• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 125 kết quả

gửi bởi Tunes
T.Năm 15/10/2009 8:19 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Điều khiển phím .......
Trả lời: 2
Xem: 465

Re: Điều khiển phím .......

Dùng SendMessage msg=WM_CHAR
mà auto game gì thế?
gửi bởi Tunes
T.Năm 08/10/2009 6:31 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp em convert code VC++ sang vb6
Trả lời: 33
Xem: 3044

Re: Giúp em convert code VC++ sang vb6

GetWindowRect hWindow, &Rect
&Rect?Sao lại truyền &Rect, bạn thay lại = Rect xem
gửi bởi Tunes
T.Năm 08/10/2009 2:21 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp em convert code VC++ sang vb6
Trả lời: 33
Xem: 3044

Re: Giúp em convert code VC++ sang vb6

getpixel(hdc,100,100) = RGB(255,255,255) <-- cái này chắc là diều kiện bỏ vào if

Mã: Chọn hết

 1.  
 2. if getpixel(hdc,100,100) = RGB(255,255,255)
 3. MsgBox "jay"
 4. End if
 5.  

Muốn biết màu nhận dc có phải là màu gì hay không thì thay RGB(255,255,255) = màu đó.
Chắc ý bạn là vậy nhỉ.
gửi bởi Tunes
T.Bảy 03/10/2009 10:48 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: giúp chuyển nọi dung textbox thành file ảnh
Trả lời: 19
Xem: 2319

Re: giúp chuyển nọi dung textbox thành file ảnh

Anh tạo một richbox đặt tên là rich, một picturebox để tên mặc định và một command button để tên mặc định và thuộc tính default = true Code :  Const WM_PRINTCLIENT = 792Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As L...
gửi bởi Tunes
T.Hai 28/09/2009 7:04 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Viết câu lệnh delete như thế nào?
Trả lời: 5
Xem: 1414

Re: Viết câu lệnh delete như thế nào?

Delete gì thế? file? bộ nhớ?
gửi bởi Tunes
CN 27/09/2009 12:16 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ anh NoBi giúp đở về vấn đề hightlight
Trả lời: 11
Xem: 1108

Re: Nhờ anh NoBi giúp đở về vấn đề hightlight

Tìm handle->CreatePen->GetWindowDC(hwnd)->SelectObject(hDC,pen)->Rectangle(...)
gửi bởi Tunes
CN 20/09/2009 9:57 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm thế nào để lấy dữ liệu từ một điều khiển của UDụng khác
Trả lời: 8
Xem: 1047

Re: Làm thế nào để lấy dữ liệu từ một điều khiển của UDụng khác

Label cũng phải tạo từ CreateWindow/Ex chứ nhỉ, chỉ có thể trong vb label tạo với style khác không select dc. Trong VC++ label vẫn có handle.
gửi bởi Tunes
T.Bảy 19/09/2009 7:13 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm thế nào để lấy dữ liệu từ một điều khiển của UDụng khác
Trả lời: 8
Xem: 1047

Re: Làm thế nào để lấy dữ liệu từ một điều khiển của UDụng khác

SendMessage với WM_GETTEXT:

Mã: Chọn hết

 1.  
 2. Dim buff As String
 3. SendMessage hWnd, WM_GETTEXT, 100, buff
 4. MsgBox "Caption is:" & buff
 5.  
gửi bởi Tunes
T.Tư 16/09/2009 6:50 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Chiếm bộ nhớ trong hàm/thủ tục của biến?
Trả lời: 6
Xem: 853

Re: Chiếm bộ nhớ trong hàm/thủ tục của biến?

