Search found 1837 matches

by clarkkent
Tue 29/09/2009 8:14 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Viết câu lệnh delete như thế nào?
Replies: 5
Views: 2003

Re: Viết câu lệnh delete như thế nào?

Code: Select all

Kill "C:\Program Files\TeamViewer\Version4\License.txt"
by clarkkent
Sun 27/09/2009 2:37 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Làm Screen saver
Replies: 13
Views: 2192

Re: Làm Screen saver

bạn test đi rồi sẽ biết ngay
by clarkkent
Sat 26/09/2009 6:21 pm
Forum: Công cụ - Tiện ích
Topic: Lock Window: Cấm mở cửa sổ ứng dụng bất kỳ
Replies: 16
Views: 5524

Re: Lock Window: Cấm mở cửa sổ ứng dụng bất kỳ

scvg.longhaitac wrote:@thuongall
chương trình này có mã nguồn mở không vậy hả bạn ơi ? chia sẽ cho mọi người học hỏi với ^^
thì như a Thương nói, tìm title cửa sổ ròi close nó lại :|
by clarkkent
Sat 26/09/2009 12:40 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi khi viết phần mềm download file
Replies: 7
Views: 2024

Re: Lỗi khi viết phần mềm download file

        private void web_DownloadProgressChanged(object sender, DownloadProgressChangedEventArgs e)     {         this.progressBar1.Value = e.ProgressPercentage;         this.label2.Text = e.ProgressPercentage.ToString() + " %";     }         public event DownloadProgressChangedEventHandl...
by clarkkent
Sat 26/09/2009 11:00 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: [vb.net] Kiểm tra url
Replies: 2
Views: 1255

Re: [vb.net] Kiểm tra url

Imports System.Net    Function ckURL(ByVal url As String) As Boolean        Try            Dim req As HttpWebRequest            req = WebRequest.Create(url)             Dim rsp As HttpWebResponse = req.GetResponse()             If (rsp.StatusCode = HttpStatusCode.OK) Then                Return True...
by clarkkent
Sat 26/09/2009 9:07 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: ai chỉ giùm cách gọi lại 1 code đã được viết trước đó ko??
Replies: 12
Views: 3771

Re: ai chỉ giùm cách gọi lại 1 code đã được viết trước đó ko??

   Sub setButtonProperties(ByVal bt As Button)        bt.BackColor = Color.Yellow        Dim f As New Font("tahoma", 20, FontStyle.Bold)        bt.Font = f        '...vân vân và vân vân :|    End Sub     'ví dụ    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System....
by clarkkent
Sat 26/09/2009 8:57 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: tính số ngày trong tháng khi biết tháng và năm
Replies: 9
Views: 8807

Re: tính số ngày trong tháng khi biết tháng và năm

em chưa hiểu ý của anh clarkkent cho lắm. anh có thể giải thích rõ hơn được không ạ. chân thành cám ơn. thì bạn thử        MsgBox(iSoNgayTrongThang(9, 2009))  xem là thay vì bạn gõ cả đống code trên, ta có sẵn hàm Date.DaysInMonth( year , month ) rồi đoạn code của bạn chủ yếu để tham khảo cách tính...
by clarkkent
Fri 25/09/2009 5:30 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: tính số ngày trong tháng khi biết tháng và năm
Replies: 9
Views: 8807

Re: tính số ngày trong tháng khi biết tháng và năm

Code: Select all

    Function iSoNgayTrongThang(ByVal iThang As Integer, ByVal iNam As Integer) As Integer        Return Date.DaysInMonth(iNam, iThang)    End Function
by clarkkent
Thu 24/09/2009 2:02 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: exe chỉ chạy trong thư mục nhất định
Replies: 5
Views: 1776

Re: exe chỉ chạy trong thư mục nhất định

_Mr.Bill_ wrote:share file đó cho người khác chạy có được không Huynh.Nhỡ thư mục đó của người khác nằm ở chỗ khác thì sao.
tùy bạn quy định như thế nào mới được mở, ví dụ nếu ứng dụng nằm ở thư mục C:\phanmem thì mới cho chạy

Code: Select all

Private Sub Form_Load()If App.Path <> "C:\phanmem" Then EndEnd Sub
by clarkkent
Thu 24/09/2009 1:28 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: exe chỉ chạy trong thư mục nhất định
Replies: 5
Views: 1776

Re: exe chỉ chạy trong thư mục nhất định

lúc chạy kiểm tra Path của nó

Code: Select all

MsgBox (App.Path)
by clarkkent
Wed 23/09/2009 4:07 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: not a valid password
Replies: 3
Views: 1533

Re: not a valid password

mình tìm đỏ con mắt trong 4rum rùi và làm theo mà sao nó vẫn cứ như vậy. mong các bác hỗ trợ giùm. Data1.mdb mình đã tạo Pass trong Access. và mình gọi trong code VB là thế này.thì báo lỗi Not... dim db as database Set db = OpenDatabase(App.Path & "\Data1.MDB", , , Pwd = taoday) thử d...
by clarkkent
Wed 23/09/2009 9:49 am
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 184885

Re: Nhật Ký Thành Viên

chúc Lan đi vui vẽ...
by clarkkent
Wed 23/09/2009 8:51 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần code download file mà link không trực tiếp
Replies: 9
Views: 3310

Re: Cần code download file mà link không trực tiếp

ko! mình mới test thử thôi, vẫn chưa làm được :|

Go to advanced search