• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 3 matches

by lilik48
Thu 25/09/2008 3:48 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: Nhờ giúp câu truy vấn
Replies: 2
Views: 1510

Nhờ giúp câu truy vấn

Trong store procedure tui có một câu truy vấn như này:
Select top 10 from .....
Bây giờ mình không muốn lấy cố định 10 bản ghi nữa mà muốn lấy số lượng bản ghi do mình truyền vào từ bên ngoài thì làm như thể nào vậy các bạn
by lilik48
Tue 29/04/2008 4:07 pm
Forum: [.NET] Chuỗi và Thời gian
Topic: [C#] Lấy source trang web
Replies: 9
Views: 8867

Re: [C#] Lấy source trang web

Bây giờ mình có account rồi thì làm như nào hả bạn
by lilik48
Tue 29/04/2008 3:41 pm
Forum: [.NET] Chuỗi và Thời gian
Topic: [C#] Lấy source trang web
Replies: 9
Views: 8867

Re: [C#] Lấy source trang web

Bạn NoBi cho mình hỏi với, máy mình nối thẳng đường dây ra ngoài Internet thì source trên chạy bình thường, nhưng khi mang nó đến công ty máy mình phải đi qua một con máy chủ thì source lại không chạy được nữa và có thông báo: The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required....

Go to advanced search