Tất cả các biến khai báo trong một hàm đều được lưu vào stack, khi hàm kết thúc các biến sẽ được lấy ra, việc chiếm bộ nhớ chỉ là tạm thời.
gửi bởi Tunes
CN 13/09/2009 10:54 am
Chuyên mục: Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: HD tìm baseaddress và viết code để lấy điểm của game sol
Trả lời: 46
Xem: 16589

Re: HD tìm baseaddress và viết code để lấy điểm của game sol

WriteProcessMemory trong dll của mấy ct khi chạy audition bị HackShield patch hết, thật ra mình tự patch lại cũng nhanh. Còn memcpy thì mất công inject.
gửi bởi Tunes
T.Sáu 11/09/2009 2:18 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Bảo mật chương trình
Trả lời: 12
Xem: 1156

Re: Bảo mật chương trình

Chỉ dám nói là mã hóa cũng như pack thôi, không edit trong hex thì olly. Breakpoint lên cuối tiến trình giải mã, jump là được. Không biết ct của bạn như thế nào nhưng nếu mã hóa bình thường thì như vậy. Post file của bạn lên cho mọi người xem đi.
gửi bởi Tunes
T.Năm 10/09/2009 2:21 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Bảo mật chương trình
Trả lời: 12
Xem: 1156

Re: Bảo mật chương trình

Forum bị làm sao vậy, lag quá. Topic này phải ở mục thảo luận chớ.
gửi bởi Tunes
T.Ba 08/09/2009 6:35 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Bảo mật chương trình
Trả lời: 12
Xem: 1156

Re: Bảo mật chương trình

Nó sửa code cũng vậy thôi, bảo mật code thì nó phá bảo mật. Cái themida trên dùng driver protect memory còn bị kill mà :(
gửi bởi Tunes
T.Hai 07/09/2009 8:25 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Bảo mật chương trình
Trả lời: 12
Xem: 1156

Re: Bảo mật chương trình

Themida 2.0.3.0, bảo mật được phần nào:
http://www.mediafire.com/download.php?mdzwojuzm3k
gửi bởi Tunes
T.Tư 02/09/2009 8:02 pm
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Nhật Ký Thành Viên
Trả lời: 1219
Xem: 83197

Re: Nhật Ký Thành Viên

Đang ở trên trường lén vào website :D
gửi bởi Tunes
T.Năm 27/08/2009 5:55 am
Chuyên mục: Giao lưu
Chủ đề: Giao lưu trong 4rum - Ai là ai ???
Trả lời: 676
Xem: 67607

Re: Giao lưu trong 4rum - Ai là ai ???

Chelsea... Chelsea... Chelsea...!!
gửi bởi Tunes
T.Năm 27/08/2009 5:53 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lấy ProcessID từ đường dẫn cho trước
Trả lời: 3
Xem: 583

Re: Lấy ProcessID từ đường dẫn cho trước

Có thể bắt ProcessID ngay khi CT chuẩn bị chạy. Bạn chạy một file bằng hàm CreateProcess, lấy tham số truyền về từ hàm là được. Cách làm google nha.
gửi bởi Tunes
T.Bảy 08/08/2009 9:29 am
Chuyên mục: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Chủ đề: EXE Format
Trả lời: 2
Xem: 1154

Re: EXE Format

À mà mình biết tham vọng làm trình biên dịch đó, nhưng còn nhiều thứ lắm, format là 1/100 cái cần biết thôi. Muốn làm những điều to tát thì gian nan lắm, chưa kể không có thời gian :(
gửi bởi Tunes
T.Bảy 08/08/2009 9:26 am
Chuyên mục: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Chủ đề: EXE Format
Trả lời: 2
Xem: 1154

Re: EXE Format

Cái này chắc anh DungCoi biết Dạng tổng quát : -DOS Header    ---Signature    ---<...>    ---file offser của NT headers-DOS stub (This program cannot be run in DOS mode...)-NT headers    ---Signature    ---File header    ---Optional header-Section 1-Section 2-Section 3-Section n  Chỉ biết vậy thôi, ...
gửi bởi Tunes
T.Ba 04/08/2009 1:46 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: nhờ các bác giúp về file dll
Trả lời: 14
Xem: 1178

Re: nhờ các bác giúp về file dll

Có hai loại dll, dll tĩnh và dll động, dll tĩnh chỉ một chương trình xài được, dll động ct nào dùng cũng được(kiểu như thư viện công cộng). Mỗi dll xuất một số hàm khác nhau, xem các hàm có trong dll : trong cmd -> dumpbin /EXPORTS [đường dẫn dll] > [đường dẫn file chứa kết quả] vd lấy các hàm xuất ...

Chọn tìm kiếm nâng cao