Search found 7 matches

by neunhu
Wed 09/09/2015 12:01 pm
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: Auto click lúc được lúc không!
Replies: 4
Views: 1773

Re: Auto click lúc được lúc không!

vậy bạn có auto click tọa độ ko bạn
by neunhu
Wed 09/09/2015 11:55 am
Forum: Visual Basic for Application (VBA)
Topic: login access
Replies: 1
Views: 884

login access

em làm cái phần mềm login mà dòng này cứ báo lỗi em ko biết chỉnh sữa sao cả mong mấy pac pro giúp em
by neunhu
Sat 27/09/2014 5:12 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp đỡ về timer
Replies: 1
Views: 732

Giúp đỡ về timer

Timer1.Interval = Rnd * 400 + 10 ProgressBar1.Value = ProgressBar1.Value + 2 <= cứ báo lỗi dòng này hoài mong mấy bác giúp em Label1.Caption = ProgressBar1.Value & "%" If Label1.Caption = 100 & "%" Then MsgBox "hello", vbInformation + vbDefaultButton1, "Mes...
by neunhu
Wed 30/05/2012 1:42 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Mã hóa & giải mã dữ liệu bằng vb
Replies: 0
Views: 724

Mã hóa & giải mã dữ liệu bằng vb

mấy pac pro ơi có thể chỉ giáo giúp em chút không giờ em có thắc mắc muốn mấy pac giúp đỡ! abcd....xyz (chuỗi 1) 0123456789 (chuỗi 2) a)Giờ em muốn mã hóa 2 chuỗi sau thành: (chuỗi 1) aabbccdd...xxyyzz and a+(1 ký tự bất kỳ của ascii)b+(1 ký tự bất kỳ của ascii)c+(1 ký tự bất kỳ của ascii)d+(1 ký tự...
by neunhu
Tue 03/08/2010 2:03 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Sử dụng keypress ascii
Replies: 6
Views: 2178

Re: Sử dụng keypress ascii

pac ngocvinh oi co the giup em 1 ko em co chut thac mac vd nha em co 1 cai password em muon ma hoa no qua ascii thi phai lam sao va dua vao access luon cu the mong pac pro chi giao giup em
by neunhu
Wed 07/10/2009 2:20 pm
Forum: Bài viết hướng dẫn
Topic: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ
Replies: 75
Views: 81117

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Pac onlysoft pro oi sao em tao phan mem nghe nhac no lam sao ay cu bao loi doan code duong dan toi phan chua nhac bai do rui chay no va xuat hien thong bao loi ko pac onlysoft oi help me neunhu voi nich chat cua em pac ep vao de de de pm neu_nhu00 hoac pac cho em nich y!

Go to advanced search