• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 9 matches

by tigerhn
Mon 16/07/2018 11:00 am
Forum: [VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng
Topic: Tổng Quát về Các Lệnh Mở File
Replies: 11
Views: 23852

Re: Tổng Quát về Các Lệnh Mở File

Bác TruongPhu cho em hỏi chút: Em đang lập 1 số dự toán công trình (có mẫu giống nhau), trước đây em lập 1 file mẫu trên Excel, sau đó em viết 1 tool nhỏ bằng VB6 để mở file mẫu, copy và paste dữ liệu vào file mẫu Hiện tại do yêu cầu của Chủ đầu tư yêu cầu phải lập trên G8, mà dịnh dạng file kết quả...
by tigerhn
Tue 19/06/2018 10:03 pm
Forum: Android
Topic: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android
Replies: 69
Views: 41279

Re: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Hi all!
Mình đang cần mấy thư viện này, bạn nào có cho mình xin với nhé (không download trong forum B4x được).

- Dialogs
- RandomAccessFile
- ScrollView2D

Cảm ơn nhiều!
by tigerhn
Tue 19/06/2018 3:55 pm
Forum: Android
Topic: [Basic4Android] Bài 6 - Resource, tùy biến giao diện control
Replies: 7
Views: 3746

Re: [Basic4Android] Bài 6 - Resource, tùy biến giao diện control

Hi tummosoft! Minh có góp ý và câu hỏi, nhờ bác trả lời giúp 1. Để mọi người dễ tìm các bài liên quan đến 1 chủ đề, bác chèn giúp các đường link vào bài 1, VD: [Basic4Android] Bài 1- Giới thiệu về IDE Android [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control [Basic4Android] Bài 3- Cài đặt IDE v...
by tigerhn
Sat 08/11/2014 10:32 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: VB6 chèn thêm dòng trong Excel
Replies: 1
Views: 1985

VB6 chèn thêm dòng trong Excel

Chào mọi người, mình đang viết 1 đoạn code VB6 thực hiện 1 số thao tác mà đang bí quá, các thao tác: 1. Từ chương trình đang chạy, khi người sử dụng (NSD) bấm 1 nút lệnh thì sẽ hiện ra thông báo: Chọn vị trí cần chèn dòng,... 2. Tiếp theo NSD sẽ thực hiện chọn 1 ô nào đó trong bảng tính Excel (đang ...
by tigerhn
Sat 16/08/2014 2:19 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ giúp đỡ về mở file dữ liệu Access
Replies: 1
Views: 994

Re: Nhờ giúp đỡ về mở file dữ liệu Access

Mình đã xử đuwowcj, nhỏ mod xóa hộ topic này với
by tigerhn
Fri 15/08/2014 3:23 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ giúp đỡ về mở file dữ liệu Access
Replies: 1
Views: 994

Nhờ giúp đỡ về mở file dữ liệu Access

1. Mình viết 1 chương trình nhỏ, thực hiện công việc: - Mở file TT05_01062009.mdb dọc dữ liệu - Mình viết Code như sau và chạy tốt dim stdb as string stdb="C:\Data_DT_2009\TT05_01062009.mdb" Set mydb = OpenDatabase(stdb) Set myrs = mydb.OpenRecordset("Select * FROM Huyen WHERE code_t...
by tigerhn
Wed 30/11/2011 12:18 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Chuyển đổi hệ tọa độ GPS sang hệ UTM
Replies: 0
Views: 855

Chuyển đổi hệ tọa độ GPS sang hệ UTM

Chào các bác!
Em đang viết 1 chương trình nhỏ về GPS nhưng hiện tại đang bị vướng ở chuyển đổi hệ tọa độ GPS sang hệ UTM, có bac nào biết thuật toán hoặc có đoạn code đó thì share cho em với nhé.

Thanks!
by tigerhn
Wed 05/05/2010 11:58 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cách lấy và đưa dữ liệu vào EXCELL
Replies: 17
Views: 2695

Re: Cách lấy và đưa dữ liệu vào EXCELL

Lỗi trên tôi đã sửa được rồi (do chưa reference), nhưng lại có 1 lỗi khác:

Set objExcel = objExcel.Application.Workbooks.Open("E:\Surport_Design_Progam\Data\database.xls")

Lỗi: Run-time error (13) Type missmath
by tigerhn
Wed 05/05/2010 11:30 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Cách lấy và đưa dữ liệu vào EXCELL
Replies: 17
Views: 2695

Re: Cách lấy và đưa dữ liệu vào EXCELL

Bác cho hỏi:
Dim objExcel As New Excel.Application
Sao nó toàn báo lỗi: User-defined type not defined
Cách xử lý lỗi này thế nào? (tôi dung VB6)

Go to advanced search