Search found 109 matches

by manhtung
Fri 25/09/2009 2:16 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: tạo một control bằng lệnh trong vs (câu hỏi hơi gà)
Replies: 2
Views: 1038

tạo một control bằng lệnh trong vs (câu hỏi hơi gà)

Chào các bạn. Lâu nay muốn tạo một textbox hay lable hay listiview ,... ta đều dùng toolbox kéo vào giao diện design là xong. Bây giờ mình muốn hỏi là mình muốn tạo một control nào đó trong khi lập trình thì mới tạo ra thì phải viết lệnh như thế nào để hiển thị lên trên form. Rất mong chỉ giúp.   Te...
by manhtung
Sat 16/05/2009 8:58 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: đưa report ra ngoài
Replies: 2
Views: 860

đưa report ra ngoài

Mình đang có một chương trình kết toán, chương trình này cần in ra rất nhiều report, mà những report này lại chỉ khác nhau rất nhỏ về các phần tỉnh (tiêu đề, mục, ...). Bây giờ mình muốn cho phép người dùng sử những report này với phạm vi như vậy nên mình đưa report ra ngoài ( vì để trực tiếp trong ...
by manhtung
Thu 12/03/2009 4:46 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: CSDL Foxpro
Replies: 4
Views: 1675

Re: CSDL Foxpro

bạn nào biết làm sao để từ foxpro có thể lấy được csdl từ sql server 2000 không
by manhtung
Wed 11/03/2009 10:11 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về cách gọi và truyền tham số vào Store Procedure (C#)
Replies: 16
Views: 8320

Re: Hỏi về cách gọi và truyền tham số vào Store Procedure (C#)

Các bác bàn say sưa quá. Nếu em viết thủ tục mà trả về 1 bản thì phải làm sao để lấy được bảng đó VD: em có proceduce  CREATE PROCEDURE proTinhTonKho@NgayThang Datetime,@MatHang nvarchar(100)AS    begin         if(@MatHang = '')        begin            select TenHang, Nhap.SoLuong - Xuat.SoLuong as ...
by manhtung
Sat 13/12/2008 10:35 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lấy Số Serial Của Main Hoặc Cpu
Replies: 24
Views: 10126

Re: Lấy Số Serial Của Main Hoặc Cpu

ặc, giờ mà còn viết trên vb6 à. Đổi công nghệ đi bạn ơi, đó là code của C# đó
by manhtung
Sat 13/12/2008 8:00 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: C# | Không thể run code
Replies: 1
Views: 905

Re: C# | Không thể run code

ặc, file .cpp mà là c# à, chết thật, C++ rồi bạn ơi
by manhtung
Sat 13/12/2008 7:52 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lấy Số Serial Của Main Hoặc Cpu
Replies: 24
Views: 10126

Re: Lấy Số Serial Của Main Hoặc Cpu

  ManagementObjectSearcher searcher = newManagementObjectSearcher("SELECT * FROM Win32_DiskDrive"); foreach(ManagementObject wmi_HD in searcher.Get()){HardDrive hd = new HardDrive();hd.Model = wmi_HD["Model"].ToString();hd.Type = wmi_HD["InterfaceType"].ToString(); hdC...
by manhtung
Thu 11/12/2008 9:12 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: tại sao lại có hiện tượng mất các control khi thiết kế
Replies: 4
Views: 1570

Re: tại sao lại có hiện tượng mất các control khi thiết kế

ok rồi các bạn à. Cứ làm tùm lum lên, nào là build, tắt, khởi động lại vs, khởi động lại máy là ok thoi. hihi
by manhtung
Thu 11/12/2008 8:18 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: tại sao lại có hiện tượng mất các control khi thiết kế
Replies: 4
Views: 1570

Re: tại sao lại có hiện tượng mất các control khi thiết kế

rồi, mình cũng đã thử như 2 bạn, build, rồi rebuild rồi, tắt form đó đi rồi mở lai, tắt vs đi rồi mở lại, rồi tắt máy đi khởi động lại. ... Cuối cùng đâu vẫn vào đây, blank vẫn là blank .. huhu, phải làm sao đây
by manhtung
Wed 10/12/2008 3:15 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: tại sao lại có hiện tượng mất các control khi thiết kế
Replies: 4
Views: 1570

tại sao lại có hiện tượng mất các control khi thiết kế

tôi đang làm thì tự nhiên giao diện của tôi thiết kế bị mất hết khi đang ở chế độ thiết kế. Mặc dù những tên và các thuộc tính của những control đó vẫn còn
2.JPG
1.JPG
by manhtung
Wed 10/12/2008 8:29 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Các bạn giúp mình 2 bài tập đơn giản này với!!!!
Replies: 7
Views: 2093

Re: Các bạn giúp mình 2 bài tập đơn giản này với!!!!

kiểm tra chuổi C#  using System.Text.RegularExpressions;...const string ALL_NUMERIC_PATTERN = "[a-z|A-Z]"; static readonly Regex All_Numeric_Regex =    new Regex (ALL_NUMERIC_PATTERN); static bool AllNumeric ( string inputString ){   if (All_Numeric_Regex.IsMatch ( inputString ))   {      ...
by manhtung
Mon 08/12/2008 10:47 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: kích vào tab này thì không hiện thông báo
Replies: 2
Views: 1124

Re: kích vào tab này thì không hiện thông báo

ok, C# la private void tabControl1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { if (tabControl1.SelectedTab == tabPage1) MessageBox.Show("tab1"); if (tabControl1.SelectedTab == tabPage2) MessageBox.Show("tab2"); if (tabControl1.SelectedTab == tabPage3) MessageBox.Show("...
by manhtung
Mon 08/12/2008 4:59 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: kích vào tab này thì không hiện thông báo
Replies: 2
Views: 1124

kích vào tab này thì không hiện thông báo

1.JPG Bạn nào chỉ gium cách làm sao khi mình muốn hiển thị data lên 1 tab nào đó của cái TabControler này. Nhưng khi đến 1 tab nào đó không có dữ liệu thì nó lại hiện lên thông báo là "đây chưa có dư liệu". Mình đang làm là có 1 tab không có dữ kiệu nhưng khi kích vào bất kỳ tab nào cũng ...

Go to advanced search