• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 30 kết quả

gửi bởi hapvn
T.Ba 14/11/2017 3:52 pm
Chuyên mục: Ý tưởng của bạn
Chủ đề: Skype chat bot Skype API skype4COM.dll
Trả lời: 0
Xem: 1103

Skype chat bot Skype API skype4COM.dll

Đang có ý tưởng Skype Bot. dùng DLL skype4COM. bắt dc gói tin người khác gởi tới nhưng trả lời không được, và phải là ở trong cửa sổ chat với người đó mới bắt được nội dung. Có ai làm về vấn đề này chưa cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm với
gửi bởi hapvn
T.Ba 17/10/2017 4:08 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Phép cộng trong vb.net
Trả lời: 2
Xem: 547

Re: Phép cộng trong vb.net

Button
Label3.Text = Label1.Text * 1 + Label2.Text * 1
gửi bởi hapvn
T.Hai 08/08/2016 10:10 am
Chuyên mục: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?
Trả lời: 369
Xem: 118494

Re: Sử dụng Report chuẩn của .NET, tại sao không?

Các bạn help mình với. Mình làm report được rồi nhưng mà có thể tăng hay giảm fontsize của text trong report đó theo ý muốn không? Ví dụ như người xuất report thấy nội dung dư 1 dòng qua trang 02 thì người sử dụng nhấn nút giảm size lại chấp nhận chữ nhỏ để in vừa một trang, hoặc là tăng lên thêm để...
gửi bởi hapvn
T.Tư 09/03/2016 1:28 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Tách chữ ra khỏi chuỗi có cả số và chữ trong VB6
Trả lời: 4
Xem: 3202

Re: Tách chữ ra khỏi chuỗi có cả số và chữ trong VB6

Function TachSoThapPhan(ChuoiSo As String) As Double Dim ViTriDau, ViTriCuoi As Integer ViTriDau = 0 ViTriCuoi = 0 For i As Integer = 0 To Len(ChuoiSo) If ViTriDau = 0 Then If IsNumeric(ChuoiSo(i)) = True Then ViTriDau = i End If Else If IsNumeric(ChuoiSo(i)) = False And ChuoiSo(i) <> "."...
gửi bởi hapvn
T.Tư 09/03/2016 1:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Nhờ giúp tách lấy số trong chuổi
Trả lời: 8
Xem: 2622

Re: Nhờ giúp tách lấy số trong chuổi

Update ham chay duoc so nguyen va so thuc Function TachSoThapPhan(ChuoiSo As String) As Double Dim ViTriDau, ViTriCuoi As Integer ViTriDau = 0 ViTriCuoi = 0 For i As Integer = 0 To Len(ChuoiSo) If ViTriDau = 0 Then If IsNumeric(ChuoiSo(i)) = True Then ViTriDau = i End If Else If IsNumeric(ChuoiSo(i)...
gửi bởi hapvn
T.Năm 07/01/2016 1:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Giúp đỡ về hàm Chr
Trả lời: 2
Xem: 824

Re: Giúp đỡ về hàm Chr

Mã: Chọn hết

        Dim Chuoi As String = "303132333435363738"
        Dim KetQua As String
        For i As Integer = 0 To Len(Chuoi) - 1 Step 2
            KetQua = (Chuoi(i) & Chuoi(i + 1)) + 18
            MsgBox(Chr(KetQua))
        Next
gửi bởi hapvn
T.Bảy 17/10/2015 8:30 am
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: hỏi về hosting
Trả lời: 3
Xem: 1653

Re: hỏi về hosting

Nếu vậy thì rất đơn giản. Thuê Domain chuyển tiếp về IP tĩnh của bạn. NAT port từ router mạng internet ve server cần thiết (Web, Mail, SQLServer....) Tài liệu NAT xem trong tài liệu hướng dẫn từng model router
gửi bởi hapvn
T.Sáu 22/05/2015 3:23 pm
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: Hỏi về cách tính tiền của 1 phần mềm được làm ra.
Trả lời: 3
Xem: 1234

Re: Hỏi về cách tính tiền của 1 phần mềm được làm ra.

Chủ yếu xem khách hàng thế nào rồi suy nghĩ cách "khứa" ( đùa thôi )
gửi bởi hapvn
T.Năm 21/05/2015 3:41 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mọi Người Cho e hỏi về lập trình với máy quét mã vạch
Trả lời: 15
Xem: 1842

Re: Mọi Người Cho e hỏi về lập trình với máy quét mã vạch

Timer chỉ chạy khi quét đủ ký tự, thực tế phần mềm chạy không nặng chút nào. Ram 512 chạy ào ào dùng để điểm danh
gửi bởi hapvn
T.Năm 21/05/2015 2:26 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Mọi Người Cho e hỏi về lập trình với máy quét mã vạch
Trả lời: 15
Xem: 1842

