• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1285 matches

by lungocqua
Tue 12/11/2013 11:23 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: thắc mắc khi đóng gói chương trình
Replies: 2
Views: 675

Re: thắc mắc khi đóng gói chương trình

Quan trọng là khi bạn viết bạn đã chọn phiên bản .NET Framework nào, khi bạn đóng gói bạn có thể lựa chọn thêm ràng buộc yêu cầu máy đó có bản .NET Framework tương ứng mới chạy được! :)
Bạn hạ bản .NET Framework đi là được hà! :D
by lungocqua
Tue 12/11/2013 11:03 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Nhật Ký Thành Viên
Replies: 1221
Views: 149935

Re: Nhật Ký Thành Viên

Chào cả nhà! Mình đã trở lại! Đi lính về quên sạch hết giờ vào diễn đàn mong các bạn giúp lại! :)
by lungocqua
Sun 11/09/2011 7:23 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: thêm textbox vào combobox
Replies: 3
Views: 1192

Re: thêm textbox vào combobox

Í trời! Thì bạn cứ làm bằng thường thôi mà, cũng chưa thấy gì khó ở y
êu cầu của bạn cả!
by lungocqua
Sat 10/09/2011 9:03 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Phân quyền cho tài khoản
Replies: 10
Views: 2513

Re: Phân quyền cho tài khoản

Nếu muốn làm như vậy thì chỉ cần sửa lại phần trong cơ sở dữ liệu lại đôi chút! Cụ thể là có thể thêm 1 hoặc 2 trường các form nào được phép sử dụng. Tiếp đó là sửa lại và viết thêm code cho form đăng nhập! Việc này thì không khó đâu, cần chút thời gian là bạn có thể làm được! :)
by lungocqua
Tue 22/02/2011 2:58 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vấn đề về updata checkbox column trong C#
Replies: 6
Views: 2099

Re: Vấn đề về updata checkbox column trong C#

Bạn viết mấy trăm bài viết tại diễn đàn này mà bạn chưa bỏ code vào đúng thẻ code thì quả là một điều đáng tiếc! [-( Bài của bạn có thể làm hai cách như sau: Cách 1 là sẽ cập nhật theo từng dòng xuống CSDL (dùng vòng lặp và dùng câu lệnh Update của SQL) thông qua khóa chính là mã khách hàng. Nói cho...
by lungocqua
Tue 22/02/2011 1:19 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: cách liên kết hai form với nhau
Replies: 16
Views: 7453

Re: cách liên kết hai form với nhau

Form1 và 2 cùng nằm trong một Project thì Form1 ưu tiên chạy trước thì khi gọi form2 thì hãy cho form1 ẩn đi, chứ là sao mà đóng form1 được chứ.
[vbnet]form2.show()
form1.hide()[/vbnet]
by lungocqua
Tue 22/02/2011 10:18 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vấn đề về updata checkbox column trong C#
Replies: 6
Views: 2099

Re: Vấn đề về updata checkbox column trong C#

Thôi mình chịu. Sửa cái bài của bạn phải sửa cái chỗ kết nối với CSDL của bạn ở 2, 3 nơi. Sao bạn không làm thêm một cái lớp chứa chuỗi kết nối nữa. Như vậy sẽ thuận tiện cho bạn rất nhiều. Cái CSDL lần trước thì mang vào cho lần này có chạy được đâu. :P
by lungocqua
Mon 21/02/2011 9:29 pm
Forum: Giao lưu
Topic: Tương lai của VB6
Replies: 11
Views: 2791

Re: Tương lai của VB6

Sống hay không là do sản phẩm của bạn viết ra có người dùng hay không. Mà có mới thì nên bỏ đi cái cũ cũng là lẽ tự nhiên. Nếu mà cứ giữ khư khư cái cũ thì chẳng bao giờ có thể tiến bộ hay là sẽ có cái mới xuất hiện được! :) Cái mở hay đóng thì nó cũng có luôn có hai cái tiêu cự và tích cự trong đó....
by lungocqua
Mon 21/02/2011 4:54 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: help cập nhật csdl từ textbox của visualbasic
Replies: 4
Views: 1332

Re: HELP CẬP NHẬT XUONG CSDL SQL TỪ TEXTBOX CỦA VISUALBASIC

Xem tại đây có cái ví dụ bé bé: http://www.caulacbovb.com/forum/viewtop ... 250#p90080
Còn cập nhật thì xem trong đây hé! viewtopic.php?f=8&t=15377 xem phần CSDL Access và SQL. Vậy hé!. Xong! :D
by lungocqua
Sat 19/02/2011 7:12 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: giúp về đọc file text
Replies: 29
Views: 19029

