• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 207 kết quả

gửi bởi sendmessage
T.Năm 14/06/2012 10:08 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: xin chương trình tạo dãy kí tự ngẫu nhiên
Trả lời: 6
Xem: 1096

Re: xin chương trình tạo dãy kí tự ngẫu nhiên

[vb] Private Sub Command1_Click() Text1.Text = Rand_String(8) End Sub Public Function Rand_String(sLength As Integer) As String Dim RetVal As String Dim Max As Integer Dim Min As Integer Max = 126 Min = 48 Randomize Timer For I = 1 To sLength RetVal = RetVal & Chr(Int((Max - Min + 1) * Rnd + Min...
gửi bởi sendmessage
T.Năm 14/06/2012 10:03 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Vòng lặp khi click vào 1 button ( tương tự timer )
Trả lời: 5
Xem: 901

Re: Vòng lặp khi click vào 1 button ( tương tự timer )

[vb]
do
'
'Codes cua ban
'Codes cua ban
'
Sleep 10
DoEvents
If status = "STOP" Then Exit Loop
Loop
[/vb]
gửi bởi sendmessage
T.Năm 07/06/2012 10:20 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Gởi phím và lấy ảnh màu cực khó cần Chú truongphu giúp.
Trả lời: 5
Xem: 1191

Re: Gởi phím và lấy ảnh màu cực khó cần Chú truongphu giúp.

Cuối cùng cũng làm OK rồi: @VB_ForMeJ : - Đưa cửa sổ vào 1 Grapphic rồi sau đó in nó vào 1 cái Image, thế là chụp được 1 hình bất kỳ dù nó có bị chê khuất cũng chụp được. - Còn về gởi phím Shift và Windows thì mới tìm ra 1 file liệt kê hết các wParam và lParam ứng cho từng phím của windows. Cuối cùn...
gửi bởi sendmessage
T.Bảy 26/05/2012 3:14 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao lấy yahoo ID của Yahoo Messager khi mà mình đã login
Trả lời: 3
Xem: 788

Re: Làm sao lấy yahoo ID của Yahoo Messager khi mà mình đã l

Yahoo của mình. Minh giờ login vào rồi, Làm sao dùng vb 6.0 để lấy cái ID (nick) của mình vậy?
gửi bởi sendmessage
T.Bảy 26/05/2012 8:58 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Làm sao lấy yahoo ID của Yahoo Messager khi mà mình đã login
Trả lời: 3
Xem: 788

Làm sao lấy yahoo ID của Yahoo Messager khi mà mình đã login

Chào các bạn!

Làm sao mình lấy được Yahoo ID khi mà mình đã login vào Yahoo Messager.

Thanks
gửi bởi sendmessage
T.Ba 22/05/2012 3:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Gởi phím và lấy ảnh màu cực khó cần Chú truongphu giúp.
Trả lời: 5
Xem: 1191

Re: Gởi phím và lấy ảnh màu cực khó cần Chú truongphu giúp.

1. PostMessage Quan trọng là cái lParam cái này để giá trị 0 thì chỉ dùng cho các ký tự văn bản thôi, còn các ký tự hệ thống thì phải có. Vi dụ cháu tìm được Alt + 1 như sau: Cái này chạy tốt. Public Const VK_LMENU = &HA4 Public Const VK_RMENU = &HA5 Public Const VK_1 = &H31 Public Const...
gửi bởi sendmessage
T.Ba 22/05/2012 11:12 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Gởi phím và lấy ảnh màu cực khó cần Chú truongphu giúp.
Trả lời: 5
Xem: 1191

Re: Gởi phím và lấy ảnh màu cực khó cần Chú truongphu giúp.

Sao chụp cái hình toàn cho màu đen vậy các bạn, Codes bên dưới. hix [vb] Option Explicit Private Declare Function FindWindowEx Lib "user32" Alias "FindWindowExA" (ByVal hWnd1 As Long, ByVal hWnd2 As Long, ByVal lpsz1 As String, ByVal lpsz2 As String) As Long Private Declare Funct...
gửi bởi sendmessage
T.Bảy 12/05/2012 4:32 pm
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Gởi phím và lấy ảnh màu cực khó cần Chú truongphu giúp.
Trả lời: 5
Xem: 1191

Gởi phím và lấy ảnh màu cực khó cần Chú truongphu giúp.

(Cháu có gởi tin nhắn cho Chú mà 4r báo " Bạn không thể thêm vào một vài thành viên bởi vì họ đã vô hiệu chức năng nhận tin nhắn của mình. ") Cháu chào Chú truongphu. Cháu đã tìm khá nhiều cách mà 2 vấn đề này cháu chưa giải quyết được. Rất mong Chú bỏ chút thời gian chỉ giúp Cháu. Hai vấn...
gửi bởi sendmessage
T.Tư 07/03/2012 11:09 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Cho mình hỏi về DataGridView? ngôn ngữ C#
Trả lời: 1
Xem: 690

Cho mình hỏi về DataGridView? ngôn ngữ C#

Mình đang cần tạo cái datagridview giống như hình sau:
1. ComboBox khi để chuột vào thì mới hiện ra.
Hình ảnh


2. TextBox cho nhập memo field
Hình ảnh

Thanks
gửi bởi sendmessage
T.Tư 07/03/2012 10:33 am
Chuyên mục: [.NET] Module, Class, UserControl, DLL
Chủ đề: [VB.Net] Thêm số thứ tự dòng vào RowHeader của DataGridView
Trả lời: 2
Xem: 4369

