• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 18 matches

by Pherotao
Wed 13/12/2017 12:57 am
Forum: [VB] Chuỗi và Thời gian
Topic: Đổi Vni sang Uni
Replies: 3
Views: 7215

Re: Đổi Vni sang Uni

Code này bị lỗi anh Phú ơi. Cụ thể anh gõ chữ "Đơn Hàng" nó không hiển thị đủ. Nhờ a xem lại giúp ạ!
by Pherotao
Mon 04/12/2017 11:05 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: MainForm - SubForm (thao tác với nút KHÔNG)
Replies: 1
Views: 668

Re: MainForm - SubForm (thao tác với nút KHÔNG)

Ai đó đã xem qua xin giúp dùm được không ạ???!!!

Anh Điều hành viên: tungblt ơi! Có thể trả lời giúp bài viết của e được không ạ.
by Pherotao
Mon 04/12/2017 12:23 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: MainForm - SubForm (thao tác với nút KHÔNG)
Replies: 1
Views: 668

MainForm - SubForm (thao tác với nút KHÔNG)

Chào mọi người! Tôi có MainForn Hóa Đơn NX (F_HoaDon_NX), trong đó tôi có nhúng 1 SubForm Hàng Hóa NX (sub_HangHoa_NX) và các nút lệnh: THÊM, SỬA, XÓA, GHI, KHÔNG. Mỗi hóa đơn mua hàng (mainForm) sẽ có rất nhiều mặt hàng trên đó (subForm). Trong quá trình nhập, tôi không muốn lưu các dữ liệu đã nhập...
by Pherotao
Wed 22/11/2017 11:40 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Lưu/Xóa Dữ liệu trên mainForm và subForm
Replies: 0
Views: 788

Lưu/Xóa Dữ liệu trên mainForm và subForm

Xin chào các bạn trên diễn đàn! Tôi có 2 yêu cầunhỏ nhờ các bạn xem xét giúp đỡ: 1. Tôi có 1 mainform và 1 subform dữ liệu. Tôi muốn ngăn mainform lưu dữ liệu khi subform bị rỗng (vd: mainform Hóa Đơn (khóa chính: MAHD, subform Nhập Hàng (khóa phụ: MAHD))). Tôi có thiết kế nút "Thêm" và nú...
by Pherotao
Tue 07/11/2017 5:40 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Số Hóa Đơn Tăng Dần Theo Ngày
Replies: 0
Views: 736

Số Hóa Đơn Tăng Dần Theo Ngày

Số Hóa Đơn phải tăng dần theo ngày trong Access. Ví dụ: - Tháng 10, có PHIẾU NHẬP phát sinh: + ngày 03, có 05 phiếu: 'N 2017 10 03 001', 'N 2017 10 03 002', 'N 2017 10 03 003', 'N 2017 10 03 004', 'N 2017 10 03 005'; + ngày 13 có 03 phiếu: 'N 2017 10 13 001', 'N 2017 10 13 002', 'N 2017 10 13 003'; ...
by Pherotao
Thu 03/11/2016 12:36 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Tạo Mã hàng hóa theo nhóm với số thứ tự tăng dần
Replies: 3
Views: 969

Re: Tạo Mã hàng hóa theo nhóm với số thứ tự tăng dần

... Dim MaHHMax as string MaHHMax = Dmax("MaHH","tblHangHoa") txtMaHH = cmbMaNhom & Val(Right(MaHHMax,4))+1 ... Cám ơn bạn. Nhưng ko ổn bạn ơi. Nhờ bạn đọc kỹ nội dung bài của mình gồm 2 table: T-Nhóm hàng (khóa chính là Mã Nhóm), T-Hàng Hóa (khóa chính là Mã hàng). Mình đã ...
by Pherotao
Wed 02/11/2016 1:06 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Tạo Mã hàng hóa theo nhóm với số thứ tự tăng dần
Replies: 3
Views: 969

Tạo Mã hàng hóa theo nhóm với số thứ tự tăng dần

Các bạn cho mình hỏi: mình có một file access về quản lí hàng hóa. Vì trong kho có nhiều nhóm hàng, mà mỗi nhóm lại có nhiều mặt hàng. - VD: Mình có tất cả 4 nhóm hàng: T-NhómHàng (MaNhom, TenNhom)    + Thuốc lá (TL),    + Kem Đánh răng (KR),    + Bánh Kẹo (BK),    + Nước Giải khát (NN), - Sau đó mì...
by Pherotao
Wed 02/11/2016 1:05 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Tạo Mã hàng hóa theo nhóm với số thứ tự tăng dần
Replies: 1
Views: 1091

Tạo Mã hàng hóa theo nhóm với số thứ tự tăng dần

Các bạn cho mình hỏi: mình có một file access về quản lí hàng hóa. Vì trong kho có nhiều nhóm hàng, mà mỗi nhóm lại có nhiều mặt hàng. - VD: Mình có tất cả 4 nhóm hàng: T-NhómHàng (MaNhom, TenNhom)    + Thuốc lá (TL),    + Kem Đánh răng (KR),    + Bánh Kẹo (BK),    + Nước Giải khát (NN), - Sau đó mì...
by Pherotao
Fri 22/01/2010 9:01 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Một vấn đề trong Access
Replies: 6
Views: 2503

Re: Một vấn đề trong Access

Xin các cao thủ trên diễn đàn ra tay chỉ giao cho! Thật tình em rất cần sự giúp đỡ!
by Pherotao
Wed 20/01/2010 10:22 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Một vấn đề trong Access
Replies: 6
Views: 2503