Re: giúp về đọc file text

Đúng rồi. St() là mảng đông, không khai báo trước số phần tử cần dùng. Khi đọc ReadAllLines phải lưu vào mảng vì mỗi dòng nó sẽ lưu vào trong một phần tử của mảng. Nếu lưu vào một biến thì n dòng trong tập tin đó sẽ dồn lại 1 dòng và sẽ bị mất định dạng so với tập tin gốc và như vậy thì sẽ rất khó c...
by lungocqua
Sat 19/02/2011 5:26 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Form xuất hiện đúng vị trí mình mong muốn
Replies: 3
Views: 1667

Re: Form xuất hiện đúng vị trí mình mong muốn

From thì nó có một số phương thức như là SetBounds (cái phương thức này hay dùng cho các control), SetDesktopBounds , SetDesktopLocation thì bạn có thể dùng các phương thức đó để hiện thị form theo đúng như ý muốn mà bạn mong muốn! [vbnet]Public Class Form1 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As ...
by lungocqua
Fri 18/02/2011 8:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về cach sử dụng ProgessBar trong vb.net
Replies: 1
Views: 1279

Re: Hỏi về cach sử dụng ProgessBar trong vb.net

Có một bài ở đây: http://www.caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=3916#p24051 Cách này mình lấy ở đâ y có sửa lại chút ít. Vẫn còn có lỗi bạn lấy về sửa lại chút nữa chắc là sẽ ổn. :D [vbnet]Imports System.Collections.Generic Imports System.ComponentModel Imports System.IO Public Class Form1...
by lungocqua
Fri 18/02/2011 6:51 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vui lòng sửa giúp lổi (VB.NET và Access
Replies: 7
Views: 2316

Re: Vui lòng sửa giúp lổi (VB.NET và Access

[vbnet]Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Public Class Form1 Dim con As New OleDbConnection("Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source =thunghiem.mdb;") ' Cục bộ trong Form Private Sub KetNoi() If con.State = ConnectionState.Closed Then con.Open() End Sub Private Sub NgatKet...
by lungocqua
Fri 18/02/2011 12:56 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách tính tuần trong năm...(vb)
Replies: 15
Views: 4417

Re: Hỏi cách tính tuần trong năm...(vb)

Hi! Thì ra là ngày bắt đầu. Ừh! Cách này quá tiện. .NET có hỗ trợ sẵn vậy mà mình không biết! :D
by lungocqua
Fri 18/02/2011 12:52 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách tính tuần trong năm...(vb)
Replies: 15
Views: 4417

Re: Hỏi cách tính tuần trong năm...(vb)

Ủa sao bạn trừ bớt đi môt tuần chi vậy? Nếu vậy thì 5 tuần sẽ lấy ở tháng 1 thôi! :D
by lungocqua
Fri 18/02/2011 9:56 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vui lòng sửa giúp lổi (VB.NET và Access
Replies: 7
Views: 2316

Re: Vui lòng sửa giúp lổi (VB.NET và Access

Thử cái này. Thêm 1 ComboxBox tên là ComboxBox1 lên Form và mở CSDL ra và thêm một bảng tên là DV với một trường làm khóa chính tên là TenDV rồi hãy nhập một vài mẫu tin vào đó. Lưu lại. Copy toàn bộ code này thay code cũ của Form của bạn. Xong! :) [vbnet]Imports System.Data Imports System.Data.OleD...
by lungocqua
Thu 17/02/2011 7:01 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Vui lòng sửa giúp lổi (VB.NET và Access
Replies: 7
Views: 2316

Re: Vui lòng sửa giúp lổi (VB.NET và Access

Ở sự kiện btnInsert_Click thì bạn hãy cắt DataGridView1.DataSource = dt bỏ xuống dòng cuối cùng (dưới dòng da.Update(dt)) trong sự kiện đó thì sẽ thấy nó khác đó. :D Còn Update thì mình không thấy có gì lạ như bạn nói. Àh bạn nên kiểm tra thêm khóa chính khi Insert hay Update nữa đi.
by lungocqua
Thu 17/02/2011 11:43 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: chương trình chạy trên một máy
Replies: 9
Views: 1990

Re: chương trình chạy trên một máy

Tìm trong diễn đàn không có thì ra Google. :P Từ code trên viết thêm chút nữa! Vui lòng Add Reference System.Management trước khi copy code về! :D [vbnet]Imports System.Management Public Class Form1 Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Loa...

Go to advanced search