Re: [VB.Net] Thêm số thứ tự dòng vào RowHeader của DataGridV

Mình chế lại tí :D cho người ta resize cái RowHeader: [csharp] private void dgvLevel_RowPostPaint(object sender, DataGridViewRowPostPaintEventArgs e) { if (e.RowIndex < dgvLevel.Rows.Count - 1) { string strRowNumber = (e.RowIndex + 1).ToString(); while (strRowNumber.Length < dgvLevel.RowCount.ToStri...
gửi bởi sendmessage
T.Ba 14/02/2012 11:02 am
Chuyên mục: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Chủ đề: Nhờ các bác xem giúp cái Login
Trả lời: 3
Xem: 964

Re: Nhờ các bác xem giúp cái Login

anh thử cái này thử nhé
gửi bởi sendmessage
T.Ba 13/09/2011 4:15 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm sao tính giá trị __utma, __utmz, __utmb, __utmc
Trả lời: 1
Xem: 720

Re: Làm sao tính giá trị __utma, __utmz, __utmb, __utmc

Mình đã tìm ra rồi: Information about the utmLinker and the __utma, __utmb and __utmc cookies The __utmb and __utmc cookies are used to track a user's session as follows: __utmb * Hashcode * Changes to identify each unique session * Non-persistent cookie * Works with __utmc to determine when a sessi...
gửi bởi sendmessage
T.Ba 13/09/2011 2:55 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Làm sao tính giá trị __utma, __utmz, __utmb, __utmc
Trả lời: 1
Xem: 720

Làm sao tính giá trị __utma, __utmz, __utmb, __utmc

Chào mọi người mính thấy các trình duyệt nó tính các giá trị này để lưu trong cookies vậy nó tính bằng cách nào vậy các bạn. Ví dụ: Cookie: __utma=222460812.1898592585.1315555057.1315808789.1315899457.4; __utmz=222460812.1315555057.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none); __utmb=222460812....
gửi bởi sendmessage
T.Hai 04/07/2011 10:49 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Giúp mình edit 1 cell của 1 file excel đang mở (C#)
Trả lời: 0
Xem: 569

Giúp mình edit 1 cell của 1 file excel đang mở (C#)

Hi Mình đang cần 1 đoạn codes edit 1 cell của 1 file excel đang được mở. Ngôn ngữ mình đang viết là C# Mình đang cần đoạn code này anh em nào biết chỉ mình với nha, mình đang search trên google nhưng chưa có chỉ có đọc và ghi 1 file excel đang lưu trữ trên máy à, chứ không có đoạn codes đọc file exc...
gửi bởi sendmessage
T.Hai 09/05/2011 11:20 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Làm sao làm được như trong hình Asp.net C#
Trả lời: 3
Xem: 1263

Re: Làm sao làm được như trong hình Asp.net C#

Cảm ơn bạn nhiều lắm. Đúng cái mình đang cần đó. Để tích hợp vào Asp.net

Sáng giờ tìm thấy cái pupopwindow nhưng cũng chưa ưng ý lắm.
http://www.codeproject.com/KB/custom-co ... popup.aspx

Thanks!
gửi bởi sendmessage
T.Hai 09/05/2011 9:31 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Làm sao làm được như trong hình Asp.net C#
Trả lời: 3
Xem: 1263

Làm sao làm được như trong hình Asp.net C#

Mình đang muốn làm một cái nút như sau. Khi bấm vào nó sẽ open 1 cái form mới và sẽ đề lên cái form củ giống như trong hình http://cb0.upanh.com/22.259.29256069.4vt0/openform.jpg Chức năng Upload của mediafire.com Xem hình đầy đủ Ví dụ: Khi bấm nút Upload nó sẽ mở ra form "Select file to upload...
gửi bởi sendmessage
CN 24/10/2010 5:39 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lập trình gởi tin nhắn đến số điên thoại.
Trả lời: 0
Xem: 566

Lập trình gởi tin nhắn đến số điên thoại.

Mình đang cần đoạn codes gởi tin nhắn từ máy tính đến 1 số điên thoại nào đó. Ngôn ngữ nào cũng được,

Thanks
gửi bởi sendmessage
T.Tư 14/07/2010 10:10 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [C#]Hiện Image trong ConsoleApplication.
Trả lời: 6
Xem: 1294

Re: [C#]Hiện Image trong ConsoleApplication.

vo_minhdat2007 đã viết:Dùng WinForm cho rồi =.= Console vẫn gọi WinForm được mà.

Nếu làm winform thì còn gì đề bàn nữa, chương trình mình đang viết cần tốc độ và hạn chế tối đa về giao diện do đó chỉ dùng console application.
gửi bởi sendmessage
T.Tư 14/07/2010 9:51 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [C#]Hiện Image trong ConsoleApplication.
Trả lời: 6
Xem: 1294

Re: [C#]Hiện Image trong ConsoleApplication.

vo_minhdat2007 đã viết:Đã là Console rồi thì hiện image ở đâu bây giờ?

Trong ConsoleApplication không vẽ các điểm được hả bác?

Sendmessage tính đọc từng điểm của image để vể từng điểm đó lên ConsoleApplication mà chưa làm được :D
gửi bởi sendmessage
T.Tư 14/07/2010 9:18 am
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: [C#]Hiện Image trong ConsoleApplication.
Trả lời: 6
Xem: 1294

[C#]Hiện Image trong ConsoleApplication.

Các bạn có ai biết làm sao hiện cái image trong ConsoleApplication không vậy? Xin chỉ với đang cần.

Thanks

Chọn tìm kiếm nâng cao