• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 47 matches

by btamsgn
Sun 13/07/2014 6:55 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Truyền giá trị vào câu truy vấn
Replies: 1
Views: 1154

Truyền giá trị vào câu truy vấn

Chào các bạn, Chào các bạn, Mình có câu lệnh sau bị lỗi ở phần truyền tham số I,I1,I2,I3,I4: Dim I As Integer, I1 As Integer, I2 As Integer, I3 As Integer, I4 As Integer I = 1 I1 = I + 1 I2 = I + 2 I3 = I + 3 I4 = I + 4 strsql = "SELECT CR5ADM.IDHD, CR5ADM.TENNPL, CR5ADM.DVT, CR5ADM.[" &am...
by btamsgn
Wed 09/07/2014 4:11 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Replies: 194
Views: 134401

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Chào a.Phú, Cảm ơn anh đã giải thích. Để 23.59 thuộc ngày trước thì lấy ngày -0.1 và thêm điều kiện thì kết quả trả về đúng. Function GioAmLich23_1$(ByVal Gio%, ByVal Ngày As Date) GioAmLich23_1 = Can((((DateDiff("d", #4/1/1800#, Ngày-0.1) * 2 - 4) Mod 10) + ((Gio + 1) \ 2)) Mod 10) & ...
by btamsgn
Wed 09/07/2014 11:48 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Replies: 194
Views: 134401

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Chào a.Phú, Ý mình muốn nói là hàm GioAmLich23_1 trả về kết quả sai ở Can giờ khi nhập int(23) hay int(24) vd: ngày 09/07/2014: Tân Tị=> khi nhập 23 thì kết quả trả về "Canh Tý"(đúng : Mậu Tý) vd:ngày 09/07/1971: Ất Mùi=> khi nhập 23 thì kết quả trả về "Mậu Tý"(đúng : Bính Tý) .....
by btamsgn
Wed 09/07/2014 8:55 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Replies: 194
Views: 134401

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Chào a.Phú,

Sau khi kiểm tra hàm GioAmLich23_1, nhập giờ từ 23:00:00 đến 0:59:59 thì kết quả bị sai.
Các giờ khác đúng chỉ mỗi giờ Tý là Can bị sai.

Thanks,
by btamsgn
Tue 08/07/2014 10:16 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Replies: 194
Views: 134401

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Cảm ơn a.Phú, còn đây là ý tưởng nhưng viết code thế nào để mảng 12chi mặc định 1 là dần, 2 là mão,...thì mình vẫn chưa biết cách viết. 1.về cách lấy chi tháng âm lịch mặc định: Tháng 1 là Dần, 2 là Mão...đến tháng 12 sửu về cách lấy can tháng âm lịch theo hồ ngọc đức: năm*12+tháng âm lịch +3 mod 10...
by btamsgn
Tue 08/07/2014 2:43 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Replies: 194
Views: 134401

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Chào a.Phu, Trong access mình có viết code như sau: Function houral(ByVal nnt As Long) As String Canday$("Giasp,AAst,Bisnh,Ddinh,Maaju,Kyr,Canh,Taan,Nhaam,Qusy") khoiCan$("Giasp,Bisnh,Maaju,Canh,Nhaam,Giasp,Bisnh,Maaju,Canh,Nhaam") Chi$ = Split("Suwru,Suwru,Suwru,Daafn,Daafn...
by btamsgn
Tue 08/07/2014 12:52 pm
Forum: [VB] Chuỗi và Thời gian
Topic: Tìm tên âm lịch của một năm
Replies: 5
Views: 5015

Re: Tìm tên âm lịch của một năm

Chào bạn Truong Phu, 1. bên dưới là code tìm tên âm lịch của một năm. giờ mình muốn tìm code vb6 tên âm lịch của một tháng trong năm như thế nào: vd: dương lịch 28/01/1971=>âm lịch 2/01/1971 mình có code vb6 chuyển từ ngày dương lịch sang âm lịch rồi. và cũng có thêm code tính tên âm lịch của năm củ...
by btamsgn
Wed 17/07/2013 10:52 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: xử lý chuỗi ký tự
Replies: 4
Views: 1593

xử lý chuỗi ký tự

Chào các bạn, form gồm textbox1 và txtketqua 1.mình có danh sách giá trị ký tự như sau: a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6, g=7, h=8, i=9, j=10, k=11, l=12, m=13, n=14, o=15, p=16, q=17, r=18, s=19, t=20, u=21, v=22, w=23, x=24, y=25, z=26. giờ mình muốn gán giá trị cho chuỗi ví dụ: textbox1 ="Brian&...
by btamsgn
Fri 31/05/2013 4:02 pm
Forum: [VB] Chuỗi và Thời gian
Topic: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch
Replies: 13
Views: 11240

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Code không dùng được trong VBA của excel

của tác giả Nguyễn Quốc San bên trang Ho Ngoc Duc thì ok cả VB và excel
by btamsgn
Wed 29/05/2013 12:17 pm
Forum: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Topic: Class chuyển đổi Dương lịch <--> Âm lịch
Replies: 23
Views: 17374