Re: Một vấn đề trong Access

Trường MaGd trong table1 có được trùng không ? Bạn nói khi kết hôn sẽ apply masogd mới vào table2 cho 2 người , vậy có nghĩa là sẽ có 2 bản ghi mới có cùng 1 masogd, nhưng bạn lại nói không thể trùng vì đã đặt khóa chính ? MaGD (Mã Giáo Dân) của Table1 và Table2 không được trùng nhau. Như đã nói, T...
by Pherotao
Sun 17/01/2010 10:13 am
Forum: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Topic: Class chuyển đổi Dương lịch <--> Âm lịch
Replies: 23
Views: 17263

Re: Class chuyển đổi Dương lịch <--> Âm lịch

Rất cảm ơn Kasper. Ah, tiện thể anh xem các bài viết của tôi về Access và góp ý giùm! Từ khi tiếp xúc mvt đến nay, tôi chỉ tìm hiểu Access thôi. Cũng muốn học ngôn ngữ C++ lắm, nhưng ko có điều kiện học, với lại ở Sóc Trăng này làm gì có lớp lập trình nào. Thường thì tôi tìm hiểu qua Net, download v...
by Pherotao
Sat 16/01/2010 5:35 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Một vấn đề trong Access
Replies: 6
Views: 2503

Một vấn đề trong Access

Tôi có một chương trình Access về qlí Giáo dân có CSDL như sau: - Table1: T_Giáo Dân (MaGD, Hoten, Gioitinh, Ngay Sinh, HtenCha, HtenMe, MaSoGD). - Table2: T_Hôn Nhân (MaSoGD, MaGDNam, HtenChaNam, HtenMeNam, MaGDNu, HtenChaNu, HtenMeNu, NgayKetHon). + Form1: F_GD (nguồn Table1). + Form2: F_HonNhan (...
by Pherotao
Sat 16/01/2010 5:31 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: tắt mục Show Ask a Question Box trong Access
Replies: 3
Views: 1829

tắt mục Show Ask a Question Box trong Access

Trong Access, Tôi muốn tắt mục Show Ask a Question Box (phía góc trên bên phải <Type a question for help>) mỗi khi mở file Access thì sao? Vì nếu dùng cách thủ công thì mất cả hay khi tôi viết lệnh cho ẩn luôn các nút Max - Minimum - Close và không cho chỉnh sửa. Không lẽ mỗi lần mở, lại quay về thi...
by Pherotao
Thu 14/01/2010 8:45 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Hình nền của Form trong Access
Replies: 3
Views: 4643

Hình nền của Form trong Access

Tôi sử dụng 1 bức hình làm nền cho Form chính (mainForm) ở dạng liên kết (nhằm mục đích làm giảm bớt dung lượng chương trình). Tôi muốn rằng, khi bức hình đó di chuyển ở đâu bất kì (ổ C:, D:, E:), thì Form trong Access vẫn load được tấm hình đó để làm nền. Xin các anh chị tận tình giúp đỡ!
by Pherotao
Thu 14/01/2010 7:59 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Số Thứ Tự Trong Access
Replies: 10
Views: 8121

Re: Số Thứ Tự Trong Access

Private Sub Ghi_Click() Dim so so = DMax("SoTT", "T_SoSach", "Year(Ngay)=Year(TestYear)") If Nz(so, 0) = 0 Then SoTT = "00001" Else SoTT = Right("00000" & CLng(so) + 1, 5) End If Me.MSGDCG = VniToUni("MaSo") & Year(Ngay) & SoTT ...
by Pherotao
Wed 06/01/2010 4:53 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Số Thứ Tự Trong Access
Replies: 10
Views: 8121

Re: Số Thứ Tự Trong Access

Rất cảm ơn anh truongphu da quan tam trả lời! Nhưng em đã làm theo hướng khác và đạt theo ý mình muốn. Như đã nói, em có 1 Table T_SoSach và 1 Form F_NhapSoSach. Table T_SoSach gồm các trường sau: - MaSo, TenSo, TenKH, Ngay, Ghichu. loay hoay làm MaSo hoài không được, em quyết định thêm trường SoTT ...
by Pherotao
Fri 01/01/2010 8:29 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Số Thứ Tự Trong Access
Replies: 10
Views: 8121

Re: Số Thứ Tự Trong Access

Dĩ nhiên số thứ tự của MaSo tôi muốn là chạy từ 0001 --> 9999 rồi! Nhưng ý của tôi, các anh - chị nói chưa rõ lắm. Ý tôi là: Khi nhập trường Ngay(dd/mm/yyyy), thì số thứ tự sẽ theo Year(Ngay) mà tăng SoTT. Tức là tăng theo năm, để đảm bảo vấn đề khóa chính (vì tôi lấy MaSo làm khóa chính mà). Năm 20...
by Pherotao
Tue 29/12/2009 2:40 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Số Thứ Tự Trong Access
Replies: 10
Views: 8121

Số Thứ Tự Trong Access

Xin các anh chị vui lòng cho tôi hỏi một vấn đề thuộc lĩnh vực Access : * Tôi có 1 CSDL gồm 1 Table T_SoSach và 1 Form F_NhapoSach. Table T_SoSach gồm các trường sau: - MaSo, TenSo, TenKH, Ngay, Ghichu. * Tôi muốn rằng: Khi nhập liệu thì sott (cụ thể là trường MaSo) sẽ tự động tăng dần tùy theo năm ...

Go to advanced search