• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 47 kết quả

gửi bởi btamsgn
CN 13/07/2014 6:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Truyền giá trị vào câu truy vấn
Trả lời: 1
Xem: 1055

Truyền giá trị vào câu truy vấn

Chào các bạn, Chào các bạn, Mình có câu lệnh sau bị lỗi ở phần truyền tham số I,I1,I2,I3,I4: Dim I As Integer, I1 As Integer, I2 As Integer, I3 As Integer, I4 As Integer I = 1 I1 = I + 1 I2 = I + 2 I3 = I + 3 I4 = I + 4 strsql = "SELECT CR5ADM.IDHD, CR5ADM.TENNPL, CR5ADM.DVT, CR5ADM.[" &am...
gửi bởi btamsgn
T.Tư 09/07/2014 4:11 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Trả lời: 190
Xem: 99336

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Chào a.Phú, Cảm ơn anh đã giải thích. Để 23.59 thuộc ngày trước thì lấy ngày -0.1 và thêm điều kiện thì kết quả trả về đúng. Function GioAmLich23_1$(ByVal Gio%, ByVal Ngày As Date) GioAmLich23_1 = Can((((DateDiff("d", #4/1/1800#, Ngày-0.1) * 2 - 4) Mod 10) + ((Gio + 1) \ 2)) Mod 10) & ...
gửi bởi btamsgn
T.Tư 09/07/2014 11:48 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Trả lời: 190
Xem: 99336

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Chào a.Phú, Ý mình muốn nói là hàm GioAmLich23_1 trả về kết quả sai ở Can giờ khi nhập int(23) hay int(24) vd: ngày 09/07/2014: Tân Tị=> khi nhập 23 thì kết quả trả về "Canh Tý"(đúng : Mậu Tý) vd:ngày 09/07/1971: Ất Mùi=> khi nhập 23 thì kết quả trả về "Mậu Tý"(đúng : Bính Tý) .....
gửi bởi btamsgn
T.Tư 09/07/2014 8:55 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Trả lời: 190
Xem: 99336

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Chào a.Phú,

Sau khi kiểm tra hàm GioAmLich23_1, nhập giờ từ 23:00:00 đến 0:59:59 thì kết quả bị sai.
Các giờ khác đúng chỉ mỗi giờ Tý là Can bị sai.

Thanks,
gửi bởi btamsgn
T.Ba 08/07/2014 10:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Trả lời: 190
Xem: 99336

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Cảm ơn a.Phú, còn đây là ý tưởng nhưng viết code thế nào để mảng 12chi mặc định 1 là dần, 2 là mão,...thì mình vẫn chưa biết cách viết. 1.về cách lấy chi tháng âm lịch mặc định: Tháng 1 là Dần, 2 là Mão...đến tháng 12 sửu về cách lấy can tháng âm lịch theo hồ ngọc đức: năm*12+tháng âm lịch +3 mod 10...
gửi bởi btamsgn
T.Ba 08/07/2014 2:43 pm
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!
Trả lời: 190
Xem: 99336

Re: Trao đổi về Word VBA Mời vào đây!

Chào a.Phu, Trong access mình có viết code như sau: Function houral(ByVal nnt As Long) As String Canday$("Giasp,AAst,Bisnh,Ddinh,Maaju,Kyr,Canh,Taan,Nhaam,Qusy") khoiCan$("Giasp,Bisnh,Maaju,Canh,Nhaam,Giasp,Bisnh,Maaju,Canh,Nhaam") Chi$ = Split("Suwru,Suwru,Suwru,Daafn,Daafn...
gửi bởi btamsgn
T.Ba 08/07/2014 12:52 pm
Chuyên mục: [VB] Chuỗi và Thời gian
Chủ đề: Tìm tên âm lịch của một năm
Trả lời: 5
Xem: 3224

