• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chỉ tìm thấy 5 kết quả

gửi bởi boy8x_sg
T.Bảy 23/05/2009 9:01 am
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Giúp lỗi truy vấn
Trả lời: 5
Xem: 1494

Re: Giúp lỗi truy vấn

Biến uid cua mình là 1 textbox
gửi bởi boy8x_sg
T.Sáu 22/05/2009 10:57 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Giúp lỗi truy vấn
Trả lời: 5
Xem: 1494

Giúp lỗi truy vấn

Em tạo 1 trang webform login có nội dung sau 2 cai text box có ID là uid và pasword . Một file member.mdb trong đó có bảng phanquyen có 2 cot username và pasword . em vào vb.net tao kết noi tới bang phanquyen thi bi loi sau http://photo.tim1s.vn/hanam1601/photos/hanam1601_4a16c98f62f1b.jpg F5 cho nó...
gửi bởi boy8x_sg
T.Năm 21/05/2009 3:33 pm
Chuyên mục: Lập trình Web với ASP.NET
Chủ đề: Lỗi khi tạo Project mới Vb.Net
Trả lời: 6
Xem: 1510

Re: Lỗi khi tạo Project mới Vb.Net

Em cũng bị cái lỗi này em đã chạy ápnet_regiis -i rồi mà nó cung thế
Hình ảnh
Anh em giúp em với
gửi bởi boy8x_sg
T.Năm 21/05/2009 3:06 pm
Chuyên mục: Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)
Chủ đề: Lỗi khai báo biến khi kết nối CSDL
Trả lời: 5
Xem: 1178

Re: Lỗi khai báo biến khi kết nối CSDL

Bạn chỉ minh rõ đoạn nay với minh cũng đang làm nhung mà ko dc trong file Aswmly.vb em đã thêm  Imports SystemImports System.ReflectionImports System.Runtime.InteropServicesImports System.DataImports System.Data.OleDbImports System.Data.SqlClientImports System.IO  Nhưng cái đoan namespace ...
gửi bởi boy8x_sg
T.Ba 12/05/2009 5:01 pm
Chuyên mục: [.NET] Bài viết hướng dẫn
Chủ đề: Tạo chương trình trắc nghiệm đơn giản
Trả lời: 30
Xem: 24493

Re: Tạo chương trình trắc nghiệm đơn giản

Ánh oi tạo cái
Form Portal ntn vay anh em chua biết cách làm

Chọn tìm kiếm nâng cao