• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 32 matches

by hapvn
Sat 11/01/2020 12:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: DataGridView Vb.net lag, delay khi kéo
Replies: 4
Views: 1431

Re: DataGridView Vb.net lag, delay khi kéo

Tặng bạn hàm Tăng Tốc Độ Sử Dung DGV đưa nó vào Module khi form Load thì gọi nó trước sau đó xử lý kéo scroll rất mượt ví dụ: TangTocDGV(dgvData) Public Sub TangTocDGV(ByVal DataGrid As DataGridView) GetType(DataGridView).InvokeMember("DoubleBuffered", BindingFlags.NonPublic Or BindingFlag...
by hapvn
Mon 26/08/2019 9:18 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Các bác cho hỏi về code Insert dãy số tăng dần
Replies: 7
Views: 3014

Re: Các bác cho hỏi về code Insert dãy số tăng dần

Thứ nhất đơn giản Text Mã ID = 3 Text Box: TextBoxTiềnTố , TextBoxSốBắtĐầu, TextBoxSốLượng
Sau khi nhấn nút xác nhận thì chạy

for i as integer = TextBoxSốBắtĐầu.text *1 to TextBoxSốBắtĐầu.text *1 + TextBoxSốLượng.Text * 1

End.......
by hapvn
Tue 14/11/2017 3:52 pm
Forum: Ý tưởng của bạn
Topic: Skype chat bot Skype API skype4COM.dll
Replies: 0
Views: 4484

Skype chat bot Skype API skype4COM.dll

Đang có ý tưởng Skype Bot. dùng DLL skype4COM. bắt dc gói tin người khác gởi tới nhưng trả lời không được, và phải là ở trong cửa sổ chat với người đó mới bắt được nội dung. Có ai làm về vấn đề này chưa cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm với
by hapvn
Tue 17/10/2017 4:08 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Phép cộng trong vb.net
Replies: 2
Views: 1070

Re: Phép cộng trong vb.net

Button
Label3.Text = Label1.Text * 1 + Label2.Text * 1
by hapvn
Mon 08/08/2016 10:10 am
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?
Replies: 369
Views: 147486

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Các bạn help mình với. Mình làm report được rồi nhưng mà có thể tăng hay giảm fontsize của text trong report đó theo ý muốn không? Ví dụ như người xuất report thấy nội dung dư 1 dòng qua trang 02 thì người sử dụng nhấn nút giảm size lại chấp nhận chữ nhỏ để in vừa một trang, hoặc là tăng lên thêm để...
by hapvn
Wed 09/03/2016 1:28 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Tách chữ ra khỏi chuỗi có cả số và chữ trong VB6
Replies: 4
Views: 3526

Re: Tách chữ ra khỏi chuỗi có cả số và chữ trong VB6

Function TachSoThapPhan(ChuoiSo As String) As Double Dim ViTriDau, ViTriCuoi As Integer ViTriDau = 0 ViTriCuoi = 0 For i As Integer = 0 To Len(ChuoiSo) If ViTriDau = 0 Then If IsNumeric(ChuoiSo(i)) = True Then ViTriDau = i End If Else If IsNumeric(ChuoiSo(i)) = False And ChuoiSo(i) <> "."...
by hapvn
Wed 09/03/2016 1:26 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Nhờ giúp tách lấy số trong chuổi
Replies: 8
Views: 3463

Re: Nhờ giúp tách lấy số trong chuổi

Update ham chay duoc so nguyen va so thuc Function TachSoThapPhan(ChuoiSo As String) As Double Dim ViTriDau, ViTriCuoi As Integer ViTriDau = 0 ViTriCuoi = 0 For i As Integer = 0 To Len(ChuoiSo) If ViTriDau = 0 Then If IsNumeric(ChuoiSo(i)) = True Then ViTriDau = i End If Else If IsNumeric(ChuoiSo(i)...
by hapvn
Thu 07/01/2016 1:55 pm
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Giúp đỡ về hàm Chr
Replies: 2
Views: 993

Re: Giúp đỡ về hàm Chr

Code: Select all

        Dim Chuoi As String = "303132333435363738"
        Dim KetQua As String
        For i As Integer = 0 To Len(Chuoi) - 1 Step 2
            KetQua = (Chuoi(i) & Chuoi(i + 1)) + 18
            MsgBox(Chr(KetQua))
        Next
by hapvn
Sat 17/10/2015 8:30 am
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: hỏi về hosting
Replies: 3
Views: 3569

Re: hỏi về hosting

Nếu vậy thì rất đơn giản. Thuê Domain chuyển tiếp về IP tĩnh của bạn. NAT port từ router mạng internet ve server cần thiết (Web, Mail, SQLServer....) Tài liệu NAT xem trong tài liệu hướng dẫn từng model router
by hapvn
Fri 22/05/2015 3:23 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Hỏi về cách tính tiền của 1 phần mềm được làm ra.
Replies: 3
Views: 3159

Re: Hỏi về cách tính tiền của 1 phần mềm được làm ra.