Re: Tìm tên âm lịch của một năm

Chào bạn Truong Phu, 1. bên dưới là code tìm tên âm lịch của một năm. giờ mình muốn tìm code vb6 tên âm lịch của một tháng trong năm như thế nào: vd: dương lịch 28/01/1971=>âm lịch 2/01/1971 mình có code vb6 chuyển từ ngày dương lịch sang âm lịch rồi. và cũng có thêm code tính tên âm lịch của năm củ...
gửi bởi btamsgn
T.Tư 17/07/2013 10:52 am
Chuyên mục: Visual Basic for Application (VBA)
Chủ đề: xử lý chuỗi ký tự
Trả lời: 4
Xem: 1443

xử lý chuỗi ký tự

Chào các bạn, form gồm textbox1 và txtketqua 1.mình có danh sách giá trị ký tự như sau: a=1, b=2, c=3, d=4, e=5, f=6, g=7, h=8, i=9, j=10, k=11, l=12, m=13, n=14, o=15, p=16, q=17, r=18, s=19, t=20, u=21, v=22, w=23, x=24, y=25, z=26. giờ mình muốn gán giá trị cho chuỗi ví dụ: textbox1 ="Brian&...
gửi bởi btamsgn
T.Sáu 31/05/2013 4:02 pm
Chuyên mục: [VB] Chuỗi và Thời gian
Chủ đề: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch
Trả lời: 13
Xem: 8830

Re: module xem giờ, ngày,tháng, năm âm lịch

Code không dùng được trong VBA của excel

của tác giả Nguyễn Quốc San bên trang Ho Ngoc Duc thì ok cả VB và excel
gửi bởi btamsgn
T.Tư 29/05/2013 12:17 pm
Chuyên mục: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Chủ đề: Class chuyển đổi Dương lịch <--> Âm lịch
Trả lời: 23
Xem: 13644

Re: Class chuyển đổi Dương lịch <--> Âm lịch

Chào bạn, mình có dơnload chương trình của bạn về xem. Phần tìm ngày đầu tiết khí dương lịch ví dụ: 29/5/2013 tiết tiểu mãn Ngày đầu tiết khí lịch dương: 21/5/2013 bạn cho mình xin code riêng cho nút lấy Ngày đầu tiết khí lịch dương? mình có xem qua code nhưng chưa hiểu lắm. bạn tạo thêm 1 nút để lấ...
gửi bởi btamsgn
T.Năm 23/05/2013 12:51 pm
Chuyên mục: [VB] Mã nguồn chương trình tiện ích
Chủ đề: Module chuyển Dương Lich sang Âm lịch
Trả lời: 11
Xem: 5609

Re: Module chuyển Dương Lich sang Âm lịch

Chào bạn, Cảm ơn bạn Bạn có thể cho mình xin code xem ngày tiết khí đầu tiên hay không? Vì một năm có 24 tiết khí Ví dụ: form gồm combobox1(24 tiết khí), textbox1(năm) và textbox2(ngày tiết khí). Trong combo box liệt kê sẵn 24 tiết khí của 1 năm bất kì. Khi chọn tiết khí "tiểu hàn" trong c...
gửi bởi btamsgn
T.Tư 15/05/2013 11:20 am
Chuyên mục: [VB] Mã nguồn chương trình tiện ích
Chủ đề: Module chuyển Dương Lich sang Âm lịch
Trả lời: 11
Xem: 5609

Re: Module chuyển Dương Lich sang Âm lịch

Chào TrươngPhu,

Bạn giúp mình code liệt kê 24 ngày đầu tiên tiết khí trong 1 năm? thanks,


Thanks,
Tâm
gửi bởi btamsgn
T.Bảy 27/04/2013 3:14 pm
Chuyên mục: [VB] Module, Class, UserControl, OCX
Chủ đề: Module toàn diện về Âm lịch
Trả lời: 11
Xem: 6198

