất kỳ
Trả lời: 16
Xem: 4668

Re: Lock Window: Cấm mở cửa sổ ứng dụng bất kỳ

scvg.longhaitac đã viết:@thuongall
chương trình này có mã nguồn mở không vậy hả bạn ơi ? chia sẽ cho mọi người học hỏi với ^^

thì như a Thương nói, tìm title cửa sổ ròi close nó lại :|
gửi bởi clarkkent
T.Bảy 26/09/2009 6:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Chuyển mã màu từ Dec sang Hex.Help!
Trả lời: 4
Xem: 1593

Re: Chuyển mã màu từ Dec sang Hex.Help!

ví dụ màu nào?
gửi bởi clarkkent
T.Bảy 26/09/2009 6:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Đặt giá trị mặc định cho Combobox
Trả lời: 7
Xem: 7443

Re: Đặt giá trị mật định cho Combobox

ngắn hơn

Mã: Chọn hết

  1. Combo1.Text = "a"
gửi bởi clarkkent
T.Bảy 26/09/2009 12:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi khi viết phần mềm download file
Trả lời: 7
Xem: 1548

Re: Lỗi khi viết phần mềm download file

        private void web_DownloadProgressChanged(object sender, DownloadProgressChangedEventArgs e)     {         this.progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;         this.label2.Text = e.ProgressPercentage.ToString() + " %";     }         public event Downloa...
gửi bởi clarkkent
T.Bảy 26/09/2009 11:00 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [vb.net] Kiểm tra url
Trả lời: 2
Xem: 991

Re: [vb.net] Kiểm tra url

Imports System.Net    Function ckURL(ByVal url As String) As Boolean        Try            Dim req As HttpWebRequest            req = WebRequest.Create(url)         &nb...
gửi bởi clarkkent
T.Bảy 26/09/2009 9:07 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: ai chỉ giùm cách gọi lại 1 code đã được viết trước đó ko??
Trả lời: 12
Xem: 3038

Re: ai chỉ giùm cách gọi lại 1 code đã được viết trước đó ko??

   Sub setButtonProperties(ByVal bt As Button)        bt.BackColor = Color.Yellow        Dim f As New Font("tahoma", 20, FontStyle.Bold)        bt.Font = f        '...vân vân và vân v...
gửi bởi clarkkent
T.Bảy 26/09/2009 8:57 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: tính số ngày trong tháng khi biết tháng và năm
Trả lời: 9
Xem: 7674

Re: tính số ngày trong tháng khi biết tháng và năm

em chưa hiểu ý của anh clarkkent cho lắm. anh có thể giải thích rõ hơn được không ạ. chân thành cám ơn. thì bạn thử        MsgBox(iSoNgayTrongThang(9, 2009))  xem là thay vì bạn gõ cả đống code trên, ta có sẵn hàm Date.DaysInMonth( year , month ) rồi đoạn co...
gửi bởi clarkkent
T.Sáu 25/09/2009 5:30 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: tính số ngày trong tháng khi biết tháng và năm
Trả lời: 9
Xem: 7674

Re: tính số ngày trong tháng khi biết tháng và năm

Mã: Chọn hết

  1.    Function iSoNgayTrongThang(ByVal iThang As Integer, ByVal iNam As Integer) As Integer
  2.         Return Date.DaysInMonth(iNam, iThang)
  3.     End Function
gửi bởi clarkkent
T.Năm 24/09/2009 2:02 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: exe chỉ chạy trong thư mục nhất định
Trả lời: 5
Xem: 1318

Re: exe chỉ chạy trong thư mục nhất định

share file đó cho người khác chạy có được không Huynh.Nhỡ thư mục đó của người khác nằm ở chỗ khác thì sao. tùy bạn quy định như thế nào mới được mở, ví dụ nếu ứng dụng nằm ở thư mục C:\phanmem thì mới cho chạy Private Sub Form_Load()If App.Path <> "C:\phanmem" Then EndEnd Sub
gửi bởi clarkkent
T.Năm 24/09/2009 1:28 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: exe chỉ chạy trong thư mục nhất định
Trả lời: 5
Xem: 1318

Re: exe chỉ chạy trong thư mục nhất định

lúc chạy kiểm tra Path của nó

Mã: Chọn hết

  1. MsgBox (App.Path)
gửi bởi clarkkent
T.Tư 23/09/2009 4:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: not a valid password
Trả lời: 3
Xem: 1185

Re: not a valid password

mình tìm đỏ con mắt trong 4rum rùi và làm theo mà sao nó vẫn cứ như vậy. mong các bác hỗ trợ giùm. Data1.mdb mình đã tạo Pass trong Access. và mình gọi trong code VB là thế này.thì báo lỗi Not... dim db as database Set db = OpenDatabase(App.Path & "\Data1.MDB", , , Pwd = taoday) thử d...
gửi bởi clarkkent
T.Tư 23/09/2009 9:49 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Nhật Ký Thành Viên
Trả lời: 1221
Xem: 139314

Re: Nhật Ký Thành Viên

chúc Lan đi vui vẽ...
gửi bởi clarkkent
T.Tư 23/09/2009 8:51 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cần code download file mà link không trực tiếp
Trả lời: 9
Xem: 2687

Re: Cần code download file mà link không trực tiếp

ko! mình mới test thử thôi, vẫn chưa làm được :|

Chọn tìm kiếm nâng cao