Re: Mọi Người Cho e hỏi về lập trình với máy quét mã vạch

Code của mình dùng 4 ký tự trong mã vạch Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick Me.Activate() 'Toi dang dung ma vach 4 ky tu If Len(txtMSNV.Text) > 4 Then txtMSNV.Text = "" End If If Len(txtMSNV.Text) = 4 Then HienThiDuLieu()...
gửi bởi hapvn
T.Ba 17/03/2015 1:25 pm
Chuyên mục: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: [.Net] Fastest Display Large Database With VirtualMode
Trả lời: 15
Xem: 8989

Re: [.Net] Fastest Display Large Database With VirtualMode

AnhTuyenBk ơi! anh chuyển Sang SQL SERVER được không anh? Em chuyển hoài mà không chạy được.
gửi bởi hapvn
T.Tư 10/12/2014 2:24 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Trừ ngày tháng năm
Trả lời: 2
Xem: 580

Re: Trừ ngày tháng năm

Dim HienTai As Date = DateAdd(DateInterval.Day, -0, Now.Date) Dim Truoc1Ngay As Date = DateAdd(DateInterval.Day, -1, Now.Date) Dim Truoc2Ngay As Date = DateAdd(DateInterval.Day, -2, Now.Date) Dim Truoc3Ngay As Date = DateAdd(DateInterval.Day, -3, Now.Date) Dim Truoc4Ngay As Date = DateAdd(DateInterv...
gửi bởi hapvn
T.Ba 22/07/2014 5:26 pm
Chuyên mục: [.NET] Mã nguồn chương trình tiện ích
Chủ đề: F1 Browser 10.0 RC 2- Source
Trả lời: 2
Xem: 3893

Re: F1 Browser 10.0 RC 2- Source

Cho mình xin source với! Nhấn vào download source hổng down được
gửi bởi hapvn
T.Hai 07/07/2014 4:35 pm
Chuyên mục: Các vấn đề CNTT khác
Chủ đề: hỏi về hosting
Trả lời: 3
Xem: 1653

Re: hỏi về hosting

IP tĩnh bạn chỉ cần mua domain sau đó trỏ về IP của bạn. Và mình khuyên bạn tốt hơn hết là nên thuê. tính ra tiền điện tốn cũng nhiều. và vấn đề bảo mật. thêm nữa lượng truy cập nhiều sẽ dẫn đến server dễ bị treo và gián đoạn.
gửi bởi hapvn
T.Hai 09/06/2014 3:04 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi không DataBlinding được cho conbobox
Trả lời: 1
Xem: 442

Re: Lỗi không DataBlinding được cho conbobox

Bạn thử dùng code này xem mình dùng thường lắm [vbnet] Public Sub KetNoiComboBox(ByVal MayChu As String, ByVal TenCaTaLo As String, ByVal TenDN As String, ByVal MatKhau As String, ByVal CauLenhSQLSelect As String, ByVal CBB As ComboBox, ByVal DisplayMem As String, ByVal ValueMem As String, ByVal ViT...
gửi bởi hapvn
T.Hai 09/06/2014 2:58 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin Giúp về load 2 table lên một datagridview
Trả lời: 3
Xem: 571

Re: Xin Giúp về load 2 table lên một datagridview

Mình thử ý tưởng bạn nói nhưng mà không load được cái thứ 2 lên chung cái DataGrid.
Hy vọng có bạn nào tìm được hướng khác giúp mình!
gửi bởi hapvn
T.Tư 04/06/2014 4:07 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin Giúp về load 2 table lên một datagridview
Trả lời: 3
Xem: 571

Xin Giúp về load 2 table lên một datagridview

Mình có hai SQLServer A và B A và B có một bảng giống nhau Phiếu cân: STT, MSNV, TrongLuong, Ngay, Gio , LoaiCan Gạch chân là khóa. Giờ mình định viết phần mềm tổng hợp số liệu. Gom số liệu A và B lên một gridview để xử lý. Suy nghĩ hoài chưa thấy giải pháp nào hợp lý. Có thể load A lên Grid1, B lên...
gửi bởi hapvn
T.Sáu 30/05/2014 7:06 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Điểm danh học sinh
Trả lời: 2
Xem: 586

Re: Điểm danh học sinh

Mình đã làm vấn đề này với công ty mình để điểm danh nhân viên bằng mã vạch. Code cũng rất đơn giản! Nhưng cần phải có thiết bị đọc mã vạch
gửi bởi hapvn
T.Năm 13/03/2014 10:36 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp về download file
Trả lời: 2
Xem: 514

Re: Xin giúp về download file

Không được bạn ơi file download về vẫn là file báo đăng nhập!
gửi bởi hapvn
T.Tư 12/03/2014 10:11 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Xin giúp về download file
Trả lời: 2
Xem: 514

Xin giúp về download file

Mình đang làm một project download file trên một website chia sẽ. Dùng WebBrowser đăng nhập xong. Dùng WebBrowser download thì được nhưng mà số lượng nhiều quá nên chuyển sang dùng Dim Client As New WebClient Client.DownloadFile(Link, DuongDanLuuFile) Client.Dispose() thì Client chỉ download được th...

Chọn tìm kiếm nâng cao