Re: Class chuyển đổi Dương lịch <--> Âm lịch

Chào bạn, mình có dơnload chương trình của bạn về xem. Phần tìm ngày đầu tiết khí dương lịch ví dụ: 29/5/2013 tiết tiểu mãn Ngày đầu tiết khí lịch dương: 21/5/2013 bạn cho mình xin code riêng cho nút lấy Ngày đầu tiết khí lịch dương? mình có xem qua code nhưng chưa hiểu lắm. bạn tạo thêm 1 nút để lấ...
by btamsgn
Thu 23/05/2013 12:51 pm
Forum: [VB] Mã nguồn chương trình tiện ích
Topic: Module chuyển Dương Lich sang Âm lịch
Replies: 11
Views: 10720

Re: Module chuyển Dương Lich sang Âm lịch

Chào bạn, Cảm ơn bạn Bạn có thể cho mình xin code xem ngày tiết khí đầu tiên hay không? Vì một năm có 24 tiết khí Ví dụ: form gồm combobox1(24 tiết khí), textbox1(năm) và textbox2(ngày tiết khí). Trong combo box liệt kê sẵn 24 tiết khí của 1 năm bất kì. Khi chọn tiết khí "tiểu hàn" trong c...
by btamsgn
Wed 15/05/2013 11:20 am
Forum: [VB] Mã nguồn chương trình tiện ích
Topic: Module chuyển Dương Lich sang Âm lịch
Replies: 11
Views: 10720

Re: Module chuyển Dương Lich sang Âm lịch

Chào TrươngPhu,

Bạn giúp mình code liệt kê 24 ngày đầu tiên tiết khí trong 1 năm? thanks,


Thanks,
Tâm
by btamsgn
Sat 27/04/2013 3:14 pm
Forum: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Topic: Module toàn diện về Âm lịch
Replies: 11
Views: 8379

Re: Module toàn diện về Âm lịch

Chào bạn, mình có dơnload chương trình của bạn về xem. Phần tìm ngày đầu tiết khí dương lịch ví dụ: 29/5/2013 tiết tiểu mãn Ngày đầu tiết khí lịch dương: 21/5/2013 bạn cho mình xin code riêng cho nút lấy Ngày đầu tiết khí lịch dương? mình có xem qua code nhưng chưa hiểu lắm. bạn tạo thêm 1 nút để lấ...
by btamsgn
Mon 13/06/2011 2:52 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: kiểm tra quyền của user login
Replies: 4
Views: 964

Re: kiểm tra quyền của user login

chào bạn,

bạn xem hình minh họa trong file đính kèm

hoặc bạn click chuột phải trên my computer rồi click "manage" để thấy bảng phân quyền cho từng user trong máy tính.

Thanks,
Tâm
by btamsgn
Wed 08/06/2011 5:16 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: kiểm tra quyền của user login
Replies: 4
Views: 964

Re: kiểm tra quyền của user login

mình biết cách lấy user login.

mình muốn biết user login có quyền user hay administrator v.v,..
by btamsgn
Wed 08/06/2011 1:19 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: kiểm tra quyền của user login
Replies: 4
Views: 964

kiểm tra quyền của user login

Hi các bạn,

mình muốn xin code vb6 để kiểm tra quyền của user login trong máy tính

ví dụ : user hiện login của máy là quyền administrator or quyền user, v.v.

rất mong nhận thông tin trợ giúp của các bạn.

Thanks,
Tâm
by btamsgn
Sun 20/03/2011 4:18 pm
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: sữa mã code cho các nút có sẵn
Replies: 0
Views: 848

sữa mã code cho các nút có sẵn

Chào các bạn,

Mình đã thêm các nút lệnh "add,save,delete,modify,undo"

Tuy nhiên mình viết mã chạy bị lỗi.

Mong các bạn xem và sữa giúp code

Thanks,
Tâm
by btamsgn
Sun 19/12/2010 7:11 pm
Forum: [VB] Chuỗi và Thời gian
Topic: Lịch Âm Dương năm 2010
Replies: 5
Views: 10622

Re: Lịch Âm Dương năm 2010

Hi a.Phú, anh có thể thêm chức năng giờ theo can/chi vào chương trình như chỉ cần nhập ngày tháng năm và giờ sinh của một người nào đó thì chương trình chuyển đổi từ Dương lịch sang âm lịch hoặc từ Âm lịch sang dương lịch khi họ click vào check box âm lịch hoặc dương lịch ví dụ : ngày 19 tháng 12 nă...
by btamsgn
Tue 09/11/2010 10:33 am
Forum: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Topic: cần sửa câu lệnh SQL cho đúng
Replies: 1
Views: 1056

cần sửa câu lệnh SQL cho đúng

Hi các bạn, Trong access2003 mình có đoạn sql sau nhưng không chạy được: STRSQL = "INSERT INTO S_test ( ID, NPL, DVT, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, TONG ) " & _ "SELECT CR5ADM.ID AS ID, CR5ADM.NPL AS NPL, CR5ADM.DVT AS DVT, CR5ADM.& intn AS A, CR5ATLHH. & in...
by btamsgn
Tue 09/11/2010 10:29 am
Forum: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Topic: cần giúp đỡ thuật toán cho append query
Replies: 1
Views: 1380

Re: cần giúp đỡ thuật toán cho append query

Hi,

câu lệnh sql đã sửa nhưng vẫn không chạy được.

các bạn xem và sửa lại câu lệnh trên giúp mình, thanks!

Go to advanced search