• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Search found 1 match

by dtbinhtomay
Tue 25/09/2012 9:57 pm
Forum: [VB] Chuỗi và Thời gian
Topic: Lấy ngày giờ hệ thống không dùng Timer, không dùng hàm API
Replies: 17
Views: 14437

Re: Lấy ngày giờ hệ thống không dùng Timer, không dùng hàm A

Code đơn giản mà hiệu quả nhỉ?
như vậy không cần biến i làm gì cho dài dòng
Private Sub Form_Click()
Do
Me.Caption = Now: DoEvents
Loop
End Sub

Go to advanced search