Search found 36 matches

by svcntt
Fri 02/07/2010 10:40 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi về lỗi trong C#
Replies: 1
Views: 814

Hỏi về lỗi trong C#

Mình đang chạy trình duyệt web viết bằng C#. Thì bỗng dưng có 1 ngoại lệ xảy ra với thông báo như sau:"Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt". Mình ko biết lỗi này có phải do bộ nhớ ko, mình tìm trên mạng http://www.google.com...
by svcntt
Thu 01/04/2010 8:31 pm
Forum: Các vấn đề CNTT khác
Topic: Cách hiển thị thông tin của trình duyệt Web
Replies: 2
Views: 1548

Cách hiển thị thông tin của trình duyệt Web

Mình sử dụng IE và FireFox để duyệt Web, nhưng mình có 1 thắc mắc muốn hỏi: Khi mình gõ địa chỉ của trang Web trên thanh Address Bar, thì máy chủ Web sẽ xử lý yêu cầu này , sau đó máy chủ sẽ gửi kết quả xử lý về cho Web Browser dưới dạng văn bản HTML( gồm các thẻ), vậy thì trình duyệt Web của mình( ...
by svcntt
Fri 12/02/2010 7:09 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: lỗi chạy trên IIS 5.1
Replies: 1
Views: 1800

lỗi chạy trên IIS 5.1

Mình mới học về ASP.NET, khi tạo thư mục ảo để chạy ứng dụng Web trên IIS 5.1 thì nó báo lỗi như sau: “ServerApplicationUnavailable The web application you are attempting to access on this web server is currently unavailable. Please hit the "Refresh" button in your web browser to retry you...
by svcntt
Sat 23/01/2010 9:28 pm
Forum: [ASP.NET] Mã nguồn
Topic: Mã nguồn bán hàng tựa PhongVu.vn
Replies: 18
Views: 37372

Re: Mã nguồn bán hàng tựa PhongVu.vn

Bạn neverland87 ơi, sao mình chạy ứng dụng của bạn: trang Default.aspx thì nó báo lỗi: The XML page cannot be displayed Cannot view XML input using XSL style sheet. Please correct the error and then click the Refresh button, or try again later. -------------------------------------------------------...
by svcntt
Thu 21/01/2010 10:10 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Lỗi không nạp được thư viện
Replies: 1
Views: 1154

Lỗi không nạp được thư viện

Mình đã chạy thử phần mềm nghe nhạc mà mình vừa viết trên máy mình thì được nhưng đưa sang máy khác thì nó báo lỗi không nạp được thư viện: Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback , nó đưa ra form thông báo lỗi: System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.DirectX.AudioVi...
by svcntt
Tue 19/01/2010 11:36 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sửa lỗi code C#
Replies: 10
Views: 3265

Re: Sửa lỗi code C#

Cám ơn các bạn nhiều. =D>
Nhân tiện đây cho tớ hỏi:
Nếu muốn tạm dừng 1 tiến trình chạy bằng phương thức Process.Start(String filename), thì dùng phương thức gì vậy? :D
by svcntt
Mon 18/01/2010 8:32 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sửa lỗi code C#
Replies: 10
Views: 3265

Re: Sửa lỗi code C#

Bạn Superman nói thêm 2 dấu ở 2 đầu, mình đã thử rồi nó báo lỗi )expeted và ;expeted. Bạn Kỳ Nam nói đặt file nhạc trong cặp dấu " ", mình đã thử thì nó báo lỗi )expeted và ;expeted. Bạn 1045007 nói đúng 1 phần ở tham số thứ 2, không có khoảng trắng, nó sẽ chạy được,cả file nhạc mà không c...
by svcntt
Mon 18/01/2010 10:33 am
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sửa lỗi code C#
Replies: 10
Views: 3265

Re: Sửa lỗi code C#

Sao vẫn không chạy được vậy.
Đó vẫn là trường hợp riêng, ý mình muốn là chọn file *.wav từ hộp thoại OpenFileDialog, rồi mở nó và nhấn Play. Khi đó đường dẫn file *.wav đó sẽ được lưu vào biến filename, từ đó mới cho nó làm tham số trong hàm Start đó. :-/
by svcntt
Sun 17/01/2010 8:19 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Sửa lỗi code C#
Replies: 10
Views: 3265

Sửa lỗi code C#

Mình đang viết 1 chương trình nghe nhạc bằng C#(chơi file*.wav và *.mp3):.Dùng OpenFileDialog để mở và chọn file nhạc muốn chơi nhưng khi chạy thì nó tung ra 1 ngoại lệ: The system cannot find the file specified mặc dù file nhạc mình muốn chơi, tồn tại trên đĩa cứng. [csharp]private void btnPlay_Cli...
by svcntt
Fri 15/01/2010 8:36 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Giải thích giùm đoạn code của ToolBars
Replies: 2
Views: 984

