• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 32 matches

by nguyenngocdan
Sat 24/08/2013 5:09 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Cần giúp datbase cho quản lý cafe
Replies: 2
Views: 878

Cần giúp datbase cho quản lý cafe

Các bạn cho mình hỏi cách xây dựng database cho phần mềm quản lý cafe như thế nào cho hợp lý. VD: Khi có khách vào bàn 1 gọi thực đơn: cafe đá, cafe sữa. bàn 2 gọi: cam ép, lipton. vậy các món thức uống này có được lưu xuống datbase hay chỉ lưu tạm và sao khi thanh toán thì thông tin này sẽ mất(chỉ ...
by nguyenngocdan
Tue 26/01/2010 4:23 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Ẩn listview
Replies: 2
Views: 586

Re: Ẩn listview

thanks
by nguyenngocdan
Tue 26/01/2010 2:27 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Ẩn listview
Replies: 2
Views: 586

Ẩn listview

Mình hiển thị dữ liệu bằng listview, bây giờ mình muốn khi form load lên chưa có dữ liệu thì listview này sẽ ẩn đi(hiển thị 1 dòng text chưa có dữ liệu) chứ không hiển thị giao diện listview tróng, mọi người giúp mình. Thanks
by nguyenngocdan
Fri 15/01/2010 1:45 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tự động cập nhật vào textbox
Replies: 3
Views: 1083

Tự động cập nhật vào textbox

Các bạn cho mình hỏi tí. Mình có 1 textbox giá, 1 textbox số lượng, 1 textbox thành tiền. mình muốn khi nhập số lượng và giá xong thì ô textbox tự động hiện ra kết quả(không nhấn button).
by nguyenngocdan
Wed 13/01/2010 8:25 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hiển thị dữ liệu và chọn hình ảnh cho Listview
Replies: 12
Views: 3042

Re: Hiển thị dữ liệu và chọn hình ảnh cho Listview

mình muốn bắt sự kiện các item được dbclick. mình muốn khi dbclick vào từng item thì sẽ lấy ra 1 trường trong csdl. Mình viết nhưng bị lỗi, các bạn xem giúp mình với

Code: Select all

Private Sub lvIcon_DblClick()
       Label1.Caption = lvIcon.SelectedItem.SubItems(1)
End Sub
by nguyenngocdan
Mon 11/01/2010 8:46 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hiển thị dữ liệu và chọn hình ảnh cho Listview
Replies: 12
Views: 3042

Re: Hiển thị dữ liệu và chọn hình ảnh cho Listview

[vb]Public Sub LoadData() On Error Resume Next Dim i As Integer 'Dim rsIcon As New Recordset Set rsIcon = New ADODB.Recordset lvIcon.ListItems.Clear lvList.ListItems.Clear ' sTang: là m?t bi?n l?y d? li?u t? combobox v? trí, b?n có th? xóa nó di cung du?c rsIcon.CursorLocation = adUseClient ''''''''...
by nguyenngocdan
Mon 11/01/2010 8:07 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hiển thị dữ liệu và chọn hình ảnh cho Listview
Replies: 12
Views: 3042

Re: Hiển thị dữ liệu và chọn hình ảnh cho Listview

Bạn share cho minh vidu cụ thể đi bạn. mình mới làm nên còn nhiều khó khăn.
by nguyenngocdan
Sun 10/01/2010 7:59 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hiển thị dữ liệu và chọn hình ảnh cho Listview
Replies: 12
Views: 3042

Re: Hiển thị dữ liệu

Trong vb6.0 mình muốn hiển thị như vậy thì sao bạn?(tên bàn lấy từ csdl). bạn có vidu cho mình tham khảo với.
by nguyenngocdan
Fri 08/01/2010 8:01 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Hiển thị dữ liệu và chọn hình ảnh cho Listview
Replies: 12
Views: 3042

Hiển thị dữ liệu và chọn hình ảnh cho Listview

Mình kết nối csdl VB6 với access, bây giờ mình không muốn hiển thị dữ liệu vào datagrird mà mình muốn hiển thị lên màn hình những dòng text(lấy ra từ csdl có nhiều dòng). Ai biết chỉ mình với. thanks. mình muốn làm soft quản lý bán cafe, có giao diện như hình, nhưng mình không biết làm sao để hiện t...
by nguyenngocdan
Thu 31/12/2009 8:06 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Thêm cột trong datagrid
Replies: 1
Views: 1892

Thêm cột trong datagrid

Mình sử dụng datagrid để hiển thị dữ liệu, mình muốn thêm vào datagrid một cột STT, khi có một mẫu tin xóa đi thì STT sẽ dồn lại và hiển thị đúng thứ tự số. vậy mình phải code như thế nào. mọi người giúp mình
by nguyenngocdan
Wed 30/12/2009 1:30 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: add giờ vào thanh statusbar
Replies: 2
Views: 1243

add giờ vào thanh statusbar

mình muốn trên thanh statusbar hiển thị ngày giờ, và tên người đăng nhập vào chương trình thì làm sao?
by nguyenngocdan
Tue 29/12/2009 4:35 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: load dl vao picturebox
Replies: 6
Views: 1799

Re: load dl vao picturebox

cảm ơn bạn nhiều, vậy bạn up code cho mình tham khảo đi.
by nguyenngocdan
Mon 28/12/2009 11:33 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: load dl vao picturebox
Replies: 6
Views: 1799

Re: load dl vao picturebox

ừ, đúng như vậy đó bạn.
by nguyenngocdan
Sun 27/12/2009 8:40 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Hiễn thị tiếng việt
Replies: 7
Views: 1994

Re: Hiễn thị tiếng việt

sửa lại ở chỗ nào vậy bạn?
by nguyenngocdan
Sun 27/12/2009 7:50 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: tìm kiếm
Replies: 1
Views: 1111

tìm kiếm

Mình load dữ liệu bằng datagrid, Mình muốn tìm kiếm dự liệu như sau:
- 1 textbox nhập từ cần tìm
- 1 combobox lựa chọn kiểu tìm(tên các cột của bảng)
- 1 button
- mọi người giúp mình với hoặc có vidu cụ thể thì quá tốt
by nguyenngocdan
Sun 27/12/2009 7:33 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: load dl vao picturebox
Replies: 6
Views: 1799

Re: load dl vao picturebox

Mình muốn làm soft quản lý bán cà phê, Mình muốn giao diện chương trình sẻ hiển thị tất cả các bàn(các tên bàn này nằm trong csdl, để có thể tăng số bàn). mình muốn hiển thị bàn thì làm sao?
by nguyenngocdan
Fri 25/12/2009 7:56 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: load dl vao picturebox
Replies: 6
Views: 1799

load dl vao picturebox

mình muốn đưa csdl hiện thị vào picturebox thì phải làm sao? mọi người giúp mình
by nguyenngocdan
Thu 24/12/2009 6:45 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Hiễn thị tiếng việt
Replies: 7
Views: 1994

Re: Hiễn thị tiếng việt

Trong CSDL các tiêu đề cột ai mà gõ tiếng việt,
by nguyenngocdan
Thu 24/12/2009 2:33 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Hiễn thị tiếng việt
Replies: 7
Views: 1994

Hiễn thị tiếng việt

Mình muốn hiện tiếng việt unicode trong datagrid thì phải làm sao?

Go to advanced search