Re: Module toàn diện về Âm lịch

Chào bạn, mình có dơnload chương trình của bạn về xem. Phần tìm ngày đầu tiết khí dương lịch ví dụ: 29/5/2013 tiết tiểu mãn Ngày đầu tiết khí lịch dương: 21/5/2013 bạn cho mình xin code riêng cho nút lấy Ngày đầu tiết khí lịch dương? mình có xem qua code nhưng chưa hiểu lắm. bạn tạo thêm 1 nút để lấ...
gửi bởi btamsgn
T.Hai 13/06/2011 2:52 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: kiểm tra quyền của user login
Trả lời: 4
Xem: 823

Re: kiểm tra quyền của user login

chào bạn,

bạn xem hình minh họa trong file đính kèm

hoặc bạn click chuột phải trên my computer rồi click "manage" để thấy bảng phân quyền cho từng user trong máy tính.

Thanks,
Tâm
gửi bởi btamsgn
T.Tư 08/06/2011 5:16 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: kiểm tra quyền của user login
Trả lời: 4
Xem: 823

Re: kiểm tra quyền của user login

mình biết cách lấy user login.

mình muốn biết user login có quyền user hay administrator v.v,..
gửi bởi btamsgn
T.Tư 08/06/2011 1:19 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: kiểm tra quyền của user login
Trả lời: 4
Xem: 823

kiểm tra quyền của user login

Hi các bạn,

mình muốn xin code vb6 để kiểm tra quyền của user login trong máy tính

ví dụ : user hiện login của máy là quyền administrator or quyền user, v.v.

rất mong nhận thông tin trợ giúp của các bạn.

Thanks,
Tâm
gửi bởi btamsgn
CN 20/03/2011 4:18 pm
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: sữa mã code cho các nút có sẵn
Trả lời: 0
Xem: 744

sữa mã code cho các nút có sẵn

Chào các bạn,

Mình đã thêm các nút lệnh "add,save,delete,modify,undo"

Tuy nhiên mình viết mã chạy bị lỗi.

Mong các bạn xem và sữa giúp code

Thanks,
Tâm
gửi bởi btamsgn
CN 19/12/2010 7:11 pm
Chuyên mục: [VB] Chuỗi và Thời gian
Chủ đề: Lịch Âm Dương năm 2010
Trả lời: 5
Xem: 8739

Re: Lịch Âm Dương năm 2010

Hi a.Phú, anh có thể thêm chức năng giờ theo can/chi vào chương trình như chỉ cần nhập ngày tháng năm và giờ sinh của một người nào đó thì chương trình chuyển đổi từ Dương lịch sang âm lịch hoặc từ Âm lịch sang dương lịch khi họ click vào check box âm lịch hoặc dương lịch ví dụ : ngày 19 tháng 12 nă...
gửi bởi btamsgn
T.Ba 09/11/2010 10:33 am
Chuyên mục: Ứng dụng Quản lý và Cơ sở dữ liệu
Chủ đề: cần sửa câu lệnh SQL cho đúng
Trả lời: 1
Xem: 947

cần sửa câu lệnh SQL cho đúng

Hi các bạn, Trong access2003 mình có đoạn sql sau nhưng không chạy được: STRSQL = "INSERT INTO S_test ( ID, NPL, DVT, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, TONG ) " & _ "SELECT CR5ADM.ID AS ID, CR5ADM.NPL AS NPL, CR5ADM.DVT AS DVT, CR5ADM.& intn AS A, CR5ATLHH. & in...
gửi bởi btamsgn
T.Ba 09/11/2010 10:29 am
Chuyên mục: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Chủ đề: cần giúp đỡ thuật toán cho append query
Trả lời: 1
Xem: 1260

Re: cần giúp đỡ thuật toán cho append query

Hi,

câu lệnh sql đã sửa nhưng vẫn không chạy được.

các bạn xem và sửa lại câu lệnh trên giúp mình, thanks!

Chọn tìm kiếm nâng cao