Giải thích giùm đoạn code của ToolBars

Tớ đang đọc 1 chương trình xử lý văn bản đơn giản viết bằng C#: Nhưng thấy có đoạn code: [csharp]this.ToolStripMenuItemBold.CheckedChanged -= new EventHandler(ToolStripMenuItemBold_CheckedChanged); this.ToolStripMenuItemBold.Checked = checkState; this.ToolStripMenuItemBold.CheckedChanged += new Even...
by svcntt
Mon 11/01/2010 7:29 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách lấy thông tin của file *.wav
Replies: 9
Views: 3032

Re: Hỏi cách lấy thông tin của file *.wav

Bài viết về cấu trúc file *.wav của bạn, mình đã đọc nó từ trước rồi. Mình có 1 form:trên đó có 3 nhãn( label) :Tần số lấy mẫu,Số kênh,Số bit 1 cho 1 mẫu đi đôi với 3 textbox cho mỗi nhãn. Thì khi mình nhấn File chọn Open, đương nhiên sẽ xuất hiện hộp thoại Open, nhấp chuột vào file *.wav, rồi nhấn ...
by svcntt
Mon 11/01/2010 5:46 pm
Forum: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Topic: Hỏi cách lấy thông tin của file *.wav
Replies: 9
Views: 3032

Hỏi cách lấy thông tin của file *.wav

Tớ đang viết phần mềm (bằng C#)đọc thông tin file *.wav. Đương nhiên là có tìm hiểu về rất kỹ file *.wav. Nhưng tớ chỉ viết được code đọc các thông tin cơ bản như: Ngày tạo file, thời điểm tạo file, dung lượng file, tên file, phần mở rộng của file, lần truy nhập cuối, lần cập nhật cuối. .Nhưng vẫn c...
by svcntt
Sat 02/01/2010 6:25 pm
Forum: Bài viết hướng dẫn
Topic: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ
Replies: 75
Views: 81277

Re: Từng bước lập trình Media Player qua từng loại ngôn ngữ

Mình làm theo hướng dẫn viết chương trình nghe nhạc sử dụng wmp mà bạn OnlySoft hướng dân, nhưng bị vướng ở chỗ này: Viết bằng VB.NET : Private Sub btnPlay_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPlay.Click 'Chơi file đang chọn Shell("C:\Program Files\Window...
by svcntt
Thu 29/10/2009 11:36 am
Forum: Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)
Topic: Lỗi dùng DAO trong vb6
Replies: 0
Views: 633

Lỗi dùng DAO trong vb6

Tớ đang làm về kỹ thuật DAO, với bảng tblCustom trong CSDL novelty,như trong file đình kèm.Nhưng khi chạy chương trình thì báo lỗi sai cú pháp tại thủ tục SetControls(Thiết lập trạng thái các điều khiển).
DAO.rar
Tập tin chứa đoạn mã bị lỗi.
(8.57 KiB) Downloaded 238 times
by svcntt
Mon 05/10/2009 6:37 pm
Forum: Ebook - Link tham khảo
Topic: Lập trình Web bằng Visual Basic
Replies: 8
Views: 9518

Re: Lập trình Web bằng Visual Basic

Cám ơn nhé. :x
by svcntt
Mon 05/10/2009 6:32 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Cách tạo 1 ứng dụng Web( ASP.NET Application) trong VS 2005
Replies: 10
Views: 3706

Re: Cách tạo 1 ứng dụng Web( ASP.NET Application) trong VS 2005

Mình có lấy nhưng phải là lập trình ASP.net với VB.NET 2005 cơ. :x
by svcntt
Mon 05/10/2009 10:57 am
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Cách tạo 1 ứng dụng Web( ASP.NET Application) trong VS 2005
Replies: 10
Views: 3706

Re: Cách tạo 1 ứng dụng Web( ASP.NET Application) trong VS 2005

Bạn nào có ebooks dạy ASP.NET với VS 2005 không? Cho mình xin. [-O<
by svcntt
Sat 03/10/2009 5:36 pm
Forum: Lập trình Web với ASP.NET
Topic: Cách tạo 1 ứng dụng Web( ASP.NET Application) trong VS 2005
Replies: 10
Views: 3706

Re: Cách tạo 1 ứng dụng Web( ASP.NET Application) trong VS 2005

Thế bây giờ tớ muốn tạo 1 trang web bằng ASP.net với bộ VS 2005 thì phải làm thế nào? :((

Go to advanced search