• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 1 kết quả

gửi bởi dtbinhtomay
T.Ba 25/09/2012 9:57 pm
Chuyên mục: [VB] Chuỗi và Thời gian
Chủ đề: Lấy ngày giờ hệ thống không dùng Timer, không dùng hàm API
Trả lời: 17
Xem: 13262

Re: Lấy ngày giờ hệ thống không dùng Timer, không dùng hàm A

Code đơn giản mà hiệu quả nhỉ?
như vậy không cần biến i làm gì cho dài dòng
Private Sub Form_Click()
Do
Me.Caption = Now: DoEvents
Loop
End Sub

Chọn tìm kiếm nâng cao