Chủ yếu xem khách hàng thế nào rồi suy nghĩ cách "khứa" ( đùa thôi )
by hapvn
Thu 21/05/2015 3:41 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Mọi Người Cho e hỏi về lập trình với máy quét mã vạch
Replies: 15
Views: 2572

Re: Mọi Người Cho e hỏi về lập trình với máy quét mã vạch

Timer chỉ chạy khi quét đủ ký tự, thực tế phần mềm chạy không nặng chút nào. Ram 512 chạy ào ào dùng để điểm danh
by hapvn
Thu 21/05/2015 2:26 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Mọi Người Cho e hỏi về lập trình với máy quét mã vạch
Replies: 15
Views: 2572

Re: Mọi Người Cho e hỏi về lập trình với máy quét mã vạch

Code của mình dùng 4 ký tự trong mã vạch Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick Me.Activate() 'Toi dang dung ma vach 4 ky tu If Len(txtMSNV.Text) > 4 Then txtMSNV.Text = "" End If If Len(txtMSNV.Text) = 4 Then HienThiDuLieu()...
by hapvn
Tue 17/03/2015 1:25 pm
Forum: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Topic: [.Net] Fastest Display Large Database With VirtualMode
Replies: 15
Views: 12100

Re: [.Net] Fastest Display Large Database With VirtualMode

AnhTuyenBk ơi! anh chuyển Sang SQL SERVER được không anh? Em chuyển hoài mà không chạy được.
by hapvn
Wed 10/12/2014 2:24 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Trừ ngày tháng năm
Replies: 2
Views: 700

Re: Trừ ngày tháng năm

Dim HienTai As Date = DateAdd(DateInterval.Day, -0, Now.Date) Dim Truoc1Ngay As Date = DateAdd(DateInterval.Day, -1, Now.Date) Dim Truoc2Ngay As Date = DateAdd(DateInterval.Day, -2, Now.Date) Dim Truoc3Ngay As Date = DateAdd(DateInterval.Day, -3, Now.Date) Dim Truoc4Ngay As Date = DateAdd(DateInterv...
by hapvn
Tue 22/07/2014 5:26 pm
Forum: [.NET] Mã nguồn chương trình tiện ích
Topic: F1 Browser 10.0 RC 2- Source
Replies: 2
Views: 5847

Re: F1 Browser 10.0 RC 2- Source

Cho mình xin source với! Nhấn vào download source hổng down được
by hapvn
Mon 07/07/2014 4:35 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: hỏi về hosting
Replies: 3
Views: 3569

Re: hỏi về hosting

IP tĩnh bạn chỉ cần mua domain sau đó trỏ về IP của bạn. Và mình khuyên bạn tốt hơn hết là nên thuê. tính ra tiền điện tốn cũng nhiều. và vấn đề bảo mật. thêm nữa lượng truy cập nhiều sẽ dẫn đến server dễ bị treo và gián đoạn.
by hapvn
Mon 09/06/2014 3:04 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi không DataBlinding được cho conbobox
Replies: 1
Views: 527

Re: Lỗi không DataBlinding được cho conbobox

Bạn thử dùng code này xem mình dùng thường lắm [vbnet] Public Sub KetNoiComboBox(ByVal MayChu As String, ByVal TenCaTaLo As String, ByVal TenDN As String, ByVal MatKhau As String, ByVal CauLenhSQLSelect As String, ByVal CBB As ComboBox, ByVal DisplayMem As String, ByVal ValueMem As String, ByVal ViT...
by hapvn
Mon 09/06/2014 2:58 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin Giúp về load 2 table lên một datagridview
Replies: 3
Views: 732

Re: Xin Giúp về load 2 table lên một datagridview

Mình thử ý tưởng bạn nói nhưng mà không load được cái thứ 2 lên chung cái DataGrid.
Hy vọng có bạn nào tìm được hướng khác giúp mình!
by hapvn
Wed 04/06/2014 4:07 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Xin Giúp về load 2 table lên một datagridview
Replies: 3
Views: 732

Xin Giúp về load 2 table lên một datagridview

Mình có hai SQLServer A và B A và B có một bảng giống nhau Phiếu cân: STT, MSNV, TrongLuong, Ngay, Gio , LoaiCan Gạch chân là khóa. Giờ mình định viết phần mềm tổng hợp số liệu. Gom số liệu A và B lên một gridview để xử lý. Suy nghĩ hoài chưa thấy giải pháp nào hợp lý. Có thể load A lên Grid1, B lên...
by hapvn
Fri 30/05/2014 7:06 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Điểm danh học sinh
Replies: 2
Views: 724

Re: Điểm danh học sinh

Mình đã làm vấn đề này với công ty mình để điểm danh nhân viên bằng mã vạch. Code cũng rất đơn giản! Nhưng cần phải có thiết bị đọc mã vạch

Go to advanced search