• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 68 kết quả

gửi bởi tinhlanhuthe
T.Hai 11/05/2009 10:41 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO
Trả lời: 689
Xem: 341091

Re: Kết nối CSDL, ADODB. Cập nhật thường xuyên. Mục Lục

Không ai trả lời mình hết, hjx :((
gửi bởi tinhlanhuthe
CN 10/05/2009 7:53 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO
Trả lời: 689
Xem: 341091

Re: Kết nối CSDL, ADODB. Cập nhật thường xuyên. Mục Lục

Muốn đưa 1 hàm so sánh thời gian vào trong đoạn code SQL thì phải làm như thế nào, mình muốn dùng 1 hàm ss thời gian chỗ ???

Mã: Chọn hết

 1. Set rc = dc.Execute("select * from MUONSACH,TTSV where ??? ")
 2.     Set Adodc1.Recordset = rc
 3.     DataGrid1.Refresh
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Ba 28/04/2009 10:40 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lỗi khi show form
Trả lời: 4
Xem: 790

Lỗi khi show form

Khi show 1 form và muốn ẩn đi tất cả những form khác mình dùng đoạn code FrmMuonsach.ShowfrmThemsach.HideFrmBaocao.HideFrmThemsv.HideFrmTim.HideFrmTim2.HideFrmTrasach.Hide Nhưng khi chạy đoạn code này thì thấy nhiều form chồng chéo lên nhau, ct hoạt động không được trơn tru cho lắm. Bạn nào có cách ...
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Ba 28/04/2009 10:13 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO
Trả lời: 689
Xem: 341091

Re: Kết nối CSDL, ADODB. Cập nhật thường xuyên. Mục Lục

Bị lỗi này là sao các pác

Mã: Chọn hết

 1. dc.ConnectionString = str

Run time error "3705":
operation is not allowed when then object is open
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Ba 28/04/2009 9:48 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO
Trả lời: 689
Xem: 341091

Re: Kết nối CSDL, ADODB. Cập nhật thường xuyên. Mục Lục

Mã: Chọn hết

 1. datagrid1.rebind


Chú có thể nói rõ hơn cách dùng thuộc tính này dzùm được ko. Thanks !
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Hai 27/04/2009 8:47 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO
Trả lời: 689
Xem: 341091

Re: Kết nối CSDL, ADODB. Cập nhật thường xuyên. Mục Lục

Khi kết nối nhiều DataGrid (trên nhiều form) với 1 table làm sao để khi thay đổi CSDL trên table thì các DataGrid khác được cập nhật
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Bảy 25/04/2009 9:10 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO
Trả lời: 689
Xem: 341091

Re: Kết nối CSDL, ADODB. Cập nhật thường xuyên. Mục Lục

Mình dùng đoạn code bên dưới để duyệt wa tất cả các recordset của bảng để tìm 1 MA_PHIEU chưa dùng, nhưng hình như kê từ lân chạy thứ 2 của vòng lập thì nó ko chạy từ recordset đầu tiên của bảng. Ai biết chỉ giúp mình với !  Public strA As StringPublic rsA As New ADODB.Recordset Sub maphie...
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Tư 22/04/2009 5:44 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO
Trả lời: 689
Xem: 341091

Re: Kết nối CSDL, ADODB. Cập nhật thường xuyên. Mục Lục

Khi chạy dòng code "rs.find str" ct báo lỗi "Agruments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another" là sao mấy bạn
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Ba 21/04/2009 11:37 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: ADODB với Access, DataGrid, DataReport, DE, DAO
Trả lời: 689
Xem: 341091

Re: Kết nối CSDL, ADODB. Cập nhật thường xuyên. Mục Lục

Các bác cho em hỏi sao chạy đoạn code "Dim rs As New ADODB.Recordset" nó lại báo lỗi "User-defined style not defined"
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Bảy 04/04/2009 4:05 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Đưa Object vào Frame
Trả lời: 1
Xem: 440

Đưa Object vào Frame

Đối với các Object đã được tạo sẵn trên form làm sao đưa nó vào frame vậy các bạn ?
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Sáu 03/04/2009 3:51 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Hỏi về Slider
Trả lời: 1
Xem: 516

Hỏi về Slider

BackColor của Slider có thể thay đổi được không các pac ?
gửi bởi tinhlanhuthe
CN 22/03/2009 11:10 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Lỗi khi load form
Trả lời: 1
Xem: 502

Lỗi khi load form

Chương trình của mình khi chạy, thì nó không hiện tên trên taskbar, lỗi này là sao các bạn ?
gửi bởi tinhlanhuthe
CN 22/03/2009 11:07 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: thay đổi vị trí object
Trả lời: 2
Xem: 535

thay đổi vị trí object

Cho mình hỏi muốn 1 object nằm lên trên 1 object khác thì sử dụng thuộc tính j ?
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Bảy 21/03/2009 10:40 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Resize form
Trả lời: 11
Xem: 1559

Re: Resize form

Mã: Chọn hết

 1.  
 2.     'ẩn nút maximize nhưng vẫn cho bung cua so ra
 3.     If Me.WindowState <> 2 Then
 4.         Me.WindowState = 2
 5.  


Sao đoạn code này nó không chạy trên MDIchild form hả bạn ?
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Bảy 21/03/2009 10:22 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Copy Picture to Clipboard
Trả lời: 3
Xem: 666

Re: Copy Picture to Clipboard

Vậy mình muốn press Ctrl+C thì nó thưc hiện đoạn code trên thì phải làm sao ?
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Bảy 21/03/2009 12:14 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Copy Picture to Clipboard
Trả lời: 3
Xem: 666

Copy Picture to Clipboard

Chỉ giúp mình cách copy Picturebox.picture to Clipboard
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Ba 17/03/2009 9:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Resize form
Trả lời: 11
Xem: 1559

Re: Resize form

NoBi đã viết:Mới sửa lại cái thủ thuật trên rồi đó bạn.


Chắc phải làm phiền bạn lần nữa rồi, có thể khóa cái resize mà nó vẫn Maximize được ko bạn ?
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Ba 17/03/2009 2:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Resize form
Trả lời: 11
Xem: 1559

Re: Resize form

Có cách nào làm cho form mất đi cái nút Maximize mà vẫn còn Minimize và Close không, trong borderstyle mình không thấy có lựa chọn này Cho thuộc tính MaxButton = False Cái này chọn trên giao diện đồ họa thì được nhưng không biết sao khi chạy chương trình thì nó báo lỗi " Function or interface ...
gửi bởi tinhlanhuthe
T.Ba 17/03/2009 2:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Fixe Size MDIform
Trả lời: 5
Xem: 794

Re: Fixe Size MDIform

NoBi đã viết:Coi nó chạy đúng sự kiện của MDIForm_Load mỗi khi chạy chưa?. Tôi đã test ok rồi mà.


Ok, nó chạy được rồi nhưng chỉ khóa resize còn Maximize vẫn được

Chọn tìm kiếm nâng cao